iReteslaw

Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021), 20 maja, sekcja C (przedpołudniowa), przewodnicząca obrad: Magdalena Saganiak, 1. Tereza Nakaya "O japonské „duši“ z časové perspektivy se zaměřením na dynamické aspekty KOKORO", 2. Helena Chalupová "Zemřelí a duše v období raného novověku v Čechách — historický kontext a terminologie", 3. Krzysztof Gutowski "Czy relikwie Buddy mają „duszę”? Buddyjskie relikwie jako sprawca (agent)".

Show simple item record

dc.contributor.author Tereza Nakaya, Helena Chalupová, Krzysztof Gutowski
dc.date.accessioned 2021-06-16T18:59:12Z
dc.date.available 2021-06-16T18:59:12Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/1911
dc.description.abstract Wystąpienia prezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej "Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności" / The Soul in Temporality - the Soul in Infinity (20-21 maja 2021). Organizatorzy: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna. Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki. 20 maja 2021, sekcja C: 1. Tereza Nakaya "O japonské „duši“ z časové perspektivy se zaměřením na dynamické aspekty KOKORO" / On the Japanese “Soul” from a Temporal Perspective with a Focus on the Dynamic Aspects of KOKORO, 2. Helena Chalupová "Zemřelí a duše v období raného novověku v Čechách — historický kontext a terminologie" / The Dead and Souls in Early Modern Bohemia — Historical Context and Terminology, 3. Krzysztof Gutowski "Czy relikwie Buddy mają „duszę”? Buddyjskie relikwie jako sprawca (agent)" / Do Buddha Relics Have a “Soul”? Buddhist Relics as Agents.
dc.publisher Fundacja Slawistyczna
dc.subject języki słowiańskie en
dc.subject Slavic languages
dc.subject dusza
dc.subject soul en
dc.subject koncept kulturowy
dc.subject cultural concept en
dc.subject Dusza w doczesności − dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021). Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki
dc.title Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021), 20 maja, sekcja C (przedpołudniowa), przewodnicząca obrad: Magdalena Saganiak, 1. Tereza Nakaya "O japonské „duši“ z časové perspektivy se zaměřením na dynamické aspekty KOKORO", 2. Helena Chalupová "Zemřelí a duše v období raného novověku v Čechách — historický kontext a terminologie", 3. Krzysztof Gutowski "Czy relikwie Buddy mają „duszę”? Buddyjskie relikwie jako sprawca (agent)".
dc.title.alternative The Soul in Temporality - the Soul in Infinity. May 20, 2021, session C: 1. Tereza Nakaya "On the Japanese “Soul” from a Temporal Perspective with a Focus on the Dynamic Aspects of KOKORO", 2. Helena Chalupová "The Dead and Souls in Early Modern Bohemia — Historical Context and Terminology", 3. Krzysztof Gutowski "Do Buddha Relics Have a “Soul”? Buddhist Relics as Agents".
dc.type Recording, oral en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account