iReteslaw

Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021), 21 maja 2021, sekcja A (przedpołudniowa), przewodnicząca obrad: Марія Скаб, 1. Марина Валенцова "Душа vs тело: бессмертие vs бренность", 2. Михаил Кондратенко "Время жизни и время смерти в славянских языках", 3. Joanna Szadura "Stąd do wieczności. Wędrówka duszy z perspektywy etnolingwistycznej".

Show simple item record

dc.contributor.author Марина Валенцова, Михаил Кондратенко, Joanna Szadura
dc.date.accessioned 2021-06-16T20:49:43Z
dc.date.available 2021-06-16T20:49:43Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/1912
dc.description.abstract Wystąpienia prezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej "Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności" / The Soul in Temporality - the Soul in Infinity (20-21 maja 2021). Organizatorzy: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna. Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki. 21 maja 2021, sekcja A: 1. Марина Валенцова "Душа vs тело: бессмертие vs бренность" / Soul vs Body: Immortality vs Frailty, 2. Михаил Кондратенко "Время жизни и время смерти в славянских языках" / Life Time and Death Time in Slavic Languages, 3. Joanna Szadura "Stąd do wieczności. Wędrówka duszy z perspektywy etnolingwistycznej" / From Here to Eternity: The Journey of the Soul from the Ethnolinguistic Perspective. en
dc.publisher Fundacja Slawistyczna
dc.subject języki słowiańskie en
dc.subject Slavic languages en
dc.subject dusza en
dc.subject soul en
dc.subject Dusza w doczesności − dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021). Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki
dc.title Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021), 21 maja 2021, sekcja A (przedpołudniowa), przewodnicząca obrad: Марія Скаб, 1. Марина Валенцова "Душа vs тело: бессмертие vs бренность", 2. Михаил Кондратенко "Время жизни и время смерти в славянских языках", 3. Joanna Szadura "Stąd do wieczności. Wędrówka duszy z perspektywy etnolingwistycznej". en
dc.title.alternative The Soul in Temporality - the Soul in Infinity. May 21, 2021, session A: 1. Марина Валенцова "Soul vs Body: Immortality vs Frailty", 2. Михаил Кондратенко "Life Time and Death Time in Slavic Languages", 3. Joanna Szadura "From Here to Eternity: The Journey of the Soul from the Ethnolinguistic Perspective".
dc.type Recording, oral en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account