iReteslaw

Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021), 20 maja 2021, sekcja B (przedpołudniowa), przewodnicząca sekcji: Marta Zając, 1. Irena Mytnik "Życie duszy w Woli Bożej – na podstawie pism sługi Bożej Luizy Piccarrety", 2. Izabela Rutkowska "Językowa konceptualizacja duszy w pismach polskich mistyków i mistyczek Kościoła katolickiego", 3. Beata Łukarska "Dusze zakochane i dusze kochające, czyli o wizji uszczęśliwiającej w zaświatach. Na podstawie wybranych zapisów literatury mistycznej i medytacyjnej z XVII i XVIII wieku".

Show simple item record

dc.contributor.author Irena Mytnik, Izabela Rutkowska, Beata Łukarska
dc.date.accessioned 2021-06-16T20:50:31Z
dc.date.available 2021-06-16T20:50:31Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/1913
dc.description.abstract Wystąpienia prezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej "Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności" / The Soul in Temporality - the Soul in Infinity (20-21 maja 2021). Organizatorzy: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna. Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki. 20 maja 2021, sekcja B: Irena Mytnik "Życie duszy w Woli Bożej – na podstawie pism sługi Bożej Luizy Piccarrety" / "Life of the Soul in the Divine Will — Based on the Writings of the Servant of God Luisa Piccarreta", 2. Izabela Rutkowska "Językowa konceptualizacja duszy w pismach polskich mistyków i mistyczek Kościoła katolickiego" / "The Linguistic Conceptualisation of the Soul in the Texts of Polish Mystics of the Catholic Church", 3. Beata Łukarska "Dusze zakochane i dusze kochające, czyli o wizji uszczęśliwiającej w zaświatach. Na podstawie wybranych zapisów literatury mistycznej i medytacyjnej z XVII i XVIII wieku" / "The Souls in Love and Loving Souls, or About the Beatific Vision in the World and in the Afterworld: On the Basis of Selected Mystical and Meditative Literature of the 17th and 18th Centuries".
dc.publisher Fundacja Slawistyczna
dc.subject języki słowiańskie
dc.subject Slavic languages
dc.subject dusza
dc.subject soul
dc.subject Dusza w doczesności − dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021). Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki
dc.title Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021), 20 maja 2021, sekcja B (przedpołudniowa), przewodnicząca sekcji: Marta Zając, 1. Irena Mytnik "Życie duszy w Woli Bożej – na podstawie pism sługi Bożej Luizy Piccarrety", 2. Izabela Rutkowska "Językowa konceptualizacja duszy w pismach polskich mistyków i mistyczek Kościoła katolickiego", 3. Beata Łukarska "Dusze zakochane i dusze kochające, czyli o wizji uszczęśliwiającej w zaświatach. Na podstawie wybranych zapisów literatury mistycznej i medytacyjnej z XVII i XVIII wieku".
dc.title.alternative The Soul in Temporality - the Soul in Infinity. May 20, 2021, session B: 1. Irena Mytnik "Life of the Soul in the Divine Will — Based on the Writings of the Servant of God Luisa Piccarreta", 2 Izabela Rutkowska "The Linguistic Conceptualisation of the Soul in the Texts of Polish Mystics of the Catholic Church", 3. Beata Łukarska "The Souls in Love and Loving Souls, or About the Beatific Vision in the World and in the Afterworld: On the Basis of Selected Mystical and Meditative Literature of the 17th and 18th Centuries"
dc.type Recording, oral en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account