iReteslaw

Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021), 20 maja 2021, sesja plenarna (przedpołudniowa), przewodnicząca sesji: Ewa Kocój, 1. Magdalena Saganiak "Nieskończoność duszy a świadomość czasu. Kilka ujęć filozoficznych i literackich, 2. Marta Zając "Człowiek, zwierzę duchowe? Temporalność a wieczność w kontekście psychoterapii", 3. Izabella Bukraba-Rylska "Ethos badacza – z punktu widzenia doczesności czy sub specie aeternitatis".

Show simple item record

dc.contributor.author Mgdalena Saganiak, Marta Zając, Izabella Bukraba-Rylska
dc.date.accessioned 2021-06-16T21:31:14Z
dc.date.available 2021-06-16T21:31:14Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/1917
dc.description.abstract Wystąpienia prezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej "Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności" / The Soul in Temporality - the Soul in Infinity (20-21 maja 2021). Organizatorzy: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna. Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki. 20 maja 2021, sesja plenarna: 1. Magdalena Saganiak "Nieskończoność duszy a świadomość czasu. Kilka ujęć filozoficznych i literackich" / The Infinity of the Soul and Time Consciousness: A Few Philosophical and Literary Approaches, 2. Marta Zając "Człowiek, zwierzę duchowe? Temporalność a wieczność w kontekście psychoterapii" / Man – the Spiritual Animal? Temporality and Eternity in Relation to Psychotherapy, 3. Izabella Bukraba-Rylska "Ethos badacza – z punktu widzenia doczesności czy sub specie aeternitatis" / Researcher Ethos – From a Temporal Perspective Versus Sub Specie Aeternitas.
dc.publisher Fundacja Slawistyczna
dc.subject języki słowiańskie
dc.subject Slavic languages en
dc.subject dusza
dc.subject soul en
dc.subject Dusza w doczesności − dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021). Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki
dc.title Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021), 20 maja 2021, sesja plenarna (przedpołudniowa), przewodnicząca sesji: Ewa Kocój, 1. Magdalena Saganiak "Nieskończoność duszy a świadomość czasu. Kilka ujęć filozoficznych i literackich, 2. Marta Zając "Człowiek, zwierzę duchowe? Temporalność a wieczność w kontekście psychoterapii", 3. Izabella Bukraba-Rylska "Ethos badacza – z punktu widzenia doczesności czy sub specie aeternitatis".
dc.title.alternative The Soul in Temporality - the Soul in Infinity. May 20, 2021, plenary session: 1. Magdalena Saganiak "The Infinity of the Soul and Time Consciousness: A Few Philosophical and Literary Approaches", 2. Marta Zając "Man – the Spiritual Animal? Temporality and Eternity in Relation to Psychotherapy", 3. Izabella Bukraba-Rylska " Researcher Ethos – From a Temporal Perspective Versus Sub Specie Aeternitas". en
dc.type Recording, oral en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account