iReteslaw

Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021), 21 maja 2021, sesja plenarna (przedpołudniowa), przewodniczący obrad: Мар’ян Скаб, 1. Beata Kubok "Czechów troska o duszę. Dusza jako projekt polityczny według założeń Jana Patočki", 2. Renata Grzegorczykowa "Refleksje o czasie", 3. Галина Кабакова "Душа в этиологических легендах восточных славян".

Show simple item record

dc.contributor.author Beata Kubok, Renata Grzegorczykowa, Галина Кабакова
dc.date.accessioned 2021-06-17T12:15:43Z
dc.date.available 2021-06-17T12:15:43Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/1920
dc.description.abstract Wystąpienia prezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej "Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności" / The Soul in Temporality - the Soul in Infinity (20-21 maja 2021). Organizatorzy: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna. Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki. 21 maja 2021, sesja plenarna: 1. Beata Kubok "Czechów troska o duszę. Dusza jako projekt polityczny według założeń Jana Patočki" / "The Czechs’ Concern for the Soul: The Soul as a Political Project According to the Assumptions of Jan Patočka", 2. Renata Grzegorczykowa "Refleksje o czasie" / "Some Reflections on Time", 3. Галина Кабакова "Душа в этиологических легендах восточных славян" / "The Soul in Etiological Legends of the East Slavs"
dc.publisher Fundacja Slawistyczna
dc.subject języki słowiańskie
dc.subject Slavic languages en
dc.subject dusza
dc.subject soul en
dc.title Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021), 21 maja 2021, sesja plenarna (przedpołudniowa), przewodniczący obrad: Мар’ян Скаб, 1. Beata Kubok "Czechów troska o duszę. Dusza jako projekt polityczny według założeń Jana Patočki", 2. Renata Grzegorczykowa "Refleksje o czasie", 3. Галина Кабакова "Душа в этиологических легендах восточных славян".
dc.title.alternative The Soul in Temporality - the Soul in Infinity. May 21, 2021, plenary session: 1. Beata Kubok "The Czechs’ Concern for the Soul: The Soul as a Political Project According to the Assumptions of Jan Patočka", 2. Renata Grzegorczykowa "Some Reflections on Time", 3. Галина Кабакова "The Soul in Etiological Legends of the East Slavs"
dc.type Recording, oral en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account