iReteslaw

Rozważania o wartości duszy w wybranych tekstach literatury mistycznej i medytacyjnej polskiego baroku

Show simple item record

dc.contributor.author Łukarska, Beata
dc.date.accessioned 2018-01-12T18:25:01Z
dc.date.available 2018-01-12T18:25:01Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/293
dc.description.abstract Rozważania o wartości duszy w wybranych tekstach literatury mistycznej i medytacyjnej polskiego baroku Prezentowany artykuł stanowi ważne świadectwo kultury religijnej i duchowej wspomnianego czasu. Podstawą analizy stały się teksty współcześnie mało znane lub nieznane. Większość z nich bowiem stanowią zapisy niepublikowane, pozostające w rękopisach. Wśród cytowanych dokumentów znajdą się na przykład fragmenty dzieł wybitnych polskich mistyków: Stefana od św. Teresy, czyli Stefana Kucharskiego oraz Bonawentury od św. Stanisława, to jest Stanisława Frezera. Omawiane w artykule dokumenty życia duchowego reprezentują różne tradycje duchowości. Niektóre powstały jako owoc zakonnej dyscypliny, inne z potrzeby kształtowania własnej duszy. Lektura owych tekstów pozwala na odczytywanie sposobu zapisywania intymnego doznania rozmowy człowieka z Bogiem, w niektórych przykładach stanu mistycznego zjednoczenia z Bogiem . Wszystkie zapisane zostały w języku doświadczenia mistycznego i duchowego, z użyciem właściwego dla takich tekstów bogactwa metafor i symboliki, licznych odwołań kulturowych, np. do tekstu biblijnego lub tradycji antycznej.
dc.publisher Fundacja Slawistyczna
dc.subject dusza
dc.subject soul en_US
dc.subject Dusza w aksjosferze − aksjosfera duszy II Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" − zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
dc.subject literary studies en_US
dc.subject literaturoznawstwo
dc.subject Polish language en_US
dc.subject język polski
dc.subject Barok en_US
dc.subject Baroque
dc.title Rozważania o wartości duszy w wybranych tekstach literatury mistycznej i medytacyjnej polskiego baroku
dc.title.alternative Reflections on the value of a soul in selected texts of mystical and meditative literature in the period of Polish Baroque en_US
dc.type Video en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account