iReteslaw

Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa

Show simple item record

dc.contributor.author Kaleta, Radosław
dc.date.accessioned 2017-03-20T19:24:46Z
dc.date.available 2017-03-20T19:24:46Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-83-64031-35-9
dc.identifier.isbn 978-83-64031-16-8
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/34
dc.description.abstract Monografię otwiera omówienie najważniejszych prac europejskich poświęconych szeroko pojętym “fałszywym przyjaciołom” (lingwisty/tłumacza). Autor przechodzi następnie do analizy zastanych definicji oraz próby znalezienia najbardziej odpowiedniego terminu na określenie „fałszywych przyjaciół”. Podejmuje także próbę wyliczenia ich typów oraz docieknięcia przyczyn występowania zjawiska homonimii międzyjęzykowej. Zjawisko „fałszywych przyjaciół” można zaobserwować nie tylko w obrębie pojedynczych wyrazów, lecz także bardziej złożonych konstrukcji leksykalnych, jak wyrażenia i związki frazeologiczne. Celem tej książki było wymienienie typów „fałszywych przyjaciół” białorusko-polskich oraz wyjaśnienie mechanizmów językowych błędów i nieporozumień, co miałoby zastosowanie zwłaszcza w dydaktyce. W książce zawarto również słownik białorusko-polskich „fałszywych przyjaciół”. Jest to pierwsza publikacja tego typu, jeśli chodzi tak o część teoretyczną, jak i zawierający liczne przykłady słownik. Praca skierowana jest do studentów i nauczycieli, lecz także do wszystkich, którzy na co dzień używają języka polskiego i białoruskiego, w tym dziennikarzy, ludzi interesu czy polityków. pl
dc.description.abstract In English, there exist several terms describing the interlingustic homonymy – a phenomenon which is described in this dissertation, with reference to the Belarusian and Polish language. Among these terms, one can indicate: (translator’s/slavist’s) “false friends”, “false cognates”, “misleading words” (of foreign origin), “deceptive words”, “deceptive cognates” or “interlinguistic lexical homonymy”. The monograph includes a review of some of the most important European works on the problem of “false friends” understood in a broad sense. These references lead to a discussion on the existing definitions as well as the most appropriate term to determine the concept of “false friends”. Furthermore, an attempt to list types and causes of this phenomenon is made. The phenomenon of “false friends” can be observed not only within vocabulary, but also among more complex lexical structures, e.g. expressions and phrases. As mentioned above, the aim of this book was to list different types of “false friends” and to explain the mechanism of language mistakes and misunderstandings. This issue should be taken into consideration in the process of language teaching. This book offers a theoretical overview of the problem of interlingual homonymy as regards Polish and Belarusian. It also provides a comprehensive list of types of interlinguistic homonymy, which is lead to compile a dictionary of Belarusian‑Polish “false friends”. So far, such a publication has not been worked up. It is also the first greater dictionary of this type, including numerous examples. It is addressed not only to students and teachers, but also to all those who use Belarusian and Polish in their everyday life including journalists, businessmen or politicians. en
dc.description.sponsorship Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pl
dc.language.iso pl
dc.language.iso be
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.publisher Fundacja Slawistyczna pl
dc.rights This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject interlinguistic homonymy en_US
dc.subject Polish language en_US
dc.subject Belarusian language en_US
dc.subject false friends of a translator en_US
dc.subject dictionary en_US
dc.title Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa en_US
dc.title.alternative Belarusian-Polish interlingual homonymy en_US
dc.type Book en_US
dc.rights.holder Kaleta, Radosław
dc.rights.holder Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.rights.holder Fundacja Slawistyczna pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. Except where otherwise noted, this item's license is described as This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited.

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account