iReteslaw

Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej

Show simple item record

dc.contributor.author Godlewski, Grzegorz
dc.contributor.author Roszak, Joanna (red.)
dc.contributor.editor Godlewski, Grzegorz
dc.contributor.editor Roszak, Joanna
dc.date.accessioned 2017-04-06T03:58:08Z
dc.date.available 2017-04-06T03:58:08Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-83-64031-53-3
dc.identifier.isbn 978-83-64031-52-6
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/53
dc.description.abstract "Na Lubelszczyźnie słowem-kluczem staje się graniczność: znajdujemy się przy Białorusi i Ukrainie, między Wisłą a Bugiem. Różnorodność tego obszaru (m.in. wpisane w jego krajobraz cerkwie, synagogi, ślady Ormian i Tatarów) wpływa na wielość podejmowanych w opracowaniu tematów. Regionalistyka kulturowa potraktowana została przez autorów i redaktorów tomu (etnologów, antropologów, filologów, geografów, ekonomistów) jako wehikuł pozwalający czytelnikowi wyobrazić sobie przestrzeń Lubelszczyzny. Badający zasoby historyczno-kulturowe na styku między Wschodem i Zachodem wbili cyrkiel zainteresowań w Lublinie, by zakreślić łamane koło od Białej Podlaskiej, przez Włodawę, Hrubieszów, Zamość, Zwierzyniec, Biłgoraj, Janów Lubelski, Kraśnik, Opole Lubelskie, Kazimierz Dolny, Puławy po Łuków. Margines Lubelszczyzny stał się dla autorów, by użyć formuły bell hooks, miejscem radykalnego otwarcia" (ze wstępu). pl
dc.description.abstract "In the Lublin Region, the key word is the border: we are right next to Belarus and Ukraine, between the Vistula and the Bug. The diversity of this area (manifested by Orthodox churches and synagogues as well as Armenian and Tatar traces) finds its reflection in the multiplicity of topics considered in the volume. The authors and editors of the volume (comprising ethnologists, anthropologists, philologists, geographers and economists) treat cultural area studies presented as a vehicle allowing the reader to imagine the space of the Lublin Region, where the West meets the East. Analysing the Region’s historical and cultural resources, the authors drew a broken circle, going from Biała Podlaska, through Włodawa, Hrubieszów, Zamość, Zwierzyniec, Biłgoraj, Janów Lubelski, Kraśnik, Opole Lubelskie, Kazimierz Dolny, Puławy to Łuków. These margins of the Lublin Region have become for them, to use bell hooks’s formulation, a place of radical opening" (from the introduction). en
dc.language.iso pl
dc.language.iso ru
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.publisher Fundacja Slawistyczna pl
dc.rights This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject borderland en_US
dc.subject identity en_US
dc.subject tradition en_US
dc.subject cultural animation en_US
dc.subject folk culture en_US
dc.subject zoning en_US
dc.subject local government en_US
dc.title Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej pl
dc.title.alternative Intangible and tangible cultural heritage of the Lublin Region as a basis for cultural tourism development en_US
dc.type Book en_US
dc.rights.holder Godlewski, Grzegorz
dc.rights.holder Roszak, Joanna
dc.rights.holder Individual authors en
dc.rights.holder Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.rights.holder Fundacja Slawistyczna pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. Except where otherwise noted, this item's license is described as This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited.

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account