iReteslaw

Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga

Show simple item record

dc.contributor.author Stramljič Breznik, Irena (ur.)
dc.date.accessioned 2017-04-24T10:20:40Z
dc.date.available 2017-04-24T10:20:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/57
dc.description.abstract Monografia poświęcona jest wąskiej kategorii słowotwórczej: zdrobnieniom. Deminutywność jest kategorią semantyczno-słowotwórczą, która w językach słowiańskich jest wyrażana najczęściej morfologicznie, w językach niesłowiańskich zaś składniowo. pl_PL
dc.description.abstract Monografija je posvečena ožji besedotvorni kategoriji, tj. manjšalnicam. Manjšalnost je v vseh jezikih opazna besedotvornopomenska kategorija, ki jo v slovanskih jezikih lahko izražamo predvsem morfološko, v neslovanskih jezikih pa večinoma skladenjsko. sl
dc.description.abstract The monograph is devoted to a narrow word formation category of diminutives. Diminutives in Slavic languages can be expressed primarily morphologically as opposed to non-Slavic languages where it is expressed mostly syntactically. en_US
dc.publisher Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti
dc.subject deminutyw
dc.subject słowotwórstwo
dc.subject języki słowiańskie
dc.subject diminutive
dc.subject word formation en_US
dc.subject Slavic languages en_US
dc.title Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga
dc.title.alternative Деминутивы в славянских языках: форма и роль
dc.title.alternative Diminutives in Slavic Languages: Form and Role en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account