iReteslaw

Polskie wyspy gwarowe z przełomu XIX i XX wieku na Białorusi. Gwary późnego osadnictwa na Polesiu, Witebszczyźnie i Mohylewszczyźnie. Z wykazem słownictwa przedstawionym leksykograficznie

Show simple item record

dc.contributor.author Grek-Pabisowa, Iryda
dc.date.accessioned 2017-12-14T20:23:37Z
dc.date.available 2017-12-14T20:23:37Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-83-64031-72-4
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/587
dc.description.abstract Przedmiotem książki jest scharakteryzowanie systemu fonetycznego, gramatycznego i słownictwa gwar polskich osiedleńców z przełomu XIX i XX w. na terenach współczesnej Białorusi. Praca składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera opis kolejnych fal polskiego osadnictwa na Polesiu, Witebszczyźnie i Mohylewszczyźnie, zmiany sytuacji socjolingwistycznej miejscowości zamieszkanych przez Polaków oraz cechy charakterystyczne polszczyzny przez nich używanej. Drugą część stanowi wykaz słownictwa używanego na Polesiu i na Białorusi Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem leksyki śląskiej przeniesionej przez określone grupy osadników z ich rodzinnych stron. Ostatnia część to podsumowanie poszczególnych podregionów i przypisanych do nich słowników. pl
dc.description.abstract The book is devoted to characterizing the phonetic and grammatical systems as well as vocabulary of the dialects spoken by Polish settlers of the turn of the 20th century on the territory of today’s Belarus. The work consists of three parts. The first part describes the consecutive waves of Polish settlement in Polesie and the Vitebsk and Mogilev regions, changes in the sociolinguistic situation of places inhabited by Poles, and the characteristic features of the Polish language they used. The second part is a listing of vocabulary used in Polesie and Eastern Belarus, including especially the Silesian lexis, brought by particular groups of settlers from their native lands. The final part offers a summary of information on individual subregions and the vocabularies ascribed to them. en
dc.language.iso pl
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.rights This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject Belarus en_US
dc.subject Polesie en_US
dc.subject Vitebsk en_US
dc.subject Mogilev en_US
dc.subject Polish diaspora en_US
dc.subject dialect island en_US
dc.subject dialect en_US
dc.subject lexicography en_US
dc.subject Masurians en_US
dc.subject Silesians en_US
dc.title Polskie wyspy gwarowe z przełomu XIX i XX wieku na Białorusi. Gwary późnego osadnictwa na Polesiu, Witebszczyźnie i Mohylewszczyźnie. Z wykazem słownictwa przedstawionym leksykograficznie pl
dc.title.alternative Polish dialect islands in Belarus at the turn of the 20th century. Dialects of late settlers in Polesie, and the Vitebsk and Mogilev regions, With a lexicographic listing of vocabulary en_US
dc.type Book en_US
dc.rights.holder Grek-Pabisowa, Iryda


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. Except where otherwise noted, this item's license is described as This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited.

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account