iReteslaw

Bukowina. Inni wśród Swoich

Show simple item record

dc.contributor.author Bruja, Radu Florian
dc.contributor.author Krasowska, Helena
dc.contributor.author Pokrzyńska, Magdalena (red.)
dc.date.accessioned 2017-05-29T21:19:05Z
dc.date.available 2017-05-29T21:19:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-83-64031-60-1
dc.identifier.isbn 978-83-64031-59-5
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/58
dc.description.abstract „W książce podjęta jest stale aktualna i ważna problematyka wyznaczania granic społecznych i zróżnicowania świata społecznego, migracji i idącego za tym poczucia odrębności, wyobcowania, ale też budowania wspólnoty pomimo […] doświadczanych w toku codziennego życia różnic”. Zawarte w niej teksty posłużą lepszemu rozpoznaniu „fenomenu pogranicza w różnych jego aspektach (językowym, kulturowym, społecznym, politycznym) przez osoby należące do świata nauki oraz przez praktyków społecznych (polityków, działaczy i aktywistów). Poszczególne artykuły mogą być również pomocne w procesie dydaktycznym na różnych szczeblach i kierunkach kształcenia w różnych krajach Europy Środkowej” (z recenzji prof. dr. hab. Lecha Suchomłynowa). pl
dc.description.abstract "The book tackles the continuously topical and important subject matter of the setting of social boundaries and the diversity of the social world, of migration and the associated sense of separateness and alienation but also community building despite [...] the everyday experience of difference". The texts comprising this volume will allow for a better understanding of "the phenomenon of the borderland in its various aspects (linguistic, cultural, societal, political) on the part of members of the scientific community and of social practitioners (politicians and activists). Particular texts might also prove useful in the educational process at different levels and in different fields - and in different Central European countries" (from review by Professor Lech Suchomłynow). en
dc.description.sponsorship Redakcja naukowa książki została sfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015–2018, nr projektu 1bH 15 0354 83 pl
dc.language.iso pl
dc.language.iso ua
dc.language.iso ro
dc.language.iso de
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.publisher Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego pl
dc.publisher Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile pl
dc.rights This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject Bukovina en_US
dc.subject Ukraine en_US
dc.subject Romania en_US
dc.subject own vs strange en_US
dc.subject language en_US
dc.subject folklore en_US
dc.subject tradition en_US
dc.subject festival en_US
dc.title Bukowina. Inni wśród Swoich en_US
dc.title.alternative Bukovina. At home among Others en_US
dc.type Book en_US
dc.rights.holder Bruja, Radu Florian
dc.rights.holder Krasowska, Helena
dc.rights.holder Pokrzyńska, Magdalena
dc.rights.holder individual Authors en
dc.rights.holder Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk en
dc.rights.holder Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego pl
dc.rights.holder Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. Except where otherwise noted, this item's license is described as This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited.

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account