Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Satoła-Staśkowiak, Joanna (Издателство „Авангард Прима“, 2017)
  The purpose of this article is comparative description of youngest Slavic vocabulary based on co-created by the author of this article ‘The Parallel Polish-Bulgarian-Russian Corpus’. The novelty of this approach (beside ...
 • Latos, Agnieszka; Watorek, Marzena; Rast, Rebekah; Durand, Marie (Wydawnictwo KUL, 2016)
  The international VLLA project “Varieties of initial learners in Language Acquisition: Controlled classroom input and elementary forms of linguistic organization.”, which involved 10 two-week experimental sessions of a ...
 • Kaleta, Radosław (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2014)
  Monografię otwiera omówienie najważniejszych prac europejskich poświęconych szeroko pojętym “fałszywym przyjaciołom” (lingwisty/tłumacza). Autor przechodzi następnie do analizy zastanych definicji oraz próby znalezienia ...
 • Kubešová Pensdorfová, Olga; Papcunová, Jana (2018)
  Rozszerzony abstrakt referatu przygotowanego na posiedzenie bloku tematycznego Komisji Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów nt. "Bibliografia językoznawstwa slawistycznego w przestrzeni ...
 • Kubešová Pensdorfová, Olga; Papcunová, Jana (2018)
  Abstrakt referatu przygotowanego na posiedzenie bloku tematycznego Komisji Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów nt. "Bibliografia językoznawstwa slawistycznego w przestrzeni cyfrowej" podczas ...
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, 2017)
  This study in history of ideas looks at the hitherto unstudied subject matter of adaptations of the medieval gnostic movement known as Bogomilism to the needs of modern and postmodern discourses of Bulgarian identity. A ...
 • Roszko, Danuta; Roszko, Roman (2017)
  Referat wygłoszony na konferencji z okazji jubileuszu dr Zofii Rudnik-Karwatowej "Wokół systemów informacyjno-wyszukiwawczych i słowotwórstwa" (Warszawa, 8 września 2017 r.). Organizator: Instytut Slawistyki PAN.
 • Bruja, Radu Florian; Krasowska, Helena; Pokrzyńska, Magdalena (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukWydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu ZielonogórskiegoRegionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, 2017)
  „W książce podjęta jest stale aktualna i ważna problematyka wyznaczania granic społecznych i zróżnicowania świata społecznego, migracji i idącego za tym poczucia odrębności, wyobcowania, ale też budowania wspólnoty pomimo ...
 • Полывянный, Дмитрий Игоревич (2016)
  A review of НИКОЛОВ А., Между Рим и Константинопол: из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (XI–XѴII век), София, Фондация “Българско историческо наследство”, 2016, 353 с.
 • Karpińska, Hanna (Издателство „Авангард Прима“, 2017)
  The subject of the paper is the transmission of Bulgarian proper names into Polish. The models of transliteration and transcription existing in Poland with their peculiarities and fields of use are presented. In Bulgarian ...
 • Полывянный, Дмитрий Игоревич (2016)
  The review of АНГЕЛОВ П., Чуждите народи в представите на средновековния българин, София, ТАНГРА ТанНакРА ИК ООД, 2013, 262 с.
 • Unknown author (2015)
  КАТЕГОРИИ И ПРОТОТИПЫ: ОТ АНТИЧНОСТИ ДО СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ Аннотация В данной статье рассматриваются два подхода к исследованию категорий: классический или логический, берущий свое начало еще в учениях Аристотеля и ...
 • Kryukova, I.V.; Narykova, N.A.; Averkina, Y.S. (2016)
  КАТЕГОРИИ АГРЕССИВНЫХ ИНВЕКТИВНЫХ ФОРМУЛ Аннотация В статье рассмотрены феномен инвективы, или оскорбление словом, которые могут реализовываться по-разному и принимать различные формы. Будучи одним из фундаментальных ...
 • Milevskaya, T.V.; Abbasova, L.A. (2015)
  КАТЕГОРИЯ СВЯЗНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНО-ДИСКУРСИВНАЯ ФОРМАЦИЯ Аннотация В статье анализируется вхождение/невхождение компонентов в один концепт как основа связности. Рассматриваются концепты, в том числе и цветовые. В качестве ...
 • Agapova, E.A.; Grishechko, E.G. (2016)
  ЦЕНЗУРА КАК ФАКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ Аннотация В статье рассматривается понятие цензуры как неотъемлемого атрибута любого общества. Авторы описывают цензуру как «повязку на глазах общества», функция которой заключается ...
 • Lyutko, Eugene I. (2017)
  In this article, the author tries to reflect the emergence of the intellectual concept of “Church History” through a number of theoretical frameworks, setting this discursive turn on the map of the epoch using several ...
 • Kornacka, Małgorzata (2017)
  Referat wygłoszony na konferencji z okazji jubileuszu dr Zofii Rudnik-Karwatowej "Wokół systemów informacyjno-wyszukiwawczych i słowotwórstwa" (Warszawa, 8 września 2017 r.). Organizator: Instytut Slawistyki PAN.
 • Nikolaeva, E.I. (2016)
  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ДВУХСЛОЖНЫХ СЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА ПО ПАРАМЕТРУ «ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ», ПРОВЕДЕННЫХ В 1989 И 2009 ГГ. Аннотация В работе проводится сравнительный анализ экспертных оценок (ЭО) двусложных ...
 • Kovalchuk, L.P. (2015)
  СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЛЕНДОВ "ЖЕНЩИНА-ЛЯГУШКА" И "ЖЕНЩИНА-ЖАБА" В РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ Аннотация Метафорическое восприятие действительности можно по праву назвать одним из самых древних способов ...

Search iReteslaw

Browse

My Account