iReteslaw

Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny

Show simple item record

dc.contributor.author Wróblewska-Trochimiuk, Ewa
dc.date.accessioned 2019-07-26T11:59:25Z
dc.date.available 2019-07-26T11:59:25Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-83-65705-98-3
dc.identifier.isbn 978-83-64031-88-5
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/1079
dc.description.abstract Monografia jest zogniskowana wokół fenomenu chorwackiego plakatu politycznego - jego genezy, transformacji w zakresie formy i estetyki, strategii retorycznych, uwikłań ideologicznych, polityczności i współczesnej kondycji. Plakat polityczny jest potraktowany jako lustro procesów artystycznych, sejsmograf przemian cywilizacyjnych, katalizator oraz zapis wydarzeń politycznych i towarzyszących im zjawisk społecznych. Przez jego pryzmat autorka opowiada historię formowania się narodu chorwackiego jako wspólnoty komunikacyjnej oraz wyjaśnia skomplikowane związki wizualności i polityki, obecne w chorwackim dyskursie politycznym. pl
dc.description.abstract The monograph is centred around the phenomenon that is the Croatian political poster - its origins, formal and aesthetic transformations, rhetorical strategies, ideological entanglements, its political embeddedness and current condition. The political poster is treated like a mirror of artistic processes, a seismic metre of civilizational changes, a catalyser and a record of political events and the accompanying social occurrences. The author uses it as a prism as she describes the formation of the Croatian nation as a communication community and discusses the complicated interrelations between the visual and the political at play in the Croatian political discourse. en
dc.description.sponsorship Publikacja sfinansowana ze środków na działalność statutową Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz z funduszu statutowego Fundacji Slawistycznej. pl
dc.language.iso pl
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.publisher Libron
dc.rights This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. en
dc.rights.uri creativecommons.org/licenses/by/3.0/
dc.subject Croatian poster en
dc.subject political poster en
dc.subject visual culture en
dc.subject new artistic geography en
dc.subject visual anthropology en
dc.subject socially engaged art en
dc.title Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny en
dc.title.alternative The Art of Margins. The Croatian Political Poster en
dc.type Book en
dc.rights.holder Wróblewska-Trochimiuk, Ewa


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. Except where otherwise noted, this item's license is described as This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited.

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account