iReteslaw

Głuchy – językowe podstawy stereotypu

Show simple item record

dc.contributor.author Moroń, Ewelina
dc.contributor.author Zarzeczny, Grzegorz
dc.date.accessioned 2020-04-21T19:20:51Z
dc.date.available 2020-04-21T19:20:51Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Moroń, E., & Zarzeczny, G. (2014). Głuchy – językowe podstawy stereotypu. W M. Sak (Red.), Edukacja głuchych (ss. 117–125). Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. https://doi.org/10.5281/zenodo.3746186 en
dc.identifier.isbn 978-83-938366-8-0
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/1515
dc.description.abstract Artykuł omawia jeden z aspektów asymetrii znaczeń konstruujących dyskursywny obraz osoby głuchej – znaczenia przymiotnika „głuchy” w języku polskim. Odwołując się do ustaleń analizy dyskursu i lingwistyki kulturowej, omawiamy rozwój semantyki tego wyrazu oraz istotnych form od niego wywodzonych. Ostatecznym celem jest dotarcie do tych elementów, które decydują (lub mogły decydować) o stereotypowym postrzeganiu osób głuchych. Interesują nas przy tym nie tyle poszczególne znaczenia, ile motywacje decydujące o kolejnych neosemantyzacjach. Przeprowadzona analiza ukazuje, że negatywny odbiór głuchych współgra z główną tendencją utrwaloną w polszczyźnie – w 33 wyodrębnionych znaczeniach wyrazu niemal wszystkie motywacje uwypuklają ujemną waloryzację danego zjawiska. Świadomość tej asymetrii musi towarzyszyć wszystkim działaniom mającym na celu, wydawałoby się proste, odejście od krzywdzącego stereotypu osoby głuchej.
dc.language.iso other en
dc.publisher Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
dc.subject deaf en
dc.subject deaf studies en
dc.subject Polish language en
dc.subject linguistic stereotype en
dc.title Głuchy – językowe podstawy stereotypu
dc.type Book chapter en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account