iReteslaw

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII-XXI wiek. Tom 7. Klerykalizacja, konfesje, reformacja

Show simple item record

dc.contributor.author Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.) pl
dc.contributor.author Gil, Dorota (wsp. red.) pl
dc.contributor.author Miodyński, Lech (wsp. red.) pl
dc.date.accessioned 2020-06-09T17:27:14Z
dc.date.available 2020-06-09T17:27:14Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-83-66369-14-6
dc.identifier.issn 2545-1774
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/1518
dc.description.abstract Siódmy tom obszernej (dziesięcioczęściowej) monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została forma leksykonu, którego główny korpus składa się z haseł-artykułów na temat historii 27 wybranych idei najpierw antycypujących, a następnie modelujących procesy modernizacyjne w regionie: agraryzm, anarchizm, ewolucja, humanizm, historia, kapitalizm, klerykalizacja, konfesje, konserwatyzm, kształcenie, kultura, liberalizm, naród, nowoczesność, ojczyzna, oświata, oświecenie, polityka, postęp, racjonalizm, reformacja, religia, rewolucja, sekularyzacja, socjalizm, tradycja, uniwersalizm. Ich zmieniająca się pod wpływem lokalnych warunków semantyka została przebadana odrębnie dla każdego z siedmiu współczesnych krajów południowej Słowiańszczyzny: Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii i Słowenii. W tomie siódmym prezentujemy opracowania trzech idei - klerykalizacji, konfesji i reformacji - które leżą u podstaw europejskich dyskursów modernizacyjnych i antymodernizacyjnych oraz europejskiego imaginarium kondycji intelektualnej człowieka jako kluczowego aspektu tworzenia się społeczeństw. Czytelnik znajdzie tu wiele syntetycznie wyrażonych, oryginalnych i opartych na źródłach przemyśleń badaczy na temat zmagań kultur południowosłowiańskich z nowoczesnością. pl
dc.description.abstract The seventh volume of the extensive (ten-volume) monograph by Polish Slavic studies scholars (with contributions from scholars from a number of foreign research centres), made possible by an NCN OPUS grant (2014/13/B/HS2/01057). In terms of form, the monograph is a lexicon, the main body of which consists of entries-articles on the history of 27 selected ideas that anticipated and shaped the processes of modernization in the region: agrariarism, anarchism, capitalism, clericalization, confessions, conservatism, culture, education, enlightenment, evolution, history, homeland, humanism, liberalism, modernity, nation, politics, progress, rationalism, reformation, religion, revolution, schooling, secularization, socialism, tradition, and universalism. Their semantics, change able as it was in response to local conditions, was investigated separately for each of the seven current states of the southern Slavdom: Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia, and Slovenia. Volume 7 presents the three ideas – clericalization, confessions, reformation – that are at the foundations of the European discourses of modernization and anti-modernization, and of the European imaginary of the human intellectual condition as the key to the formation of societies. The book contains many synthetically expressed, original and source-based insights on the southern Slavic cultures’ struggles with modernity. en
dc.description.sponsorship Monografia powstała w ramach projektu badawczego pt. „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII–XX w.)”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr projektu 2014/13/B/HS2/01057). pl
dc.description.sponsorship Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 7 (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. pl
dc.language.iso pl
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.publisher Fundacja Slawistyczna pl
dc.relation.ispartofseries Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach [Migrating ideas in the Slavic Balkans];7
dc.rights This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject history of ideas en
dc.subject Balkans en
dc.subject clericalization en
dc.subject confessions en
dc.subject reformation en
dc.title Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII-XXI wiek. Tom 7. Klerykalizacja, konfesje, reformacja pl
dc.title.alternative Lexicon of Migrating Ideas in the Slavic Balkans (18th–21st c.). Vol. 7: Clericalization, Confessions, and Reformation en
dc.type Book en
dc.rights.holder Szwat-Gyłybowa, Grażyna
dc.rights.holder Gil, Dorota
dc.rights.holder Miodyński, Lech
dc.rights.holder Respective authors en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. Except where otherwise noted, this item's license is described as This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited.

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account