iReteslaw

Aksjosfera duszy. Smutek w kulturze Iranu

Show simple item record

dc.contributor.author Surdykowska-Konieczny, Sylwia
dc.date.accessioned 2017-12-16T12:35:53Z
dc.date.available 2017-12-16T12:35:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/156
dc.description.abstract Axiosphere of the soul. Sadness in the culture of Iran The subject of this paper is the feeling of sadness in the culture of Iran. It is one of the most important concepts in the Persian tradition. The feeling of sadness proves to be a dominating one in various areas of Persian culture. It manifests itself in literature, music, painting andcalligraphy. It is also present in religion and politics. From the perspective of Persian culture, sadness as a feeling playing a fundamental role in religious rituals and traditional Persian education can be perceived as one of the elements shaping the axiosphere of the soul. This paper presents the role of sadness in the development of man and in the shaping of both the collective as well as the individual identity of Iranians. The authors will consider the role of sadness in the spiritual life of Iranian people, what value Iranians ascribe to it and to what extent it influences their collective and individual attitudes. Aksjosfera duszy. Smutek w kulturze Iranu Tematem referatu jest uczucie smutku w kulturze Iranu. Jest to jedno z najważniejszych pojęć w tradycji perskiej. Uczucie smutku dominuje w różnych obszarach kultury perskiej. Przejawia się w literaturze, muzyce, malarstwie czy kaligrafii. Obecne jest także w religii i polityce. Irańczycy zaś to ludzie skłonni do płaczu, nostalgii i tęsknoty. Na gruncie kultury perskiej smutek jako uczucie pełniące podstawową rolę w obrzędowości religijnej czy też tradycyjnym perskim wychowaniu można postrzegać jako jeden z elementów tworzących aksjosferę duszy. W referacie zaprezentujemy jego rolę w rozwoju człowieka oraz kształtowaniu zbiorowej i indywidualnej tożsamości Irańczyków. en_US
dc.publisher Fundacja Slawistyczna en_US
dc.subject Islamska Republika Iranu en_US
dc.subject Islamic Republic of Iran en_US
dc.subject aksjosfera en_US
dc.subject axiosphere en_US
dc.subject kulturoznawstwo en_US
dc.subject cultural studies en_US
dc.subject sadness en_US
dc.subject smutek en_US
dc.subject Dusza w aksjosferze − aksjosfera duszy II Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" − zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę en_US
dc.title Aksjosfera duszy. Smutek w kulturze Iranu en_US
dc.title.alternative Axiosphere of the Soul. Sadness in the Culture of Iran) en_US
dc.type Video en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account