iReteslaw

Kontrola słów kluczowych w indeksowaniu i wyszukiwaniu informacji

Show simple item record

dc.contributor.author Babik, Wiesław
dc.date.accessioned 2021-01-13T22:30:52Z
dc.date.available 2021-01-13T22:30:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation [W:] Kowalski P. (red.) Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa (s. 9-24). en
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/1801
dc.description.abstract Keywords management in information indexing and retrieval Abst ract This article concerns selected issues relating to the methods of vocabulary management in the processes of information indexing and retrieval, based on the use of keywords. The aim is to present the results of a review of literature on the subject, published mainly after 2010, and to discuss the state of research and prospects in this field. The study relies on critical analysis of literature on the subject. The obtained picture of the research field in question is an important stage in designing further studies in this area. Abst rakt Przedmiotem artykułu są wybrane problemy dotyczące sposobów kontroli słownictwa w procesach indeksowania i wyszukiwania informacji za pomocą słów kluczowych. Celem publikacji jest prezentacja wyników przeprowadzonego rekonesansu literaturowego publikacji, które ukazały się na ten temat, głównie po 2000 roku, ukazująca stan badań i perspektywy badawcze w tym zakresie. W ustaleniu stanu badań posłużono się metodą analizy i krytyki piśmiennictwa. Uzyskany w wyniku przeprowadzonych badań obraz eksplorowanej problematyki badawczej stanowi ważny etap w projektowaniu dalszych badań w tym zakresie. en
dc.language.iso other en
dc.publisher Instytut Slawistyki PAN en
dc.subject języki informacyjno-wyszukiwawcze en
dc.subject słowa kluczowe en
dc.subject indeksowanie en
dc.subject wyszukiwanie informacji en
dc.subject kontrola słów kluczowych en
dc.subject information retrieval languages en
dc.subject keywords en
dc.subject keyword management en
dc.subject information retrieval en
dc.subject indexing en
dc.title Kontrola słów kluczowych w indeksowaniu i wyszukiwaniu informacji en
dc.type Book chapter en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account