iReteslaw

Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021), 20 maja, sekcja A (przedpołudniowa), przewodnicząca obrad: Ольга Фролова, 1. Елена Руденко "Представления о душе в белорусских и украинских хрониках и дневниках XVII–XVIII веков", 2. Марія Скаб "Релігійний аспект душі: контамінація язичницького і християнського в українській мовній картині світу про душу", 3. Алла Кожинова "Душа в белорусской письменной культуре".

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account