iReteslaw

Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021), 20 maja, sekcja A (przedpołudniowa), przewodnicząca obrad: Ольга Фролова, 1. Елена Руденко "Представления о душе в белорусских и украинских хрониках и дневниках XVII–XVIII веков", 2. Марія Скаб "Релігійний аспект душі: контамінація язичницького і християнського в українській мовній картині світу про душу", 3. Алла Кожинова "Душа в белорусской письменной культуре".

Show simple item record

dc.contributor.author Елена Руденко, Марія Скаб, Алла Кожинова
dc.date.accessioned 2021-06-17T12:16:40Z
dc.date.available 2021-06-17T12:16:40Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/1925
dc.description.abstract Wystąpienia z międzynarodowej konferencji „Dusza w doczesności − dusza w nieskończoności”, (Warszawa, 20−21 maja 2021). Organizatorzy: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna. 1. Елена Руденко "Представления о душе в белорусских и украинских хрониках и дневниках XVII–XVIII веков" / Notions of the Soul in Belarusian and Ukrainian Chronicles and Diaries in the 17th and 18th Centuries, 2. Марія Скаб "Релігійний аспект душі: контамінація язичницького і християнського в українській мовній картині світу про душу" / Religious Aspect of the Soul: The Merging of the Pagan and the Christian in the Ukrainian Linguistic Picture of the World Concerning the Soul, 3. Алла Кожинова "Душа в белорусской письменной культуре" / The Soul in Belarusian-Language Literary Texts.
dc.publisher Fundacja Slawistyczna
dc.subject języki słowiańskie
dc.subject Slavic languages en
dc.subject dusza
dc.subject soul en
dc.subject Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki
dc.title Dusza w doczesności - dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" (20-21 maja 2021), 20 maja, sekcja A (przedpołudniowa), przewodnicząca obrad: Ольга Фролова, 1. Елена Руденко "Представления о душе в белорусских и украинских хрониках и дневниках XVII–XVIII веков", 2. Марія Скаб "Релігійний аспект душі: контамінація язичницького і християнського в українській мовній картині світу про душу", 3. Алла Кожинова "Душа в белорусской письменной культуре".
dc.title.alternative The Soul in Temporality - the Soul in Infinity (May 20-21), 1. Елена Руденко "Notions of the Soul in Belarusian and Ukrainian Chronicles and Diaries in the 17th and 18th Centuries", 2. Марія Скаб "Religious Aspect of the Soul: The Merging of the Pagan and the Christian in the Ukrainian Linguistic Picture of the World Concerning the Soul", 3. Алла Кожинова "The Soul in Belarusian-Language Literary Texts".
dc.type Recording, oral en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account