iReteslaw

Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalski, Paweł (red.)
dc.date.accessioned 2021-07-12T11:04:01Z
dc.date.available 2021-07-12T11:04:01Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-83-66369-41-2
dc.identifier.issn 0208-4058
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/1927
dc.description.abstract Niniejsza monografia jest pokłosiem XX Międzynarodowej Konferencji Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, zatytułowanej „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej”, której organizatorem był Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Konferencja odbyła się w dniach 8–10 września 2020 roku w Warszawie, a obrady przeprowadzono zdalnie. W konferencji wzięło udział 29 uczonych słowotwórców z różnych ośrodków naukowych w Austrii, Białorusi, Bośni, Chorwacji, Czechach, Francji, Niemczech, Polsce, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainie. Świadczy to o aktualności zaproponowanej tematyki i dużym zainteresowaniu słowiańskim i slawistycznym słowotwórstwem. Większość nadesłanych wystąpień znalazło się w tym tomie. Tematyka całego tomu wyznaczona tematem konferencji oscyluje wokół kilku aktualnych problemów dotykających zjawisk zarówno współczesnych, jak i dawnych, z których najistotniejsze to: innowacje słowotwórcze, typy i zmiany mechanizmów powstawania neologizmów, zjawisko globalizacji językowej, pragmatyczne aspekty funkcjonowania języka. Klamrą spajającą bogatą i różnorodną tematykę jest perspektywa komunikacyjna.
dc.description.abstract This monograph is a product of the 20th International Conference of the Commission on Word Formation of the International Committee of Slavists. Entitled “Word Formation in the Communicative Space”, the conference was held in Warsaw on 8–10 September 2020 by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, with the proceedings taking place online. The participants were 29 word formation scholars from academic centres in Austria, Belarus, Bosnia, Croatia, the Czech Republic, France, Germany, Poland, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia and Ukraine. This testifies to the topicality of the proposed subject matter and a considerable interest enjoyed by Slavic and Slavist word formation. This volume brings together most of the presentations sent in by the participants. The subjects touched upon in the volume correspond to the theme of the conference, focusing on a number of topical issues related to both the present and the past, the most important of which include: word-formative innovations, types of and changes in mechanisms of neologism generation, the phenomenon of linguistic globalisation, and pragmatic aspects of language. The volume’s rich and diverse subject matter is unified by the adoption of a communicational perspective. en
dc.description.sponsorship Publikacja dofinansowana z programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki. pl
dc.description.sponsorship The work was financed from the “Excellent Science” Programme of the Polish Minister of Education and Science. en
dc.language.iso pl
dc.language.iso ru
dc.language.iso be
dc.language.iso cs
dc.language.iso uk
dc.language.iso sr
dc.language.iso hrv
dc.language.iso sl
dc.language.iso hsb
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.relation.ispartofseries Prace Slawistyczne. Slavica / Monographs in Slavic Studies. Slavica;151
dc.rights This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject linguistic communication en
dc.subject Slavic languages en
dc.title Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej pl
dc.title.alternative Word Formation in the Communicative Space en
dc.type Book en
dc.rights.holder Kowalski, Paweł
dc.rights.holder Respective authors en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. Except where otherwise noted, this item's license is described as This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited.

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account