iReteslaw

Prace Slawistyczne. Slavica [Monographs in Slavic Studies. Slavica]

Prace Slawistyczne. Slavica [Monographs in Slavic Studies. Slavica]

 

ISSN 0208-4058

Opis w języku polskim

Seria „Prace Slawistyczne. Slavica” ukazuje się od 1977 roku. Jest najstarszą istniejącą serią w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, wydawaną najpierw przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, następnie od 1991 roku przez nowo powstałe wydawnictwo IS PAN (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy). W serii dominują monografie językoznawcze, ale wydawane są również prace dotyczące badań literackich.

W latach 1977–2017 ukazało się 141 tomów serii.

English description

Appearing since 1977, the series Prace Slawistyczne. Slavica [Monographs in Slavic Studies. Slavica] is the longest-running series of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, initially published by the Ossoliński National Institute (Ossolineum), and then since 1991 by the newly-established ISS PAS publishing house (Slawistyczny . The series brings together monographs predominantly in linguistics but also in literary studies.

141 volumes appeared between 1977 and 2017.

Redaktor Naczelna / Editor-in-Chief

Dr hab., prof. IS PAN Mariola Jakubowicz, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland]

Rada Naukowa / Scientific Board

  • Д-р ф.н., проф. Тетяна O. Черниш, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна [D-r f.n., prof. Tetiana O. Chernysh, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine]
  • Dr hab. Rafał Górski, prof. inst., Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska [Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences; Jagiellonian University in Krakow, Cracow, Poland]
  • Prof. dr hab. Aleksandra Janowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska [University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland]
  • Prof. Igors Koškins, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija [University of Latvia, Riga, Latvia]
  • PD Dr. Thomas Menzel, Serbski Institut / Sorbisches Institut, Bautzen/Budyšin, Deutschland [Sorbian Institute, Bautzen, Germany]

Recent Submissions