iReteslaw

Wartości etyczne chrześcijańskiej duszy. Utwory o umierającym grzeszniku z późnobarokowych kancjonałów katolickic

Show simple item record

dc.contributor.author Panasiuk, Joanna
dc.date.accessioned 2018-01-12T18:22:45Z
dc.date.available 2018-01-12T18:22:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/292
dc.description.abstract The ethical values of the Christian soul. Texts about the dying sinner in Catholic hymnbooks from the late Baroque The observations concern songs about the dying sinner in Catholic hymnbooks from the end of the Baroque period. In these texts there are two points of view on the life : terrestrial and extraterrestrial. The concerned texts, maintained in the Catholic tradition, are the result of the work of religious poets on the Christianization of the entire society of the former Poland. The leitmotif of death was here particularly useful, imposing on the worshipers the obligation to respect the truths of faith throughout their whole lives. Wartości etyczne chrześcijańskiej duszy. Utwory o umierającym grzeszniku z późnobarokowych kancjonałów katolickich Zakres obserwacji wyznaczą odnotowane w wybranych katolickich kancjonałach - z końca epoki baroku - pieśni podejmujące tematykę umierającego grzesznika. W utworach są obecne dwie perspektywy spojrzenia na życie: ziemska i pozaziemska. Utrzymane w tradycyjnym katolickim duchu teksty, stanowią efekt pracy poetów religijnych nad chrystianizacją ogółu społeczeństwa dawnej Polski. Szczególnie przydatny był tu element śmierci, nakładający na wyznawców obowiązek przestrzegania prawd wiary przez całe życie. en_US
dc.publisher Fundacja Slawistyczna
dc.subject Barok
dc.subject Baroque en_US
dc.subject Dusza w aksjosferze − aksjosfera duszy II Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" − zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
dc.subject aksjosfera
dc.subject aksiosphere en_US
dc.subject hymnbook en_US
dc.subject kancjonał
dc.subject Polish language en_US
dc.subject język polski
dc.subject literary studies en_US
dc.subject literaturoznawstwo
dc.title Wartości etyczne chrześcijańskiej duszy. Utwory o umierającym grzeszniku z późnobarokowych kancjonałów katolickic
dc.title.alternative The ethical values of the Christian soul. Texts about the dying sinner in Catholic hymnbooks from the late Baroque en_US
dc.type Video en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account