iReteslaw

Narracyjność symbolu. Ludowe narracje budowane na bazie lunarnej symboliki przejścia

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Masłowska, Ewa
dc.date.accessioned 2017-09-17T06:48:47Z
dc.date.available 2017-09-17T06:48:47Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/68
dc.description.abstract Autorka posłużyła się kognitywnym ujęciem narracji, rozumianym jako podstawowy proces poznawczy, polegający na porządkowaniu doświadczeń interakcji ze światem zewnętrznym w ciąg zdarzeniowy, oparty na schemacie celowego działania. Symbolika lunarna, wyrosła na podstawie mitycznych opowieści, w których księżycowi przypisywane są właściwości nadprzyrodzone, łączy je z doświadczeniem świata realnego – obserwacją zmian, jakim podlega księżyc w poszczególnych fazach. Daje to podstawy do narracyjnego interpretowania rytmów kosmicznych, rządzących życiem ludzi i przyrody, realizowanych zwłaszcza w działaniach rytualnych. Uczestnictwo w rytuale daje dostęp do nadprzyrodzonych mocy, dzięki czemu możliwe staje się dalsze narracyjne konstruowanie przyszłości, zgodne z mitycznym wzorcem. en_US
dc.description.abstract The author has applied a cognitive-based concept of narration, defined as a basic cognitive process consisting in the arrangement of experiences from interaction with the outside world into a sequence of events, based on the scheme of deliberate actions. The lunar symbolic, developed on the basis of mythical tales in which one of the moon’s attributes are supernatural powers, connects them with the real world experience – the observation of changes the moon undergoes in individual phases. This constitutes the basis for a narrative-like interpretation of the cosmic rhythm, governing the life of humans and the nature, accomplished in particular in ritual activities. The participation in a ritual provides access to supernatural powers thanks to which it becomes possible to continue the narrative construction of the future, in accordance with the mythical model. en_US
dc.publisher UMCS pl
dc.subject narracyjność pl
dc.subject symbol pl
dc.subject narrativity en_US
dc.subject symbol en_US
dc.title Narracyjność symbolu. Ludowe narracje budowane na bazie lunarnej symboliki przejścia pl
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account