iReteslaw

Preprinty [Preprints]

Preprinty [Preprints]

 

Recent Submissions

  • Grek-Pabisowa, Iryda; Ostrówka, Małgorzata; Jankowiak, Mirosław (2017)
    "Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej" gromadzi leksykę funkcjonującą w polszczyźnie północnokresowej w okresie 1925–2013 na obszarze Białorusi, Litwy i Łotwy, czyli dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Inflant ...