Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Szadura, Joanna (Fundacja Slawistyczna, 2017)
  The breath of life: The soul in the ethnolinguistic perspective Ethnolinguistic analysis approaches the history of language as a continuous process, whereby language as it is today in general, and its semantics in particular, ...
 • Sosnowski, Wojciech (2011)
  Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Violetty Koseskiej-Toszewej w Instytucie Slawistyki PAN.
 • Babik, Wiesław (2017)
  Referat wygłoszony na konferencji z okazji jubileuszu dr Zofii Rudnik-Karwatowej "Wokół systemów informacyjno-wyszukiwawczych i słowotwórstwa" (Warszawa, 8 września 2017 r.). Organizator: Instytut Slawistyki PAN.
 • Mihaljević, Milica (Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2016)
 • Tomazin, Mateja Jemec (Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2016)
 • Žagar Karer, Mojca (Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2017)
 • Kotłowska, Anna; Grzesik, Ryszard; Grunwald-Hajdasz, Barbara (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2016)
  W tomie zebrano urywki pism autorów rzymskich z okresu przełom er dotyczące Słowian oraz szerzej – rzymskiej geografii Europy Środkowo-Wschodniej. Urywki – którym towarzyszą informacje o ich autorach i dziełach, z których ...
 • Nowakowska, Monika (Fundacja Slawistyczna, 2017)
  To what extent is human soul a moral agent? Human being and duty according to Indian tradition of mīmāṃs The earliest known to us Indo-Aryan exegetical traditions focused their attention on ritual obligations. By necessity ...
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014)
  The article is based on a participatory observation and semi-structured interviews conducted in 2012 and 2013 with young (aged 16–25) Upper Sorbs and Kashubs. They were asked about their perception of the Upper ...
 • Szenajch, Piotr (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2015)
  Książka Piotra Szenajcha to rezultat poszukiwania nowatorskiej metodologii badania oraz analizy tak trudnego tematu, jakim jest problem nieuleczalnej choroby i umierania. „Ta praca [pisze Autor] miała dotyczyć wyłącznie ...
 • Bukraba-Rylska, Izabella (Fundacja Slawistyczna, 2017)
  More than one hundred years ago Jakub Bojko, people’s social worker and active politician published his manifesto entitled “Two Souls”. Bojko maintained that Polish peasant has not only Christian soul, but also has second ...
 • Tošović, Branko (Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2012)
  В первой части работы рассматриваются теоретические аспекты словообразовательного пуризма (СП), проводится его толкование и типология. Во второй части в центре внимания находится хорватский, сербский, бошняцкий и черногорский ...
 • Osińska, Katarzyna (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, 2017)
  The Russian theatre of the second half of the 20th century confronted mainly its own past: the work of Stanislavsky, Meyerhold, Vakhtangov. It almost a set rule for theatre artists to openly declare their attachment to ...
 • Пилипенко, Глеб Петрович (2018)
  This paper discusses the function of the Ukrainian language in Argentina and Paraguay. Although there are studies that focus on describing the historical and ethnographic features of the Ukrainian diaspora in this region, ...
 • Underhill, James (Fundacja Slawistyczna, 2017)
  Understanding and translating the heart and the soul This paper will focus on two rival synonyms, the heart and the soul, in order to understand what they mean and the values they engender. Is the soul a value in itself ...
 • Šehović, Amela (Београд : Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2012)
  Eine wichtige Stelle in bosnischer Umgangssprache nimmt die suffixale Univerbierung ein – ein Wortbildungsverfahren, der zugleich Mittel zur Verwirklichung des Strebens nac Sprachökonomie als auch Mittel zur Expressivisation ...
 • Šehović, Amela (Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2012)
  Eine wichtige Stelle in bosnischer Umgangssprache nimmt die suffixale Univerbierung ein - ein Wortbildungsverfahren, der zugleich Mittel zur Verwirklichung des Strebens nach Sprachokonomie als auch Mittel zur Expressivisation ...
 • Bozdechova, Ivana (Slavistički komitet Sarajevo, 2018)
  The paper focuses on the scope of application of univerbation in new compound and quasicompound formations in Czech. The analysis is based on the comparison of parallel occurrence of multiple-word and one-word names ...
 • Runjaić, Siniša; Štebih Golub, Barbara (Slavistički komitet Sarajevo, 2018)
  This paper discusses univerbates in Croatian terminology. The corpus on which the research has been conducted consists of multiword terms and univerbates that were extracted from the Struna database. Struna is a terminological ...
 • Stramljič Breznik, Irena (Slavistički komitet Sarajevo, 2018)
  In Slovene word-formational theory, the term univerbation has not been a subject of theoretical studies and discussion until the first decade of the 21st century. Theoretical discussions of univerbiation have been more ...

Search iReteslaw

Browse

My Account