iReteslaw

Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim

Show simple item record

dc.contributor.author Zielińska, Anna
dc.date.accessioned 2017-03-20T21:40:14Z
dc.date.available 2017-03-20T21:40:14Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-83-64031-61-8
dc.identifier.isbn 978-83-64031-03-8
dc.identifier.issn 1230-1302
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/37
dc.description.abstract „Praca jest nowa, oryginalna i pionierska nie tylko w literalnie rozumianym zakresie tematyczno-problemowym (jako studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim), ale także w szerszym aspekcie uczciwego, aideologicznego spojrzenia na tzw. nowe dialekty mieszane na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych” (z recenzji prof. Bogdana Walczaka). „Anna Zielińska w badaniach nad kontaktami językowymi na pograniczach dopracowała się własnej, oryginalnej metodologii, łącząc elementy socjolingwistyczne, dialektologiczne i kulturologiczne. W monografii przedstawiła spójny opis rzeczywistych sposobów komunikowania się na terenie wielojęzycznym, z różnorodną, napływową ludnością, o zróżnicowanej hierarchii prestiżowej różnych języków i ich odmian. Takie podejście badawcze nie było dotychczas stosowane dla regionu lubuskiego, w którym starano się raczej wymodelować idealny stan zintegrowanej polszczyzny” (z recenzji prof. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej). „Książka Anny Zielińskiej dekonstruuje polskie stereotypy narosłe wokół tzw. Ziem Odzyskanych wskutek uwarunkowań politycznych i ideologicznych ostatniego półwiecza. Jej znakomicie uargumentowany materiałowo i teoretycznie wywód nie tylko łączy w sposób nowatorski klasyczne podejście socjolingwistyczne z perspektywą antropologiczną, ale także prowokuje do dociekań nad mechanizmami nacjonalizmu w polskim dyskursie naukowym dotyczącym tego obszaru” (z recenzji dr hab. Anny Engelking). pl
dc.description.abstract “The work is novel, original and pioneering not only in terms of its narrowly understood subject matter (a study of languages and identities in the Lubusz region) but likewise in wider terms as a sincere, aeideological look at so-called new mixed dialects in so-called Western and Northern Territories” (Professor Bogdan Walczak). “In her studies on language contact in the borderlands, Anna Zielińska has developed her own original methodology, combining elements of sociolinguistics, dialectology and cultural studies. In the monograph she present a comprehensive description of ways of communication actually at play in multilingual territories with diverse immigrant populations and a multifaceted hierarchy of languages and their varieties. Approach of this kind has hitherto not been applied to the Lubusz region, with existing studies usually attempting to model an ideal state of integrated Polish” (Professor Ewa Wolnicz-Pawłowska). “Anna Zielińska’s book deconstructs the stereotypes which have accrued in Poland about the so-called Recovered Territories due to the political and ideological conditions of the last half century. This study, brilliantly underpinned in terms of material and theory, is a pioneering combination of classic sociolinguistic approach with an anthropological perspective which inspires deliberations about the nationalistic mechanisms in Polish scholarly discourse concerning this area” (Professor Anna Engelking). en
dc.description.sponsorship Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2013 jako projekt badawczy nr N N104 079739 pl
dc.language.iso pl
dc.language.iso de
dc.language.iso ua
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.relation.ispartofseries Język na Pograniczach;41 pl
dc.relation.ispartofseries Borderland Languages;41 en
dc.rights This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject dialectology en_US
dc.subject sociolinguistics en_US
dc.subject bilingualism en_US
dc.subject Lemko dialect en_US
dc.subject Bukovinian dialect en_US
dc.subject Polesie dialect en_US
dc.subject Ukrainian language en_US
dc.subject Polish language en_US
dc.subject German language en_US
dc.title Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim pl
dc.title.alternative Language of the borderlands. A study of languages and identities in the Lubusz region en_US
dc.title.alternative Sprache im Grenzraum. Untersuchung zu Sprachen und Identitäten im Gebiet von Lebus de
dc.type Book en_US
dc.rights.holder Anna Zielińska
dc.rights.holder Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. Except where otherwise noted, this item's license is described as This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited.

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account