iReteslaw

Język na Pograniczach [Borderland Languages]

Język na Pograniczach [Borderland Languages]

 

ISSN 1230-1302

Opis w języku polskim

„Język na Pograniczach” to jedna z najstarszych serii wydawniczych Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, ukazująca się od 1991 roku. Monografie w niej publikowane przedstawiają problematykę mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych czy językowych. Są tu uwzględniane kwestie związane z pograniczami kulturowymi, w tym kontakty językowe; prezentowane wyniki badań terenowych z zakresu dialektologii i socjolingwistyki. W skład Rady Naukowej serii wchodzą wybitni slawiści.

W latach 1991–2017 ukazały się 42 tomy serii [link do listy]; od roku 2013 seria ma nową szatę graficzną.

English description

Język na Pograniczach [Borderland Languages] is a landmark book series of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences. Established in 1992, it brings together monographs presenting the subject matter of national, ethnic, religious and language minorities. The series pays attention to issues of culture borderlands, including language contact, and presents results of fieldwork research in dialectology and sociolinguistics. Its Scientific Board comprises outstanding Slavic studies scholars.

42 volumes appeared in the series between 1992 and 2017; since 2013, the series features a new graphic design.

Redaktor Naczelna / Editor-in-Chief

Prof. dr hab. Anna Zielińska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland]

Rada Naukowa / Scientific Board

 • Dr hab., prof. IJP PAN, prof. UKSW Ewa Dzięgiel, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska [Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences, Cracow; Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland]
 • Prof. dr. hab. Zbigniew Greń, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska [University of Warsaw, Warsaw, Poland]
 • Prof. Dr. Björn Hansen, Universität Regensburg, Regensburg, Deutschland [University of Regensburg, Regensburg, Germany]
 • Prof. dr hab. (emerita) Małgorzata Korytkowska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland]
 • Dr hab., prof. IS PAN Zofia Sawaniewska-Mochowa, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland]

Recent Submissions

 • Jankowiak, Mirosław (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2009)
  Książka "Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim" dokumentuje socjolingwistyczną sytuację osób mówiących różnymi odmianami języka białoruskiego w miejscu będącym swoistym pograniczem pograniczy, gdzie obok siebie ...
 • Zielińska, Anna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2013)
  „Praca jest nowa, oryginalna i pionierska nie tylko w literalnie rozumianym zakresie tematyczno-problemowym (jako studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim), ale także w szerszym aspekcie uczciwego, aideologicznego ...