iReteslaw

Browsing Język na Pograniczach [Borderland Languages] by Title

Browsing Język na Pograniczach [Borderland Languages] by Title

Sort by: Order: Results:

 • Krasowska, Helena; Pokrzyńska, Magdalena; Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja SlawistycznaMuzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-OchliRegionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, 2020)
  Monografia jest rezultatem wysiłku intelektualnego, którego podjęli się wspólnie naukowcy z Mołdawii, Niemiec, Polski, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Ukrainy podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wspólne ...
 • Jankowiak, Mirosław (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2009)
  Książka "Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim" dokumentuje socjolingwistyczną sytuację osób mówiących różnymi odmianami języka białoruskiego w miejscu będącym swoistym pograniczem pograniczy, gdzie obok siebie ...
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2020)
  Przedmiotem omówienia są ankiety do Niemieckiego atlasu językowego, opracowane przez bibliotekarza pracującego w Marburgu – Georga Wenkera (1852–1911). Publikacja zawiera analizę językową tych ankiet (z 80 miejscowości) z ...
 • Zielińska, Anna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2013)
  „Praca jest nowa, oryginalna i pionierska nie tylko w literalnie rozumianym zakresie tematyczno-problemowym (jako studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim), ale także w szerszym aspekcie uczciwego, aideologicznego ...
 • Stempel-Gancarczyk, Karina (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2020)
  Przedmiotem niniejszej pracy jest opis i analiza mechanizmów zanikania gwar w społecznościach polskich na terenie tzw. Bukowiny południowej (znajdującej się w granicach Rumunii części krainy historycznej noszącej nazwę ...

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account