iReteslaw

Piastuni dziejów. Wizerunki narodów europejskich w polskiej refleksji romantycznej

Show simple item record

dc.contributor.author Nowak, Joanna
dc.date.accessioned 2018-07-12T16:10:32Z
dc.date.available 2018-07-12T16:10:32Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-83-64031-74-8
dc.identifier.isbn 978-83-64031-73-1
dc.identifier.issn 2450-565X
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/603
dc.description.abstract W monografii zanalizowano wyobrażenia narodów europejskich, które w opinii polskich autorów piszących w pierwszej połowie XIX wieku odegrały znaczącą rolę w dziejach Europy na przestrzeni wieków. Zgodnie z ówczesnym przekonaniem w następujących po sobie epokach historycznych najczęściej jeden naród pod wpływem różnych okoliczności nabierał szczególnego znaczenia, wyznaczając kierunek ogólnemu rozwojowi. Wspólnoty, wypełniając powierzone im misje, stawały się "piastunami dziejów", pełniącymi różnorodne, czasem nawarstwiające się funkcje: obrońców wolności, krzewicieli sztuk, cywilizatorów, przewodników ekonomicznych zmian czy inicjatorów umysłowych przeobrażeń. pl
dc.description.abstract This monograph examines how Polish authors writing in the first half of the nineteenth century described these European nations which in their opinion played a significant role in the history of Europe through the past centuries. The nineteenth century authors were convinced that in each of the consecutive historical epochs, typically it was one nation that due to different circumstances acquired special importance and directed a general development. Such prominent communities, via a number of missions entrusted upon them, became the "keepers of the history," playing different functions that often overlapped: they were defenders of freedom, promoters of art and civilization, leaders of economic changes, or initiators of intellectual growth. en_US
dc.language.iso pl
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.relation.ispartofseries Kultura na Pograniczach / Borderland Cultures;12
dc.rights This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. en_US
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject history en_US
dc.subject Romanticism en_US
dc.subject 19th century en_US
dc.subject history of ideas en_US
dc.subject nation en_US
dc.subject Europe en_US
dc.subject Polish culture en_US
dc.title Piastuni dziejów. Wizerunki narodów europejskich w polskiej refleksji romantycznej en_US
dc.title.alternative The Keepers of History. Images of European Nations in Polish Romantic Thought en_US
dc.type Book en_US
dc.rights.holder Nowak, Joanna


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. Except where otherwise noted, this item's license is described as This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited.

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account