Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Slozhenikina, Y.V.; Rastyagaev, A.V. (2016)
  ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ: ТРЕДИАКОВСКИЙ (1757), ЛОМОНОСОВ (1758), СУМАРОКОВ (1759) О ПРОИСХОЖДЕНИИ РУССКОЙ НАЦИИ И РУССКОГО ЯЗЫКА Аннотация В статье анализируются истоки полемики о происхождении русского ...
 • Basova, M.V.; Rozhdestvenskaya, O.J.; Usacheva O.J., O.J. (2016)
  ЖАНРЫ СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В АСПЕКТЕ ЖАНРОВОЙ ВТОРИЧНОСТИ Аннотация В статье рассматриваются отдельные жанры сетевого литературно-художественного дискурса, бытующие в современном русском литературном Интернете (Рулинете). ...
 • Jerzy, Duma (2016)
  Wykład prof. Jerzego Dumy podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Instytucie Slawistyki PAN
 • Macedonia, Manuela; von Kriegstein, Katharina (2012)
  Language and gesture are highly interdependent systems that reciprocally influence each other. For example, performing a gesture when learning a word or a phrase enhances its retrieval compared to pure verbal learning. ...
 • Okano, Kaname (2017)
  This paper examines semantics and distribution of Serbian and Slovene verbs describing oscillatory motion, such as ljuljati se, klimati se, klatiti se in Serbian and nihati, zibati se, majati se in Slovene. Our study, on ...
 • Stramljič Breznik, Irena (Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2015)
  Studies of diminutives in the Slovene language have so far mostly focused on nominal diminutives. This study, however, focuses on verbal diminutives which are the result of formation with modification. Such verbs are always ...
 • Wachtarczykowa, Jana (2017)
  Referat wygłoszony na konferencji z okazji jubileuszu dr Zofii Rudnik-Karwatowej "Wokół systemów informacyjno-wyszukiwawczych i słowotwórstwa" (Warszawa, 8 września 2017 r.). Organizator: Instytut Slawistyki PAN.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole („Zeszyty Łużyckie” 2012, nr 46, s. 154-165, 2012)
 • Meeta, Narain (Russian Journal of Linguistics, 2017)
  A report from the Third International Livadia Forum hold in Yalta, 5—6 June 2017.
 • Waugh, Daniel C. (2019)
  Four decades after his monograph on the apocryphal correspondence of the Ottoman sultan was published, the author reviews the previous study of the subject, the origins of his book, its skeptical reception then, and the ...
 • Masłowska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015)
  An attempt is made to reconstruct the semantic core of the concept of SPRAWIEDLIWOŚĆ (JUSTICE) in Polish folklore, as well as to map the cognitive links between the concepts in the following semantic sequence: GRZECH (SIN) ...
 • Jankowiak, Mirosław (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2009)
  Książka "Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim" dokumentuje socjolingwistyczną sytuację osób mówiących różnymi odmianami języka białoruskiego w miejscu będącym swoistym pograniczem pograniczy, gdzie obok siebie ...
 • Moroń, Ewelina; Zarzeczny, Grzegorz (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014)
  Artykuł omawia jeden z aspektów asymetrii znaczeń konstruujących dyskursywny obraz osoby głuchej – znaczenia przymiotnika „głuchy” w języku polskim. Odwołując się do ustaleń analizy dyskursu i lingwistyki kulturowej, ...
 • Chalupová, Helena (Fundacja Slawistyczna, 2017)
  Haunted Bohemia. The early modern Czech ghosts My presentation deals with one of the specifics of the cultural history of the Czech lands in the Early Modern period – i. e. with the general perception of the afterlife ...
 • Guskova, S.V. (2016)
  ЗАГОЛОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС В РОССИЙСКИХ ГАЗЕТАХ: ФУНКЦИИ И ТИПОЛОГИЯ Аннотация В статье проанализированы заголовочные конструкции российских газет с целью выявления функций, которые они выполняют, а также конкретизации типов ...
 • Kiseleva, A.A. (2015)
  ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОНИМАНИЯ. СИСТЕМА "ЧЕЛОВЕК-ТЕКСТ" Аннотация В данной статье мы руководствовались гипотезой о том, что исследование процесса смыслопроизводства выявляет структуру взаимодействия участников в процессе ...
 • Ramazanova, Dzhamilia N. (2018)
  The article discusses the history of translation by the 18th-century Serbian translators of the Greek treatise “Πέτρα σκανδάλου” (“Rock of Offence”) written by the theologian and preacher Elias Meniates (1667–1714) in which ...
 • Lyavinecz-Ugrin, Marianna (2019)
  The history of the Russian language in Hungary was directly linked to the works of Russophile Rusyn writers, who in the 19th century proclaimed the idea of literary and spiritual pan-Slavism in Subcarpathian Rus, which led ...
 • Dudok, Miroslav (2015)
  Abstrakt wystąpienia przygotowanego na konferencję "Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro" (Warszawa, 8-9 października 2015 r.). Organizatorzy konferencji: Instytut Slawistyki PAN, ...
 • Sugrobova, Y.Y.; Kochergina, L.V. (2015)
  ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА КРЫМА Аннотация В статье анализируется гуманитарное образование как репрезентативная сфера культуротворчества в полиэтническом пространстве Крыма. В условиях ...

Search iReteslaw

Browse

My Account