iReteslaw: Recent submissions

 • Dobrzyńska, Dorota (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2020)
  Tematem monografii jest wpływ tzw. czarnego romantyzmu na współczesną literaturę popularną: polską, jak również zagraniczną. Inspiracją do przeprowadzenia takiej analizy są poglądy niektórych badaczy, twierdzących, że ...
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.); Gil, Dorota (wsp. red.); Miodyński, Lech (wsp. red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2020)
  Dziesiąty tom obszernej (dziesięcioczęściowej) monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została ...
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.); Gil, Dorota (wsp. red.); Miodyński, Lech (wsp. red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2020)
  Dziewiąty tom obszernej (dziesięcioczęściowej) monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została ...
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.); Gil, Dorota (wsp. red.); Miodyński, Lech (wsp. red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2020)
  Ósmy tom obszernej (dziesięcioczęściowej) monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została ...
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.); Gil, Dorota (wsp. red.); Miodyński, Lech (wsp. red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2020)
  Siódmy tom obszernej (dziesięcioczęściowej) monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została ...
 • Zarzeczny, Grzegorz; Mazurek, Monika (Poznańskie Studia Polonistyczne, 2009)
  W badaniach sprawdzamy, (a) jaki wpływ na wykorzystanie podobnych wyrazów ma tradycyjnie pojmowana norma językowa , (b) jaki zakres semantyczny jest rzeczywiście obsługiwany przez tego typu leksykę, (c) jakie są możliwości ...
 • Jura, Marcin; Zarzeczny, Grzegorz (Naukowe Wydawnictwo Piotrowskie, 2007)
  The following paper constitutes only a part of the work devoted to the language of modern economical emigration in Scotland and Ireland – the novelty of this phenomenon resulted in its lack in the current researches. The ...
 • Moroń, Ewelina; Zarzeczny, Grzegorz (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014)
  Artykuł omawia jeden z aspektów asymetrii znaczeń konstruujących dyskursywny obraz osoby głuchej – znaczenia przymiotnika „głuchy” w języku polskim. Odwołując się do ustaleń analizy dyskursu i lingwistyki kulturowej, ...
 • Rogoziński, Łukasz; Zarzeczny, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013)
  In this paper we present exemplary analysis which are feasible by using (sub)corpus of Polish spoken academic discourse that was created at the University of Wrocław as part of the GeWiss project (Rogozinski, Zarzeczny, ...
 • Miodek, Jan; Maziarz, Marek; Piekot, Tomasz; Poprawa, Marcin; Zarzeczny, Grzegorz (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010)
  Poradnik językowy przygotowany w Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego dla zajmujących się tematyką Funduszy Europejskich. Równocześnie pierwsza polska pozycja proponująca standard prostego języka (plain ...
 • Maziarz, Marek; Piekot, Tomasz; Poprawa, Marcin; Broda, Bartosz; Radziszewski, Adam; Zarzeczny, Grzegorz (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012)
  Publikacja poświęcona przystępności raportów ewaluacyjnych przygotowana w Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Równocześnie druga polska pozycja proponująca standard prostego języka (plain language). ...
 • Zarzeczny, Grzegorz; Piekot, Tomasz (Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego, 2010)
  W artykule tym przedstawiamy wyniki badań nad nauczaniem treści kulturowych w glottodydaktyce przeprowadzonych ze zmienionej perspektywy. Naszym celem było ustalenie, co cudzoziemcy uczący się języka polskiego myślą o ...
 • Zarzeczny, Grzegorz; Piekot, Tomasz (Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017)
  Tym raportem rozpoczynamy systematyczną obserwację polskiej komunikacji urzędowej. Będziemy ją badać każdego roku, a wyniki analiz udostępniać opinii publicznej – także w internecie. W tym wydaniu badaniom poddaliśmy strony ...
 • Banasiak, Jakub Lubomir (2020)
  У статті йдеться про два типи конденсації причинового аргумента в польській та болгарській мовах у реченнях, базованих на прийменниках. Особливу увагу звернено на можливість інкорпорації змісту аргументу в абстрактні назви, ...
 • Karpilovska, Evgenija (red.); Kysliuk, Larysa (red.); Romaniuk, Julija (red.); Savenko, Andrij (red.) (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020)
  Цим томом мовознавці України, Білорусі, Греції, Польщі, Сербії, Словаччини та Словенії вшановують світлу пам’ять видатного українського вченого – члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора філологічних наук, ...
 • Bileckyj, Andrij Oleksandrowycz; Klymenko, Nina (red.); Karpilovska, Evgenija (red.); Savenko, Andrij (red.) (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012)
  Книга містить вибрані праці видатного українського вченого – доктора філологічних наук професора Андрія Олександровича Білецького (1911-1995) з лінгвосеміотики, загального, порівняльно-історичного мовознавства, етимології, ...
 • Klymenko, Nina Fedorivna; Karpilovska, Evgenija (red.); Ponomariv, Oleksandr (red.); Savenko, Andrij (red.) (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014)
  Том містить вибрані праці відомого українського вченого – члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко з широкого кола проблем сучасного теоретичного й прикладного ...
 • Watumul, Jeffrey (2014)
  Several theoretical proposals for the evolution of language have sparked a renewed search for comparative data on human and non-human animal computational capacities. However, conceptual confusions still hinder the field, ...
 • Lassiter, Daniel (2009)
  Where Is the Conflict between Internalism and Externalism? A Reply to Lohndal and Narita (2009)
 • Volenec, Veno; Reiss, Charles (2018)
  We propose that the interface between phonology and phonetics is mediated by a transduction process that converts elementary units of phonological computation, features, into temporally coordinated neuromuscular patterns, ...

Search iReteslaw

Browse

My Account