iReteslaw

Strona główna iReteslawa

iReteslaw – internetowe repozytorium tekstów slawistycznych

Repozytorium powstało w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk przy wsparciu organizacyjnym Fundacji Slawistycznej.

Unikatowe, specjalistyczne repozytorium rozpraw doktorskich, autoreferatów i recenzji oraz preprintów prac naukowych z zakresu światowej slawistyki językoznawczej i dziedzin pokrewnych służy upowszechnianiu i popularyzowaniu prac naukowych, a tym samym usprawnia proces wymiany myśli naukowej pomiędzy badaczami w różnych ośrodkach i krajach. Celem projektu iReteslaw jest również upowszechnianie wiedzy z zakresu językoznawstwa slawistycznego i dziedzin pokrewnych wśród niespecjalistów i osób spoza środowiska naukowego i akademickiego. Repozytorium pomyślane zostało jako nowatorskie, komparatystyczne i interdyscyplinarne źródło tekstów opatrzonych rozbudowanymi opisami bibliograficznymi. iReteslaw jest repozytorium tematycznym, co różni go od repozytoriów instytucjonalnych. Dzięki temu zawartość i zasięg bazy są szersze, niż ma to miejsce w tradycyjnych repozytoriach, ograniczonych do publikacji danej instytucji naukowej.

Wszystkie teksty w zbiorze ukazują się w otwartym dostępie na licencji CC BY 3.0 PL. Oznacza to, że są dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z tomów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.


W latach 2017–2018 zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W latach 2019–2020 zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo MNiSW w języku polskim


Zbiory w iReteslawie

Ostatnio dodane pozycje

 • Dragićević, Rajna (Београд: Чигоја штампа, 2020)
  Књига садржи већ објављена истраживања из области граматике, творбе речи и лексикологије српског језика, с краћим или дужим освртом на ситуацију у неким другим словенским језицима. Граматичка, творбена и лексичка организација ...
 • Milanović, Aleksandar (ed.); Dragićević, Rajna (ed.) (Београд - Beograd, 2018)
 • Predrag, Piper; Dragićević, Rajna; Stefanović, Marija (Београдска кљига = Beogradska knjiga, 2005)
  Pierwsza część słownika asocjacyjnego języka serbskiego.
 • Dragićević, Rajna (Institut za srpski jezik SANU - Институт за српски језик САНУ, 2021)
  У раду се излаже творбена и семантичка анализа придева који означавају људске особине. Предмет интересовања ограничили смо на просте и изведене придеве. Прости придеви могу бити прави прости или секундарно прости. ...
 • Wachtarczykowa, Jana; Taran, Alla; Janković, Jelena; Kysliuk, Larysa; Cygwincewa, Julia (IS PAN, 2022)
  Sesja naukowa "Wartości i wartościowanie w aktualnym dyskursie społecznym w językach słowiańskich". Organizator: Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej IS PAN. (Warszawa, 14.10.2022). Program "Wartość i wartościowanie ...

View more

Szukaj w iReteslawie

Przeglądaj

Moje konto

Odkryj

RSS Feeds