Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN

Literary and cultural studies scholar

e-mail: gszwat@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3930-2084

Research interests

Cultural issues in the Balkans: cultural history of religious movements, history of ideas, processes of formation of national identity among Southern Slavs, issues of civilisational change.

Membership in scientific bodies

 • Slavic Studies Committee, Polish Academy of Sciences (since 2015);
 • The Warsaw Learned Society (since 2012);
 • Board of the Academic Council of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (2012–2018);
 • Faculty Council, Faculty of Polish Studies, University of Warsaw (2004–2013);
 • Academic Council of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (since 2006);
 • Council of the Slavic Foundation (since 2006);
 • Editor-in-Chief of the journal Slavia Meridionalis (since 2006);
 • Editorial Committee of the journal Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo (since 2008);
 • Editorial Committee of the journal Литературна мисъл (Literaturna misʺl, since 2012);
 • Commission for the Comparative Studies of Slavic Literatures, International Slavic Studies Committee (since 2008).

Awards and honors

 • 1994 – Certificate of Merit to Bulgarian Culture from the Minister of Culture of the Republic of Bulgaria;
 • 1999 – Certificate of Merit to Bulgarian Culture from the Minister of Culture of the Republic of Bulgaria;
 • 2004 – Certificate of Merit to Bulgarian Studies from the Bulgarian Academy of Sciences;
 • 2004 – Medal of the Fiftieth Anniversary of Slavic Studies at the Polish Academy of Sciences;
 • 2004 – The Rector’s Prize on the Warsaw University Day;
 • 2005 – Silver Cross of Merit to the Republic of Poland;
 • 2006 – nomination to The Jerzy Giedroyć Award from the Maria Skłodowska-Curie University in Lublin for the book Haersesis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku (Haersesis bulgarica in Bulgarian cultural awareness of the 19th and 20th centuries, 2005) (https://www.umcs.pl/pl/nominowani,1759.htm#page-5);
 • 2012 – Golden Medal for Long Years of Service;
 • 2016 – The Marin Drinov Badge with Ribbon;
 • 2016 – The Blue Ribbon of the Kliment Okhridski Sofia University;
 • 2016 – Honorary Doctorate from the Kliment Okhridski Sofia University.

Publications

Monographs:

 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1991). W kręgu bułgarskiej groteski (o twórczości Jordana Radiczkowa). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2005). Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2010). Haeresis bulgarica v bŭlgarskoto kulturno sŭznanie na XIX i XX vek (V. Deianova, Trans.). Sofiia: Universitetsko izdatelstvo sv. Kliment Okhridski.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2010). Bogomilism. The Afterlife of theBulgarian Heresy (P. Szymczak, Trans.). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Retrieved from http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/bitstream/handle/123456789/83/G_Szwat-Gylybowa_-_Bogomilism_The_Afterlife_of_the_Bulgarian_Heresy.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Monographs (co-authored, edited and co-edited):

 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna, & Makowiecki, Andrzej Z. (Eds.). (2001). Kultura – Język- Komunikacja: Problemy globalizacji i kultur narodowych. Warszawa: Wydział Polonistyki UW / Instytut Slawistyki PAN.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna, & Goszczyńska, Joanna. (Eds.). (2008). Przemilczenia w relacjach międzykulturowych. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna, & Bogusławska, Magdalena. (Eds.). (2008). Bunt tradycji-tradycja buntu: Księga jubileuszowa dedykowana prof. Krzysztofowi Wrocławskiemu. Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna, & Goszczyńska, Joanna. (Eds.). (2010). Znaczące przestrzenie Słowiańszczyzny. Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (Ed.). (2011). Leksykon tradycji bułgarskiej. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna, Gil, Dorota, & Miodyński, Lech. (Eds.). (2018). Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach. XVIII-XXI wiek. Tom 1. Oświecenie. Religia. Racjonalizm. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Retrieved from https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/588

Journals edited and co-edited:

 • Slavia Meridionalis (annuals since 2005)
 • Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza (annuals since 2008)

Academic articles:

 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1981). Narrator w prozie J. Radiczkowa z lat sześćdziesiątych. In Od Wisły do Maricy = Ot Visla do Marica: 681-1981 (pp. 239-248). Kraków: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Bułgarskiej.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1981). Funkcja groteski w prozie J. Radiczkowa z lat sześćdziesiątych. Pamiętnik Słowiański, XXXI, 127-146.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1986). Regionalizm w prozie J. Radiczkowa. In Teresa Dąbek-Wirgowa (Ed.), Kategorie peryferii i centrum w kształtowaniu się kultur narodowych (pp. 211-218). Warszawa: Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1987). O czarnym nurcie w ekspresjonizmie bułgarskim. In Teresa Dąbek-Wirgowa (Ed.), Powstanie wrześniowe 1923 roku w literaturze bułgarskiej (pp. 31-47). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1988). Ĭ. Radichkov i magicheskiiat realizŭm. In T. Żeczew, K. Kujumdżijew & S. Chadżikosew (Eds.), Dokladi ot Vtori mezhdunaroden kongres po bŭlgaristikata (pp. 479-484). Sofiia: Bŭlgarska akademiia na naukte.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1991). Opowiadania Radiczkowa jako świadectwo historyczne. In Teresa Dąbek-Wirgowa, Joanna Rapacka, Jan Wierzbicki, & Krzysztof Wrocławski (Eds.), Studia o literaturze i folklorze Słowian: dedykowane Józefowi Magnuszewskiemu (pp. 229-234). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1992). Europa i Orient w świetle bułgarskiej prozy wspomnieniowej XIX stulecia. In Teresa Dąbek-Wirgowa & Andrzej Z. Makowiecki (Eds.), Kategoria Europy w kulturach słowiańskich (pp. 169-173). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1993). Stereotyp Turka w piśmiennictwie bułgarskim XIX stulecia a grzechy europejskiego orientalizmu. In Teresa Dąbek-Wirgowa & Andrzej Z. Makowiecki (Eds.), Kategoria narodu w kulturach słowiańskich (pp. 71-76). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1994). Literatura jako narzędzie zła. In Teresa Dąbek-Wirgowa, & Andrzej Z. Makowiecki (Eds.), Kategoria dobra i zła w literaturach słowiańskich (pp. 121-126). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2001). Bojan Obretenow i jego rekapitulacja ideologii bułgarskiego odrodzenia narodowego. In Małgorzata Korytkowska, Georgi Minczew, & Zdzisław Darasz (Eds.), Między kulturą niską a wysoką – zjawiska językowe,  literackie, kulturowe (pamięci prof. dr hab. Teresy Dąbek – Wirgowej) (pp. 141-151). Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2001). Bułgarscy misjonarze globalizacji. In Grażyna Szwat-Gyłybowa, & Andrzej Z. Makowiecki (Eds.), Kultura – Język – Komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych (pp. 109-116). Warszawa: Wydział Polonistyki UW, Instytut Slawistyki PAN.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2001). Mag i uzdrowiciel (czyli projekt badań nad tym, jak kultura bułgarska uczy odzyskać, zachować i nie stracić zdrowia). Studia Litteraria PolonoSlavica, 6, 121-126.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2002). Bulgarian Literature as a Reflection of Cultural Consciousness. A Postscript to the Great Heresy. In Jolanta Sujecka (Ed.), The National Idea as a Research Problem (pp. 161-172). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2002). Bułgarscy „Czciciele Całunu” (wokół problemu nadinterpretacji). Pamiętnik Słowiański, LII, 3-19.
  • Reprint in Bulgarian: Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2003). Metamorfozite na bŭlgarskite neognostitsi (kŭm problema za svrŭhinterpretatsiiata). In Nikolaĭ Aretov (Ed.), Balkanskite identichnosti v bŭlgarskata kultura (pp. 209-228). Sofiia. Retrieved from http://www.ilit.bas.bg/bi
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2003). Pytanie o conditio bulgarica w kontekście mitu bogomilskiego. In Joanna Goszczyńska (Ed.), Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich (Jej formy i przemiany) (pp. 7-25). Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 • Reprint in Bulgarian: Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2005). Bŭprosŭt za conditio bulgarica v konteksta na bogomilskiia mit. Literaturna misŭl, 2005(2), 113-124.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2003). Antona Donczewa dwie opowieści o świętych i męczennikach gnozy. Pamiętnik Słowiański, LIII, 33-45.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2003). Pametta na istoriiata: Edna ravnosmetka na Stefanm TSanev. Literaturna misŭl, 2003(1-2), 112-121.
  • Reprint: Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2003). Pametta na istoriiata. Edna ravnosmetka na Stefan  TSanev. Retrieved from http://www.slovar.org/c18/pari/schwat.htm
  • Reprint: Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2004). Pametta na istoriiata. Edna ravnosmetka na Stefan  TSanev. In R. Zaimova, & N. Aretov (Eds.), Pari. Dumi. Pamet (pp. 245-269). Sofiia.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2005). Pamięć historii. Rozrachunek Stefana Canewa. Slavia Meridionalis, 5, 97-110.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2004). Inspiracje teozoficzne.  Przypadek Petyra Dynowa i jego biografa Atanasa Sławowa. In Joanna Goszczyńska (Ed.), Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich (Jej formy i przemiany). T. 2 (pp. 87-109). Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2005). Bogomilstwo – wielki temat kultury bułgarskiej w prozie Emiliana Stanewa. In I. Malej, & Z. Tarajło-Lipowska (Eds.), Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich (Vol. 6, pp. 91-100). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2005). Mnemotechnika Petyra Dynowa. Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język. Literatura. Kultura, 2005(2), 139-150.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2005). Bŭprosŭt za conditio bulgarica v konteksta na bogomilskiia mit. Literaturna misŭl, 2005(2), 113-124.
  • Reprint in Bulgarian: Szwa-Gyłybowa, Grażyna (2005/2006). Pytanie o conditio bulgarica w kontekście mitu bogomilskiego. In Joanna Goszczyńska (Ed.), Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich (Jej formy i przemiany). T. 3 (pp. 7-25). Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2006). Projekt desekularyzacji kultury bułgarskiej w czasach Żiwkowowskich?. In Joanna Królak, & Jerzy Molas (Eds.), Slavica leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki (pp. 333-341). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2007). Bałkan – „wynaleziona” przestrzeń narodowa Bułgarów. Slavia Meridionalis, 7, 109-122.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2007). Bułgarska mitologia narodowa z perspektywy polskich badaczy. Slavia Meridionalis, 7, 207-216.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2008). Bogomilstwo jako kategoria kulturowa w nowoczesnym dyskursie tożsamościowym Słowian południowych (o potrzebie badań porównawczych). In Lucjan Suchanek & Krzysztof Wrocławski (Eds.), Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008 (pp. 221-229). Warszawa: Komitet Słowianoznawstwa PAN. (Z polskich studiów slawistycznych).
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2008). Paradygmaty bułgarskich misjonizmów. In Mariola Walczak-Mikołajczakowa (Ed.), Mozaika religijna Bałkanów (pp. 159-166). Gniezno: Collegium Europaeum Gnesnense.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2008). Bułgarów podróż w głąb czasu – inspiracje orfickie. In Magdalena Bogusławska & Grażyna Szwat-Gyłybowa (Eds.), Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana prof. Krzysztofowi Wrocławskiemu (pp. 273-282). Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2008). O szczególnym przypadku przemilczenia w relacjach Bułgara z Europą. In Joanna Goszczyńska & Grażyna Szwat-Gyłybowa (Eds.), Przemilczenia w relacjach międzykulturowych (pp. 271-284). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2008). Kilka słów o przemilczeniu. In Joanna Goszczyńska, & Grażyna Szwat-Gyłybowa (Eds.), Przemilczenia w relacjach międzykulturowych (pp. 9-19). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2008). Nasze pismo – ich księgi – nasze słowo. Funkcjonalizacje tradycji cyrylometodejskiej w Bułgarii. Slavia Meridionalis, 8, 342-364.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2009). The Lonely Sceptic. Bulgarian culture in the trap of its neo-Manichaean tradition. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 34, 27-40.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2009). Prisŭstvieto/otsŭsstvieto na bŭlgarskata kniga v Polsha. Wiener Slawistisches Jahrbuch, 55, 131-138.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2009). Batak. Miejsce pamięci w bułgarskiej świadomości zbiorowej. Borussia, 46, 7-27.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2009). Bŭlgarskite izgoreni knigi. Za konfrontatsiiata na oralnata i pismeta kultura v perioda na bŭlgarskoto natsionalno vŭzrazhdane. In P. Karag’ozov & IU. Stoianova (Eds.), Prekhodi i granitsi (pp.199-207). Sofiia.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2010). Bogomilstvo. (Samotnostta na skeptika. Bŭlgarskata kultura v kapana na sobstvenata neomanikheĭska traditsiia. In D. Chavradov (Ed.), Kontsepti na bŭlgarskata kultura (pp. 136-154). Shumen: Universitetsko izdatelstvo „Episkop Konstantin Preslavski”.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2010). O palimpseście kultury. In Ewa Bem-Wiśniewska (Ed.), Zabawy pożyteczne prozą (pp. 300-306). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2010). Panowanie osmańskie w bułgarskiej refleksji o kulturze narodowej. Południowosłowiańskie zeszyty naukowe,  7, 179-188.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2011). Batak – ein Erinnerungsort im bulgarischen kollektiven Bewusstsein. Südosteuropa Mitteilungen, 2011(1), 36-48.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2011). Królewska rodzina, święta prorokini (wyrocznia) i dwór. Czy jest z czego się śmiać? In Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, & Ewa Wróblewska-Trochimiuk (Eds.), Komunistyczni bohaterowie: Vols: 1. Tradycja, kult rytuał (pp. 167-177). Warszawa-Kraków: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – Wydawnictwo LIBRON.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2011). Oshte vednŭzh za Batak: Versiiata na Antoni P’otrovski. In Naĭda Ivanova, Elena Daradanova, Vitka Deleva, Diliana Dencheva, Raĭna Amberova, …, & Martin Stefanov (Eds.), Istina, mistifikatsiia, lŭzha v slavianskite ezitsi literaturi i kulturi (pp. 697-704). Sofiia.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2012). Izobreteni emotsii i prakticheskiia razum. Kazusŭt – „Bŭlgariia”. In N. Danov, P. Boiadzhiev, R. Zaimov, & N. Aretov (Eds.), Pŭrva radost e za mene. Emotsionalnoto sŭdŭrzhanie na bŭlgarskata natsionalna identichnost: istoricheski koreni i sŭvremenni izmereniia (pp. 254-266). Sofiia.
 •  Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2012). (Nie)konwencjonalny trakt outsidera: O dylematach bułgarskich intelektualistów. In Bogusław Zieliński, Agata Firlej, & Wojciech Jóźwiak (Eds.), Topografia tożsamości (Vol. 2, pp. 37-46). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2012). Mezhdukonfesionalen razmisŭl vŭrkhu eseto na Kalin IAnakiev „Postistoriia na dushata. Kulturata na „poslednite vremena”. In Ĭ. Goshtinska, T. Leontieva, B. Biolchev et al. (Eds.), SLAVIANITE, OBSHTESTVO, RELIGIIA, KULTURA. Iubileen sbornik v chest na 60-godishninata na profesor dfn Panaĭot Karag’ozov (pp. 317-327). Sofiia.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2012). Wokół problematyki przemilczenia w relacjach z Innym. In K. Protokhristov et al. (Ed.), Prostranstvata na slovoto (Vol. 2, pp. 214-224). Sofiia. (reprint).
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2013). Koncepcja końca czasów w eseju Kalina Janakiewa „Posthistoria duszy. Kultura czasów ostatecznych”. In J. C. Kałużny, & A. Żywiołek (Eds.), Kulturowe paradygmaty końca. Studia komparatystyczne (pp. 151-164). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2014). Playing Catch up: The Notion of Needing to Accelerate a Country’s Progress Towards a Civilised Paradise – The Bulgarian Version. Slavia Meridionalis, 14, 310-328.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2014). Kalin Yanakiev’s as a writer of apocrypha? Remarks on the essay “A Debate on Theodicy”. Studia Ceranea, 2014(4), 217-230.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2014). O slawistyce, myśleniu  i polityce. Studia Litteraria, 9(3). Retrieved from http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/2014/Issue-3/art/3895/
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2014). Mikołaja Grynberga poszukiwanie życia. Znak, 2014(12), 110-113.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2015). Adamov mit v proizvedenieto na Stoian Mikhaĭlovski „Poema na zloto”. Literaturna misŭl, 2015(1), 46-61.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2015). The yamarluk of the sons of Hagar and the Sultan’s velvet coat. Borderlands between civilizations: the Bulgarian perspective. Ceský lid, 102(1), 55-73. Retrieved from http://ceskylid.avcr.cz/index.php/ceskylid/issue/current
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2015). Researching sites of memory as a useful tool for art historians. In C. Levy & J. Spassova (Eds.), Rethinking Histories of Arts in the 20th Century (pp. 145-156). Sofia: Institute of Art Studies.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2015). Izledvaĭki mestata na pametta kato instrument v istoricheskoto izkustvoznanie. In Kler Levi, Ĭoanna Spasova-Dikova, & Elka Traĭkova (Eds.), Preosmisliaĭki istoriite na izkustvata prez XX vek (pp. 167-178). Sofiia: Institut za izsledvane izkustvata BAN.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2015). „Rzeka krwi” i pewien możliwy dialog międzykulturowy. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 2015(5(8)), 271-290.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2015). Miejsca pamięci kulturowej jako sfera transformacji wartości. In Ewa Golachowska & Dorota Pazio-Wlazłowska (Eds.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. IV. Wartości w świecie słowiańskim (pp. 61-67). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2016). Philip Rieff’s typology of culture and its applicability to the literary hybridization of the theological ideas of humanity and spiritual progress (a Bulgarian case study). Slavia Meridionalis, 16,  461-481.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2016). Opit za razmisŭl vŭrkhu vŭzmozhnite napravleniia v samorazbiraneto na slavistikata. KiriloMetodievski studii, 25, 161-172.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2016). Za prilozhimostta na tipologiiata na Filip Rif v izsledvanniata vŭrkhu literaturni narativi za dukhoven progres (edin bŭlgarski primer). KiriloMetodievski studii, 25, 305-315.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2016). Ballada o zamurowanej niewieście i intelektualni kłusownicy. In Magdalena Bogusławska, Joanna Goszczyńska, & Jasmina Šuler Galos (Eds.), Czytać. Wędrować. Być: tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi (pp. 73-84). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2016). Za niakoi geokulturni metafori. Literaturna misŭl, 2016(2), 3-11.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2017). Zamurowana niewiasta, Odyseusz i Bułgarska Wielkanoc. Tonczo Żeczew w poszukiwaniu mitu konserwatywnego. Slavia Meridionalis, 17. DOI: https://doi.org/10.11649/sm.1368
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2017). Aleksandra Kiosewa koncepcja samokolonizacji  i efekt  symmorfozy. Poznańskie Studia Slawistyczne, 13, 33-46. DOI: 10.14746/pss.2017.13.2.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2018). Dve monodrami na Boian Papazov za nadezhdata. Literaturna misŭl, 2018(1), 36-50.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2018). Dialog, jednokierunkowy transfer czy nieporozumienie międzykulturowe? Semantyka idei konserwatywnej w Bułgarii. In Bogusław Zieliński (Ed.), Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka: prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018 (pp. 281-289). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza. (Z polskich studiów slawistycznych 13, t. 1).
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2018). Wstęp: Kilka uwag o sile i bezsilności  badaczy idei wędrownych. In Grażyna Szwat-Gyłybowa, Dorota Gil, & Lech Miodyński (Eds.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach. XVIII-XXI wiek. Tom 1. Oświecenie. Religia. Racjonalizm (pp. 7-15). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Retrieved from https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/588

Popularisation:

 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1990, September). 1989 – rok pierwszy i ostatni samizdatu w Bułgarii. Życie Warszawy. Ex libris (under a pseudonym Ewa Ptaszyńska).
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1994). IAgelonskiat universitet, Evropa, 1994(8), 37-38.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1997). Encyclopaedia entries: M. Arnaudow; G. Bakałow; S. Canew; N. Chajtow; Czudomir; B. Dimitrowa; A. Donczew; W. Drumew; K. Georgijew; I. Hadzijski; J. Iwanow; M. Iwanow; J. Jowkow; Kliment Ochrydzki; K. Krystew; G.Markow;  G. Miszew; W. Mutafczijewa; T. Pawłow; I. Petrow; W. Popow; B. Rajnow; Sofronij Wraczanski; G. Stamatow; C. Stojanow; Z. Stojanow; I. Sziszmanow; W. Wasilew; St. Zagorczinow. In Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1995). Encyclopaedia entries (inter alia): literatura bułgarska, Jordan Radiczkow, Emilian Stanew. In Encyklopedia Szkolna, t. Literatura i nauka o języku. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1995). Dictionary entries related to Bulgarian culture (ca. 15). In Słownik Pisarze Świata, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (n.d). Encyclopaedia entries (ca. 50): literatura bułgarska; G. Bakałow; Ch. Botew; I. Bogdanow; K. Christow; N. Chajtow; Czudomir; G. Canew; D. Dimow; P. Dinekow; Ewtimij Tyrnowski; B. Dełczew; A. Donczew; L. Diłow; Elin Pelin;  W. Drumew; I. Hadżijski; N. Gerow; K. Konstantinow; K. Krystew; D. Korudżijew; I. Dujczew; K. Kujew; T. Kunew; K. Kujumdzijew; G. Markow; S. Michajłowski; S. Minkow; G. Miszew; W. Mutafczijewa; Cz. Mutafow; S. Radew; N. Rajnow; J. Radiczkow; A. Sławow; G. Stamatow; P. Stefanow; Z. Stojanow; E. Stanew; N. Wapcarow; P. Weżinow. In 32-tomowa Encykopedia Powszechna. Warszawa.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2000, June). Literatura bułgarska po przełomie. Arkusz, p. 1-2.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2006). Wiedza lokalna  i  uniwersalna. Literatura na świecie, 2006(3-4), 138-148.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2008). O poezji Krystio Pastuchowa. Fraza, 2008(3-4), 61-65.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2009). Humanistyka dla przyszłości, czy przyszłość humanistyki. Nauka, 2009(1), 120-121.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2011). The Somewhat Outdated and Seemingly Avant-Garde Nature of the Ongoing Discourse on Interdyscyplinarity. In Barbara Bokus (Ed.), The Humanities Today and the Idea of Interdisciplinary Studies (pp. 300-302). Warszawa: Wydawnctwo Matrix.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2011). Język religii. Między bezradnością a wolą mocy. In Ewa Golachowska, & Anna Zielińska (Eds.), Wokół języka religii. Konstrukcje i destrukcje tożsamości (pp. 27-32). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Translations:

 • Papazow, Boris  (1987). Nadeżda (Grażyna Szwat-Gyłybowa, Trans.). Dialog, 1987(8).
 • Żeljazkowa, A (1990). O rzetelności niektórych źródeł  historycznych. Obóz, 1990(18).
 • Żelew, Żeliu  (1990). „Faszyzm”, czyli biografia pewnej książki. Obóz, 1990(19).
 • Żelew, Żeliu (1992). Bałkany a przestrzeń europejska (Grażyna Szwat-Gyłybowa & Iwanczo Gyłybow, Trans).  Obóz, 1992(24), 103-108.

Other:

 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna, & Gyłybow, Iwanczo (1990). „Demokracja” – niezależna gazeta bułgarska (wywiad z Jordanem Wasilewem). Obóz, 1990(18), 115-117.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1990). Bułgaria – nowa mapa polityczna. Obóz, 1990(18), 144-146.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (1999). Teresa Dąbek-Wirgowa. Pamiętnik Słowiański, XLIX, 70-72.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2001). Joanna M. Rapacka. Wspomnienie. Obóz, 2001(38), 41-42.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2003). O spotkaniu Wielkiej Nocy z Bożym Narodzeniem. Uwagi o pielgrzymce Jana Pawła II w Bułgarii, 23-26 maja 2002. Przegląd Powszechny, 2003(5), 285-290.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2010). Kratŭk spomen za Petŭr Dinekov i trinadesette toma „Bŭlgarsko narodno tvorchestvo. In S. Boiadzhieva, L. Grasheva, K. Mikhaĭlova, S. Stoĭkova, & K. Topalov (Eds.), Spomeni i razmisli za Petŭr Dinekov. 100 godni ot rodenieto mu (pp. 196-198). Sofiia.
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2010). Kratŭk spomen za Petŭr Dinekov i trinadesette toma „Bŭlgarsko narodno tvorchestvo. W S. Boiadzhieva, L. Grasheva, K. Mikhaĭlova, S. Stoĭkova oraz K. Topalov (Red.), Spomeni i razmisli za Petŭr Dinekov. 100 godni ot ro’denieto mu (ss. 196-198). Sofiia.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies, in accordance with the current browser settings. Privacy policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close