Contacts

Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences

ul. Bartoszewicza 1b m. 17
00-337 Warszawa
tel./fax +48 22 826 76 88

Tax Identification Number (NIP) 525-00-12-159

Bank account
BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)
43 1130 1017 0020 1469 5920 0003

Directors

Director: prof. dr hab. Anna Zielińska
Deputy Director for Research: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
Deputy Director for General Affairs: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
sekretariat@ispan.waw.pl
tel. +48 22 826 76 88
fax +48 22 828 44 75

Office

Iwona Wawrowska
sekretariat@ispan.waw.pl
tel. +48 22 826 76 88
fax +48 22 828 44 75

Research Support Office

tel. +48 22 826 76 88 ext. 22

Coordinator: mgr Marzena Maciulewicz
Monday, Wednesday, Thursday 10:00–15:00
marzena.maciulewicz@ispan.waw.pl

Mgr Agata Chinowska
Monday, Wednesday, Thursday, Friday 10:00–15:00
agata.chinowska@ispan.waw.pl

Dr Dorota Dobrzyńska
Monday, Wednesday, Thursday, Friday 10:00–15:00
dorota.dobrzynska@ispan.waw.pl

Mgr Angelika Zanki
Monday, Wednesday, Thursday, Friday 10:00–15:00
angelika.zanki@ispan.waw.pl

International cooperation

Iwona Tomaszewska
Monday–Friday 9:00–16:00
iwona.tomaszewska@ispan.waw.pl
tel. +48 22 625 06 29

Publishing Centre

ul. Jaracza 6 m. 12
00-378 Warszawa
wydawnictwo@ispan.waw.pl
tel. +48 22 827 17 41

Head: dr Dorota Leśniewska
Thursday 11:00–14:00 (office)
Wednesday 10:00–15:00 (e-mail)
dorota.lesniewska@ispan.waw.pl

Secretary: Jakub Ozimek
Thursday 9:00–16:00 (e-mail)
jakub.ozimek@ispan.waw.pl

Distribution: Iwona Tomaszewska
Monday–Friday 9:00–16:00
iwona.tomaszewska@iispan.waw.pl

Open Access and Digitalisation Representative

Dr Dorota Leśniewska
dorota.lesniewska@ispan.waw.pl

Financial Department

Kazimiera Hanna Bicz (Chief Accountant)
Małgorzata Bielińska
Izabela Romańczuk
finanse@ispan.waw.pl
tel. +48 22 826 76 88 ext. 21

Personnel Officer

Mrg Elżbieta Kęsek
kadry@ispan.waw.pl
tel. +48 22 826 76 88 ext. 23

Legal Officer

Paweł Kowalczyk
tel. +48 22 826 76 88 ext. 22 (Tuesdays)

Archives

Dr Małgorzata Ostrówka
mostrowka@poczta.onet.pl

Data Protection Officer

Dr Krzysztof Radtke
iod@ispan.waw.pl

Newsletter

Editor: dr Beata Kuboková
Layout: mgr Barbara Grunwald-Hajdasz
biuletyn@ispan.waw.pl

Website

Editor: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
ewa.wroblewska@ispan.waw.pl

Editor: mgr Katarzyna Sosnowska-Gizińska

Administrator: mgr Piotr Otręba
admin@ispan.waw.pl

Institute of Slavic Studies, Branch in Poznań

ul. Błękitna 1/7
60-656 Poznań

Department of Nationality Studies
tel. +48 61 852 09 50

Department of History
tel. +48 61 847 08 89

Institute of Slavic Studies, Branch in Cracow

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel. +48 12 632 70 26
praslowianie@interia.pl