Contacts

Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences

ul. Bartoszewicza 1b m. 17
00-337 Warszawa
tel./fax +48 22 826 76 88

Tax Identification Number (NIP) 525-00-12-159

Bank account
BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)
43 1130 1017 0020 1469 5920 0003

Directors

Director: Prof. dr hab. Anna Zielińska
Deputy Director for Research: Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
Deputy Director for General Affairs: Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
sekretariat@ispan.waw.pl
tel. +48 22 826 76 88
fax +48 22 828 44 75

Office

Iwona Wawrowska
sekretariat@ispan.waw.pl
tel. +48 22 826 76 88
fax +48 22 828 44 75

Joanna Drewniak
administracja@ispan.waw.pl
tel. +48 22 826 76 88
fax +48 22 828 44 75

Research Support Office

tel. +48 22 826 76 88 ext. 22

Coordinator: Dr Marzena Maciulewicz
Monday, Wednesday, Thursday 10:00–15:00
marzena.maciulewicz@ispan.waw.pl

Mgr Agata Chinowska
Monday, Wednesday, Thursday, Friday 10:00–15:00
agata.chinowska@ispan.waw.pl

Dr Dorota Dobrzyńska
Monday, Wednesday, Thursday, Friday 10:00–15:00
dorota.dobrzynska@ispan.waw.pl

Mgr Angelika Zanki
Monday, Wednesday, Thursday, Friday 10:00–15:00
angelika.zanki@ispan.waw.pl

Dr Olha Tkachenko
Monday, Wednesday, Thursday, Friday 10:00–15:00
olha.tkachenko@ispan.waw.pl

International cooperation

Dr Dorota Dobrzyńska
Monday–Friday 10:00–15:00
dorota.dobrzynska@ispan.waw.pl
tel. +48 22 625 06 29

Publishing Centre

ul. Jaracza 6 m. 12
00-378 Warszawa
wydawnictwo@ispan.waw.pl
tel. +48 22 827 17 41

Head: Dr Dorota Leśniewska
Thursday 11:00–14:00 (office)
Wednesday 10:00–15:00 (e-mail)
dorota.lesniewska@ispan.waw.pl

Secretary: Lic. Jakub Ozimek
Thursday 9:00–16:00 (e-mail)
jakub.ozimek@ispan.waw.pl

Distribution: Mgr inż. Iwona Tomaszewska
Monday–Friday 9:00–16:00
iwona.tomaszewska@ispan.waw.pl

Office: Joanna Drewniak
administracja@ispan.waw.pl

Open Access and Digitalisation Representative

Dr Dorota Leśniewska
dorota.lesniewska@ispan.waw.pl

Financial Department

Lic. Kazimiera Bicz (Chief Accountant)
Małgorzata Bielińska
Izabela Romańczuk
finanse@ispan.waw.pl
tel. +48 22 826 76 88 ext. 21

Personnel Officer

Mgr Małgorzata Sobieska
kadry@ispan.waw.pl
tel. +48 22 826 76 88 ext. 23

Legal Officer

Jolanta Żurawska-Siek
tel. +48 22 826 76 88 ext. 22 (Tuesdays)

Public Procurement

Mgr Katarzyna Sosnowska-Gizińska
katarzyna.sosnowska@ispan.waw.pl

Archives

Dr Małgorzata Ostrówka
malgorzata.ostrowka@ispan.waw.pl

Data Protection Officer

Dr Krzysztof Radtke
iod@ispan.waw.pl

Newsletter

Editor: Dr Agnieszka Ayşen Kaim
Layout: Mgr Barbara Grunwald-Hajdasz
biuletyn@ispan.waw.pl

Website

Editor: Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
ewa.wroblewska@ispan.waw.pl

Editor: Mgr Katarzyna Sosnowska-Gizińska

Administrator: mgr Piotr Otręba
admin@ispan.waw.pl

Institute of Slavic Studies, Branch in Poznań

Department of Nationality Studies

Department of History

Pałac Działyńskich
Stary Rynek 78/79
61-772 Poznań
tel. +48 503 993 135

Institute of Slavic Studies, Branch in Cracow

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel. +48 12 632 70 26
praslowianie@interia.pl