Kontakty

Instytut Slawistyki PAN

ul. Bartoszewicza 1b m. 17
00-337 Warszawa
tel./fax +48 22 826 76 88

NIP 525-00-12-159

Nr konta bankowego
BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)
43 1130 1017 0020 1469 5920 0003

Dyrekcja

Dyrektor: prof. dr hab. Anna Zielińska
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
sekretariat@ispan.waw.pl
tel. +48 22 826 76 88
fax +48 22 828 44 75

Sekretariat

Iwona Wawrowska
sekretariat@ispan.waw.pl
tel. +48 22 826 76 88
fax +48 22 828 44 75

Zespół Obsługi Badań Naukowych

tel. +48 22 826 76 88 wew. 22

P.O. Kierowniczka: mgr Marzena Maciulewicz (dyżur: poniedziałek, środa, czwartek godz. 10.00–15.00)
marzena.maciulewicz@ispan.waw.pl

Mgr Agata Chinowska (dyżur: poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 10.00–15.00)
agata.chinowska@ispan.waw.pl

Dr Dorota Dobrzyńska (dyżur: poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 10.00–15.00)
dorota.dobrzynska@ispan.waw.pl

Mgr Angelika Zanki (dyżur: poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 10.00–15.00)
angelika.zanki@ispan.waw.pl

Współpraca z zagranicą

Iwona Tomaszewska (dyżur: poniedziałek–piątek godz. 9.00–16.00)
iwona.tomaszewska@ispan.waw.pl
tel. +48 22 625 06 29

Wydawnictwo

ul. Jaracza 6 m. 12
00-378 Warszawa
wydawnictwo@ispan.waw.pl
tel. +48 22 827 17 41

Kierowniczka: dr Dorota Leśniewska (dyżur: czwartek godz. 11.00–14.00, dyżur mailowy: środa godz. 10.00–15.00)
dorota.lesniewska@ispan.waw.pl

Sekretarz: Jakub Ozimek (dyżur mailowy: czwartek godz. 9.00–16.00)
jakub.ozimek@ispan.waw.pl

Dystrybucja: Iwona Tomaszewska (dyżur: poniedziałek–piątek godz. 9.00–16.00)
iwona.tomaszewska@iispan.waw.pl

Pełnomocniczka ds. otwartego dostępu i cyfryzacji

Dr Dorota Leśniewska
dorota.lesniewska@ispan.waw.pl

Księgowość

Kazimiera Hanna Bicz (główna księgowa)
Małgorzata Bielińska
Izabela Romańczuk
finanse@ispan.waw.pl
tel. +48 22 826 76 88 wew. 21

Kadry

Mgr Elżbieta Kęsek
kadry@ispan.waw.pl
tel. +48 22 826 76 88 wew. 23

Prawnik

Paweł Kowalczyk
tel. +48 22 826 76 88 wew. 22 (wtorki)

Archiwum zakładowe

Dr Małgorzata Ostrówka
mostrowka@poczta.onet.pl

Inspektor Ochrony Danych

Dr Krzysztof Radtke
iod@ispan.waw.pl

Biuletyn Instytutu Slawistyki PAN

Wybór informacji: dr Beata Kuboková
Oprawa graficzna: mgr Barbara Grunwald-Hajdasz
Kontakt: biuletyn@ispan.waw.pl

Witryna internetowa Instytutu Slawistyki PAN

Redaktor: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
ewa.wroblewska@ispan.waw.pl

Redaktor: mgr Katarzyna Sosnowska-Gizińska

Administrator: mgr Piotr Otręba
admin@ispan.waw.pl

Oddział Instytutu Slawistyki PAN w Poznaniu

ul. Błękitna 1/7
60-656 Poznań

Zakład Badań Narodowościowych
tel. +48 61 852 09 50

Zakład Historii
tel. +48 61 847 08 89

Oddział Instytutu Slawistyki PAN w Krakowie

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel. +48 12 632 70 26
praslowianie@interia.pl