Korpus LangGener

https://langgener.ijp.pan.pl/

Korpus językowy LangGener jest multimodalnym korpusem lingwistycznym. Przede wszystkim służy badaniu frekwencji i wariantywności kalk morfosyntaktycznych w dwóch pokoleniach osób dwujęzycznych, posługujących się językiem polskim i niemieckim. Dzięki anotacji kalk morfosyntaktycznych korpus LangGener można zastosować w badaniach nad lingwistycznymi skutkami kontaktów językowych. Można go wykorzystać także w glottodydaktyce.

W korpusie udostępniono nagrania mowy osób bilingwalnych. Warstwa dźwiękowa nadaje się do wykorzystania w badaniach fonetycznych, także z zakresu fonetyki eksperymentalnej.

Korpus można potraktować jako źródło badań dialektologicznych języka niemieckiego, ponieważ zawiera jego zagrożone wyginięciem odmiany, których używa się obecnie na terenie północnej i zachodniej Polski.

Korpus można zastosować również w badaniach socjolingwistycznych, ponieważ zaanotowano w nim fragmenty odnoszące się do biografii językowych mówców. Badania nad biografiami językowymi mogą mieć wpływ na rozwój antropologii kulturowej i etnologii, zwłaszcza badań nad tożsamością mniejszości etnicznych, kulturowych i językowych.

Projekt afiliowany w Instytucie Slawistyki PAN oraz w Uniwersytecie w Ratyzbonie zrealizowano w ramach programu BEETHOVEN 2, finansowanego przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), nr projektu HA 2659/9-1, i Narodowe Centrum Nauki, nr projektu 2016/23/G/HS2/04369. Korpus LangGener przechowywany jest na serwerze Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

Logo Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Logo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk Logo Uniwersytetu w Ratyzbonie
Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Deutsche Forschungsgemeinschaft

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close