Zakłady

Zakład Językoznawstwa

Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

Zakład Historii

Profesorowie

Specjaliści badawczo-techniczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Zakład Badań Narodowościowych