Zakłady

Zakład Językoznawstwa

Kierownik

Dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

Profesorowie

Jerzy Duma
Irena Sawicka
Anna Zielińska

Profesorowie Instytutu

Mariola Jakubowicz
Lucyna Jankowiak
Helena Krasowska
Ewa Masłowska
Dorota Rembiszewska
Roman Roszko
Zofia Sawaniewska-Moch
Maria Trawińska

Adiunkci

Jakub Banasiak
Marcin Fastyn
Paweł Kowalski
Dorota Pazio-Wlazłowska
Agnieszka Pluwak
Irena Prawdzic
Wojciech Sosnowski

Asystenci

Gabriela Augustyniak-Żmuda
Iwona Bielińska-Gardziel
Maksim Duškin
Beata Kuboková
Pavlo Levchuk
Arleta Łuczak
Szymon Pogwizd

Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

Kierownik

Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN

Profesorowie

Joanna Goszczyńska

Profesorowie Instytutu

Grażyna Bobilewicz
Irena Grudzińska-Gross
Lilla Moroz-Grzelak
Katarzyna Kotyńska
Katarzyna Osińska

Adiunkci

Anna Boguska
Karolina Ćwiek-Rogalska
Ewelina Drzewiecka
Katarzyna Glinianowicz
Agata Jawoszek-Goździk
Konrad Matyjaszek
Joanna Roszak
Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Asystenci

Agnieszka Ayşen Kaim
Małgorzata Kasner

Zakład Historii

Kierownik

Prof. dr hab. Ryszard Grzesik

Profesorowie

Aleksander Smalianczuk

Adiunkci

Wojciech Mądry

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Barbara Grunwald-Hajdasz
Dorota Leśniewska

Zakład Badań Narodowościowych

Kierownik

Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir

Profesorowie Instytutu

Nicole Dołowy-Rybińska
Anna Engelking
Joanna Nowak
Katarzyna Wrzesińska

Adiunkci

Anna Zawadzka

Asystenci

Elżbieta Janicka
Jacek Serwański