Studia doktoranckie

P.O. Kierowniczka studiów doktoranckich

Dr Anna Boguska
e-mail: anna.boguska@ispan.waw.pl
dyżury: w dniach i w godzinach zjazdów doktoranckich, ul. Jaracza 6/12 (z przerwą na kulturoznawcze seminarium naukowe)

Kierowniczka projektu „Pogranicza, mniejszości, migracje” – Zastępczyni Dyrektora ds. Naukowych

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
e-mail: nicole.dolowy-rybinska@ispan.waw.pl
dyżury dla doktorantów: w poniedziałki w dniach i godzinach zjazdów doktoranckich, ul. Jaracza 6/12