Studia doktoranckie

Kierowniczka studiów doktoranckich

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
e-mail: nicoledolowy@gmail.com
dyżury: w dniach i w godzinach zjazdów doktoranckich, ul. Jaracza 6/12

Sekretarz studiów doktoranckich

Dr Anna Boguska
e-mail: studia.doktoranckie@ispan.waw.pl, anna.boguska@ispan.waw.pl
dyżury: w dniach i w godzinach zjazdów doktoranckich, ul. Jaracza 6/12 (z przerwą na kulturoznawcze seminarium naukowe), ul. Jaracza 1