Studia doktoranckie

Kierowniczka studiów doktoranckich – Zastępczyni Dyrektora ds. Naukowych

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
e-mail: nicole.dolowy-rybinska@ispan.waw.pl
dyżury: w poniedziałki w dniach i godzinach zjazdów, ul. Jaracza 6/12; we wtorki w dniach zjazdów 10.00–16.00, ul. Bartoszewicza 1b/17

P.O. Kierowniczki studiów doktoranckich

Dr Anna Boguska
e-mail: studia.doktoranckie@ispan.waw.pl, anna.boguska@ispan.waw.pl
dyżury: w dniach i w godzinach zjazdów doktoranckich, ul. Jaracza 6/12 (z przerwą na kulturoznawcze seminarium naukowe)