EASTWEST

Projekt „EASTWEST – Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych” ma na celu włączenie współczesnej slawistyki w obieg międzynarodowy oraz podniesienie prestiżu Instytutu Slawistyki PAN jako ośrodka prowadzącego wyspecjalizowane badania na światowym poziomie.

Specyfika profilu IS PAN polega na wyjątkowej perspektywie poznawczej: badania dotyczą zjawisk lokalnych (regionalnych, narodowych, pograniczy) nie tylko polskich, ale także innych kultur słowiańskich. Choć zachodnioeuropejskie środowiska naukowe są żywo zainteresowane tymi zjawiskami, pomijają one wyniki tutejszych badań i nie mają ugruntowania w lokalnych kontekstach. Brak dyskusji między badaczami Wschodu (jak określamy obszar słowiański) a Zachodu wynika nie tyle z geograficznego dystansu, ile z innego stylu uprawiania nauki i barier komunikacyjnych.

Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie wyjątkowego potencjału IS PAN do transmitowania wiedzy z obszarów słowiańskich do obiegu światowego przez podniesienie kompetencji kadry naukowej i administracyjnej IS PAN dotyczącej wymiany międzynarodowej, poszerzenie zasięgu wyników badań, wzrost liczby międzynarodowych projektów naukowych oraz zwiększenie widoczności, atrakcyjności i przyjazności IS PAN dla zagranicznych badaczy.

Osiągnięcie celów zapewnia realizacja następujących zadań:

  • podniesienie kompetencji w zakresie języków kongresowych – kursy języka angielskiego i niemieckiego;
  • internacjonalizacja w środowisku internetowym – przygotowanie anglojęzycznej wersji strony internetowej IS PAN oraz dokumentów regulujących prace w Instytucie;
  • budowanie kompetencji międzykulturowych i kształcenie umiejętności zarządzania nauką w warunkach wielokulturowości – szkolenia tzw. umiejętności miękkich, które pozwolą budować postawę otwartości, efektywnie tworzyć zespoły wielonarodowe i zarządzać nimi z uszanowaniem odmienności kulturowej;
  • umiędzynarodowienie naukowców „w domu” przez zwiększenie dostępu do badań prowadzonych na Zachodzie – zakup dostępu do baz czasopism.

Kierowniczka projektu: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk.

Okres realizacji: 2018–2020.


Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00- PN14/18.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close