RCIN

http://rcin.org.pl/is/dlibra

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych to ponadregionalne i multidyscyplinarne repozytorium, na które składają się zdygitalizowane materiały archiwalne, publikacje naukowe, dokumentacja badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego, wyselekcjonowane ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.

Instytut Slawistyki PAN w swojej kolekcji udostępnia książki i czasopisma naukowe, a także materiały audio z badań terenowych.

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2: infrastruktura strefy B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie 2.3.2.: Projekty w zakresie rozwoju zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej, realizowany był w okresie od dnia 02.03.2010 r. do dnia 30.09.2014 r.

Obecnie projekt jest kontynuowany ze środków własnych.