O Instytucie

Instytut Slawistyki PAN działa od 1954 roku i jest jednostką naukową, w której prowadzone są badania z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, etnologii i socjologii. W ramach Studiów Doktoranckich Instytut prowadzi również działalność dydaktyczną. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa oraz w zakresie nauk o kulturze i religii.

W Instytucie działa Biblioteka im. Zdzisława Stiebera (udostępniająca najbogatsze zbiory slawistyczne w Polsce, obejmujące ogółem 112872 woluminów, w tym 91596 druków zwartych i 21276 czasopism), Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej, a także Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (założony w 1990 roku), który wydaje 8 wysoko punktowanych czasopism naukowych, znajdujących się na liście ERIH+ (wszystkie w otwartym dostępie), a także monografie autorskie i wieloautorskie.

Działalność i program badawczy Instytutu koncentrują się na obszarach stanowiących wyzwania dla współczesnej humanistyki, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju świadomości społecznej, a także dla ochrony kultury narodowej, zarówno materialnej, jak i duchowej. Całokształt działalności Instytutu został oceniony w przeprowadzanym przez MEiN rankingu jednostek naukowych bardzo wysoko – tzw. kategoria A+ (nauki o kulturze i religii) oraz kategoria A (językoznawstwo).

Struktura organizacyjna Instytutu obejmuje cztery Zakłady: Zakład Językoznawstwa, Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa, Zakład Historii i Zakład Studiów Narodowościowych), w ramach których prowadzone są badania w następujących obszarach:

  • Kulturowe dziedzictwo Słowiańszczyzny. Badania diachroniczne
  • Tożsamości narodowe i regionalne Słowian (mity, idee, pamięć zbiorowa)
  • Wielokulturowość, kontakty i pogranicza językowo-kulturowe. Mniejszości (językowe, etniczne, religijne)
  • Językowy obraz świata
  • Slawistyczne językoznawstwo synchroniczne: badania konfrontatywne, semantyka, kognitywizm, lingwistyka korpusowa
  • Badania slawistyczne na świecie. Slawistyczna informacja naukowa.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close