Krajowa współpraca naukowa

Fundacja Slawistyczna

Instytut Slawistyki PAN współpracuje z Fundacją Slawistyczną od 1992 r. Fundacja została powołana przez warszawskie środowisko slawistów. Jej celem jest wspieranie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o językach i kulturach krajów słowiańskich. We współpracy z Fundacją Slawistyczną IS PAN realizuje granty z zakresu humanistyki cyfrowej (bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw oraz internetowe repozytorium tekstów slawistycznych iReteslaw), wydaje czasopisma naukowe, działa na rzecz upowszechniania nauki i popularyzuje wyniki badań naukowych.

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Wydziału Polonistyki UW

Instytut Slawistyki PAN od lat utrzymuje owocne kontakty naukowe z Instytutem Slawistyki Zachodniej i Południowej Wydziału Polonistyki UW. Obejmują one nie tylko publikowanie prac naukowych, powadzenie zajęć dydaktycznych w ISZiP przez pracowników IS PAN, zespoloną strategię w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych – (biblioteki IS PAN i Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW znajdują się w tym samym budynku) czy, określoną w podpisanej umowie, współpracę z Wydziałem Polonistyki UW w zakresie Studiów Doktoranckich przy IS PAN.

Bardzo istotny zakres współdziałania stanowią konferencje naukowe przygotowywane przez IS PAN oraz Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej. Współpraca w tej dziedzinie ma już swoją kilkuletnią tradycję.

(zobacz: http://www.ispan.waw.pl/content/blogsection/28/147/lang,pl_PL.ISO8859-2/)

Ostatnie, wspólnie przygotowane, międzynarodowe sesje naukowe odbyły w marcu i kwietniu 2011 roku: „Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie” (Warszawa, 10–11.03.2011) oraz „Tożsamość wobec wielojęzyczności z cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości” (Warszawa, 5–6.04.2011)

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Współpracę z Akademią Pedagogiczną w Krakowie wytycza realizacja międzynarodowego tematu badawczego: Gramatyka kognitywna bułgarsko-polsko-francuska, który koordynuje Instytut Slawistyki PAN. Uczelnia współfinansowała jeden z numerów „Etudes cognitives / Studia kognitywne” i organizowała konferencję, związaną z problematyką projektu. W ramach umowy między IS PAN i AP w Krakowie wydano wspólnie zbiór studiów prof. Stanisława Karolaka.

Uniwersytet Śląski

Instytut Romanistyki Uniwersytetu Śląskiego uczestniczy w realizacji tematu badawczego Gramatyka kognitywna bułgarsko-polsko-francuska (zob. wyżej), współfinansował jeden z numerów „Etudes cognitives / Studia kognitywne”.

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie

W ramach współpracy zorganizowano kilka konferencji naukowych, wśród nich sesje poświęcone problematyce milczenia. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w dwóch znaczących tomach, Semantyka milczenia, pod redakcją Kwiryny Handke. Ostatnią wspólną konferencję, tym razem poświęconą wybranym aspektom twórczości Stefana Żeromskiego („Stefan Żeromski wobec niepodległości”), zorganizowano w listopadzie 2009.

Collegium Civitas w Warszawie

Instytut Slawistyki PAN jest jednym z pięciu instytutów patronackich Collegium Civitas. Zasady współpracy między Instytutem a tą uczelnią zawarte w umowie o współpracy umożliwiają m.in. doktorantom IS PAN udział w zajęciach prowadzonych w CC.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Na podstawie zawartej umowy między Instytutem Slawistyki PAN a Instytutem Filologii Polskiej UMCS wspólny Zespół Etnolingwistyczny realizuje projekt badawczy „Słownik stereotypów i symboli ludowych”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Instytut Slawistyki PAN objął patronat nad Centrum Badań Euroregionalnych, który został powołany w strukturach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Badania dotyczące pogranicza polsko-niemieckiego w ramach Euroregionu „Pro Europa Viadrina„ oraz innych obszarów pogranicznych w Polsce i w Europie owocują wspólnymi projektami badawczymi, organizowaniem seminariów i konferencji (zbiór tekstów z ostatniej konferencji, „Europa – Slavia – Germania. W poszukiwaniu tożsamości”, ukazał się w 2009 r.).

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Instytut Slawistyki PAN podpisał w 2018 r. umowę o współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach współpracy placówek naukowych organizowane są „Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe” (odbywające się zarówno w Warszawie, jak i w Białymstoku).

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close