Współpraca z zagranicznymi placówkami naukowymi

Współpraca między Instytutem Slawistyki PAN i zagranicznymi placówkami naukowymi na podstawie umów między instytutami

  • Umowa o współpracy naukowej zawarta między Białoruskim Uniwersytetem Państwowym i Instytutem Slawistyki PAN (2009–2014).
  • Umowa o współpracy naukowej zawarta między Kobe City University of Foreign Studies i Instytutem Slawistyki PAN (2010–2015).
  • Umowa o współpracy naukowej zawarta między Instytutem Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie i Instytutem Slawistyki PAN (2013–2017).
  • Umowa o współpracy naukowej zawarta między Instytutem Serbołużyckim [Serbski instytut / Sorbisches Institut (Budyšin/ Bautzen)] i Instytutem Slawistyki PAN w Warszawie (2014–2018).
  • Umowa o wzajemnej współpracy na polu naukowym, wymianie informacji naukowych (w tym wybranych czasopism i publikacji) zawarta między Instytutem Etnologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze i Instytutem Slawistyki PAN (umowa na czas nieokreślony).
  • Umowa o współpracy naukowej zawarta między Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku i Instytutem Slawistyki PAN (umowa na czas nieokreślony).
  • Umowa o współpracy naukowej zawarta między Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach i Instytutem Slawistyki PAN (umowa na czas nieokreślony, zawarta w 2016 roku).
  • Umowa o współpracy naukowej zawarta między Winnickim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Michajła Kociubińskiego w Winnicy (Ukraina) i Instytutem Slawistyki PAN (umowa na czas nieokreślony, zawarta w 2017 roku).

Wizyty studyjne zagranicznych uczonych w IS PAN

dr Renata Jambrešič Kirin

Instytut Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu
8–13.10.2018
Opiekunka merytoryczna wizyty: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk

dr Suzana Marjanić

Instytut Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu
26.11–01.12.2018
Opiekunka merytoryczna wizyty: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk

dr Marijana Hameršak

Instytut Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu
26–31.05.2019
Opiekunka merytoryczna wizyty: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk