PIRPD

O projekcie

Władza i tożsamość w rosyjskojęzycznym dyskursie politycznym: Przypadek Białorusi

Główny badacz projektu
Dr. Anton Dinerstein
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Akronim: PIRPD

Projekt ma na celu próbę zrozumienia, jak kluczowe polityczne pojęcia, takie jak „władza”, „suwerenność”, „państwo” i powiązane terminy, takie jak „ludzie” i „kraj”, które są używane w rosyjskojęzycznym dyskursie politycznym i codziennych dyskusjach o polityce przy użyciu języka rosyjskiego, wpływają na sposoby, w jakie ludzie żyjący w postsowieckich krajach, takich jak Białoruś, rozumieją politykę.

Oprócz tego, projekt ma na celu pokazać, jak rosyjskojęzyczny dyskurs polityczny, obecny w codziennych interakcjach i publicznych dyskusjach o polityce, przyczynia się do konstruowania znaczenia polityki i tożsamości w dzisiejszej Białorusi.

Poniższy projekt bada, w jaki sposób istniejący język polityczny i dyskurs formowany na podstawie tego języka, staje się jednym ze sposobów utrzymywania, ale i kwestionowania socjalnych, kulturalnych i politycznych realiów Białorusi. Projekt bada również, jak idee dotyczące wspólnych działań, relacji i tożsamości są przekazywane poprzez codzienne interakcje dotyczące polityki.

Aby zrozumieć, w jaki sposób znaczenie polityki i związanych z nią tożsamości jest przekazywane za pośrednictwem takiego dyskursu politycznego, zespół badawczy przeprowadzi dogłębną analizę dyskursu kulturowego zarówno zwykłych Białorusinek_ów, jak i urzędników państwowych, uczestniczących w wydarzeniach politycznych i dyskutujących o polityce oraz powiązanych działaniach, które są związane z bieżącymi wydarzeniami politycznymi.

Ta procedura i perspektywa analityczna pozwalają na interpretację wypowiedzi na temat polityki i wydarzeń politycznych z lokalnego punktu widzenia. Na przykład, co może oznaczać fakt, gdy białoruscy urzędnicy i zwykli Białorusini mówią: „Żyjemy w dwóch równoległych Białorusiach”. „Liderzy opozycji, którzy uciekli za granicę, wyznaczyli sobie zadanie stworzenia warunków do nieuznania wyników referendum przez kraje zachodnie”. „Chcą zdemontować kraj”. Albo: „Wspieramy pokój i stabilność”.

W rezultacie podejście to pozwala pokazać, jak polityka i proces polityczny są rozumiane na poziomie lokalnym. Wiedza ta pozwala zrozumieć, jak i dlaczego proces polityczny w krajach postsowieckich, takich jak Białoruś, działa właśnie w taki sposób, a nie inny. Podejście to sugeruje, że zanim zaczniemy oceniać jakikolwiek proces polityczny w jakimkolwiek miejscu, należy najpierw zrozumieć, jakie jest znaczenie i natura tego procesu w oparciu o lokalną logikę kulturową.

Niniejszy projekt badawczy pomoże przede wszystkim zrozumieć logikę stojącą za politycznym terminem „władza”, który często pojawia się w białoruskim dyskursie politycznym, oraz sposoby, w jakie logika ta pomaga w komunikowaniu i utrzymywaniu istniejących form relacji społecznych i politycznych oraz tożsamości w kontekście białoruskim.

Aby zlokalizować kluczowe terminy, dotyczące tożsamości i form relacji w lokalnym dyskursie politycznym, przeanalizowane zostaną dane z obserwacji uczestniczącej, dyskusji publicznych i relacji medialnych na tematy polityczne.

Projekt ten ma kilka celów badawczych:

  1. Wyjaśnienie, w jaki sposób polityka jest dyskursywnie konstruowana w białoruskim dyskursie politycznym i codziennych interakcjach dotyczących polityki.
  2. Wyjaśnienie, w jaki sposób rozumienie polityki może być kształtowane przez użycie rosyjskojęzycznych terminów politycznych, używanych w debacie publicznej zarówno przez urzędników, jak i ogół obywateli_ek Białorusi.
  3. Pokazanie, w jaki sposób obecne rozumienie polityki oparte na dyskursie politycznym i codziennych interakcjach dotyczących polityki jest związane z lokalnym kontekstem historycznym i kulturowym.
  4. Zaproponowanie bardziej kompleksowych sposobów podejścia i rozumienia polityki w społeczeństwie białoruskim i postsowieckim, zarówno dla osób mieszkających w kraju, jak i dla tych, którzy mieszkają poza Białorusią.
  5. Przyczynienie się do krajowego i międzynarodowego dialogu związanego z Białorusią i, być może, z innymi postsowieckimi przestrzeniami.

W tym celu projekt analizuje działania polityczne, które miały miejsce w Białorusi między majem 2020 r., kiedy rozpoczęła się prezydencka kampania wyborcza, a lutym 2022 r., kiedy odbyło się referendum sugerujące nowe zmiany konstytucyjne. Głównym celem tego badania jest przedstawienie szczegółowego opisu współczesnej białoruskiej kultury politycznej postrzeganej i odzwierciedlanej w komunikacji zarówno przez urzędników, jak i zwykłych_e Białorusinów_ki.

Badanie to ma na celu wygenerowanie wiedzy na temat współczesnej Białorusi i może przynieść korzyści obszarom komunikacji międzykulturowej, antropologii kulturowej oraz studiów słowiańskich i wschodnioeuropejskich, które są przedmiotem zainteresowania Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Co więcej, badania te mają na celu przyczynienie się do zrozumienia i rozwiązania istniejących podziałów kulturowych, społecznych i politycznych w regionie. W rezultacie jest to również interwencja naukowa o potencjalnym wpływie na politykę regionalną i decyzyjność. Oczekuje się, że projekt ten dostarczy regionalnym aktywistom, przedsiębiorcom społecznym, decydentom politycznym i decydentom ważnych informacji i zaleceń dotyczących dialogu międzykulturowego i współpracy międzykulturowej w regionie.

Zespół badawczy

Dr Anton Dinerstein

Główny badacz projektu.

anton.dinerstein@ispan.edu.pl

Dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN

Mentorka i opiekunka naukowa.

Katsiaryna Darozhkina

Wsparcie badawcze. Katsiaryna Darozhkina posiada wieloletnie doświadczenie w różnych dziedzinach, od dyplomacji po projekty organizacji pozarządowych. Interesuje się kwestiami kulturowymi i społecznymi, językoznawstwem i literaturą. Obecnie uczęszcza na studia magisterskie poświęcone zarządzaniu projektami społecznymi i mediacji. Posiada bogate doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych, wolontariacie. Przez większość czasu pracuje jako tłumaczka (z języka angielskiego, włoskiego i rosyjskiego).

Katarzyna Woźny

Menedżerka treści. Katarzyna Woźny studiuje antropologię kulturową na Uniwersytecie Warszawskim. Badawczo interesuje się tematyką gender i queer studies, (post)socjalizmu, rasizmu, dyskryminacji, studiów nad policją oraz antropologią polityczną i antropologią oporu. Wierzy w naukę zaangażowaną i aktywistyczną. W przeszłości byłx zaangażowanx w projekty badawcze dotyczące: Kościoła katolickiego w polskiej wsi jako instytucji władzy, doświadczeń rodziców dzieci LGBTQ w czasach socjalizmu w Polsce oraz doświadczeń osób transpłciowych z terapią HRT w Danii. Obecnie pracuje nad pracą magisterską na temat polskich policjantów. Jest również częścią grupy artystyczno-badawczej, która koncentruje się na wizjach światów pozbawionych represji politycznych.

Załączniki

Osoby wymienione poniżej poświęciły swój czas i wiedzę na rzecz projektu.

Mgr Agata Chinowska

Natalia Zamorskaya

Magistra Public History (Uniwersytetu w Manchesterze).

Zainteresowania badawcze: alumni studies, kolektywna trauma.


Badania realizowane w ramach projektu nr 2022/45/P/HS2/02636 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 945339 w ramach działań „Marie Skłodowska-Curie”.

The research project is hosted at the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences in Warsaw.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close