Oferty pracy

Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IS PAN

Oferta pracy – konkurs na stanowisko adiunkta/adiunktki do Zespołu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

Wymagania

 • stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii lub pokrewnych;
 • dorobek naukowy w zakresie kultur i języków mniejszościowych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej;
 • znajomość języków: polskiego, angielskiego oraz dodatkowego języka słowiańskiego.

Mile widziane

 • znajomość innych języków europejskich, w tym języka mniejszościowego;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów i stypendiów;
 • pomysł na prowadzenie zespołowych badań naukowych, w tym projektów międzynarodowych;
 • doświadczenie w zakresie upowszechniania nauki.

Kandydaci i kandydatki powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych.

Termin składania dokumentów

 • do dnia 7 listopada 2022 roku.

 

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się między 14 a 17 listopada 2022 roku.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1.12.2022 roku. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Job offer – an open competition for the research position in the ERC StG Project – Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (SPECTRAL RECYCLING)

Research field

 • Anthropology, cultural studies, history and related disciplines

Researcher profile

 • First Stage Researcher (R1)
 • Recognised Researcher (R2)

Application deadline

 • 19.05.2022 23:00 – Europe/Brussels

Location

 • Poland › Warsaw

Type of contract

 • Temporary (5 years)

Job status

 • Full-time

Hours per week

 • 40

EU research framework programme

 • H2022 / ERC

Reference number

 • 101041946

Offer description

Information about the project: The main aim of the SpectralRecycling ERC project is to investigate the emergence of various resettlement cultures in post-displacement regions. It will explore the case of Slavic Central Europe, including Poland and Czechoslovakia (after 1993 Czechia and Slovakia), where after 1945 over 10 million Germans were expelled from and replaced by new settlers of various cultural backgrounds. The fundamental intuition underlying the project is a conviction that the expellees are in a way present through things encountered by the new settlers.

Job description: The selected candidate will work in the context of the 5-year ERC project Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (Spectral Recycling). They will conduct extensive fieldwork, as well as archival study in Czechia, Slovakia and Germany to evaluate the mutual encounters between things left behind (nonhumans) and the new settlers (humans), as well as examine how these encounters influence both humans and things.

The candidate will be responsible for leading their part of the study (Czech-Slovak comparison) from beginning to end, under supervision: developing research ideas, running fieldwork, analyzing archival materials, reporting results by writing up research papers and presenting at international conferences (a standard number of one paper and one presentation per year is expected, as well as taking part in the preparation of a final manuscript of the book that will be the final outcome of the study). The candidate will be encouraged to collaborate with researchers at the ISS PAS at all stages of their career by taking part in seminars and meetings. The core of the project will rely on fieldwork and archival studies in Czechia, Slovakia and Germany. Also, they will be responsible for co-organizing two workshops in the course of the project, as well as for additional search queries, envisioned for the last year of the project.

PI and research group: The candidate will join the team led by Dr. Karolina Ćwiek-Rogalska (https://ispan.waw.pl/default/en/employee/karolina-cwiek-rogalska/). Apart from the candidate, the team will be composed of a researcher looking into Polish-Slovak comparison and one PhD student.

Benefits

 • Salary: total salary between 15 364 PLN and 10 043 PLN total (depending on the researcher advancement);
 • Entitlements and other benefits for employees of the ISS PAS;
 • Training opportunities;
 • Space in a shared office in Warsaw.

Selection process

To submit your application, please send the following documents:

 • An academic curriculum vitae with academic accomplishments (4 pages maximum);
 • A copy of the PhD diploma or a proof of being an advance PhD candidate;
 • A cover letter where the person presents themselves and their motivation to take part in the project, as well as prove a very good active knowledge of Czech, Slovak, English and at least good passive knowledge of German (e.g. previous research, publications, internships and foreign scholarships);
 • A list of scholarly achievements, including publications, conference and seminar papers, participation in research projects, academic internships, prizes and awards;
 • A list of publications with one selected publication attached in the form of a published article in English;
 • Contact information (including e-mail).

On the application, please include a clause: Pursuant to Article 6 (1) (a) of the GDPR, and the general regulation on the protection of personal data of 27.04.2016 (Journal of Laws UE L 119 of 4.05.2016), I consent to the processing of my personal data contained in the personal questionnaire, called CV, for the purposes of current and future recruitment.

Documents should be submitted by e-mail to sekretariat@ispan.waw.pl (the title of the document: post-doc ERC “Spectral Recycling”), or delivered to the office of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, 1b/17 Bartoszewicza Street in Warsaw before May, 19, 2022.

Documents submitted after the deadline specified in the recruitment announcement will not be assessed.

After verifying and assessing the submitted documents, selected candidates will be informed of the decision via email. Interviews will take place on May 23. The interviews will take place via Zoom or similar electronic meeting services. Candidates will be asked about their motivation for work within the project, experience in fieldwork and archival work, as well as asked to interpret an archival source pointing to its relevance and potential uses in the project. Announcement of final recruitment results: May 26, 2022.

Additional comments

 • Deadline for application: 19.05.2022;
 • Online interviews for pre-selected candidates: 23.05.2022;
 • Starting date: 1.06.2022.

Offer requirements

Required languages:

 • English: Excellent
 • Czech: Excellent
 • Slovak: Excellent
 • German: Good

Skills/Qualifications:

 • PhD diploma or currently pursuing a PhD degree in anthropology, cultural studies, history or related disciplines;
 • Able to carry their own research;
 • Good knowledge of Central European history;
 • Expertize in Czech and Slovak culture and history;
 • Able to produce, analyze and interpret data under supervision;
 • Able to explain the outcome of research and value in written and oral format;
 • Strong background in anthropology and related disciplines;
 • Excellent written and oral communication skills in English.

Specific requirements:

 • Previous research experience in fieldwork / archival work;
 • Able to take ownership for and manage own career progression;
 • Able to set realistic and achievable career goals, and to identify and develop ways to improve employability.

Oferta pracy – pracownik/pracowniczka ds. prowadzenia i rozliczania finansowego grantów europejskich

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość);
 • dobra znajomość języka polskiego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w rozliczaniu funduszy i grantów europejskich, w tym grantów w programie Horyzont;
 • dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność samokształcenia.

Mile widziane

 • doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu finansowym grantów ERC.

Obowiązki

Oferujemy zatrudnienie na umowę zlecenie lub umowę o pracę w wymiarze ½ etatu.

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu:

 • opieka finansowa i rozliczanie grantu ERC Starting grant.

W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie:

 • opieka finansowa i rozliczanie grantu ERC Starting grant;
 • rozliczanie grantów strukturalnych z funduszy europejskich.

Terminy

 • zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres sekretariat@ispan.waw.pl do dnia 15.05.2022 r.;
 • planowany termin zatrudnienia: 1.06.2022 r.

 

Proponujemy stabilną pracę w przyjaznym środowisku naukowym z możliwością rozwoju i awansu zawodowego.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwość szkoleń w zakresie obsługi projektów badawczych, współpracy międzynarodowej oraz udziału w prowadzonych w IS PAN kursach językowych i warsztatach z zakresu kompetencji miękkich. Ponadto IS PAN oferuje pakiet socjalny.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom i kandydatkom. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 16–17.05.2022.

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Job offer – an open competition for the research position in the ERC StG Project – Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (SPECTRAL RECYCLING)

Research field

 • Anthropology, cultural studies, history and related disciplines

Researcher profile

 • First Stage Researcher (R1)
 • Recognised Researcher (R2)

Application deadline

 • 10.05.2022 23:00 – Europe/Brussels

Location

 • Poland › Warsaw

Type of contract

 • Temporary (5 years)

Job status

 • Full-time

Hours per week

 • 40

EU research framework programme

 • H2022 / ERC

Reference number

 • 101041946

Offer description

Information about the project: The main aim of the SpectralRecycling ERC project is to investigate the emergence of various resettlement cultures in post-displacement regions. It will explore the case of Slavic Central Europe, including Poland and Czechoslovakia (after 1993 Czechia and Slovakia), where after 1945 over 10 million Germans were expelled from and replaced by new settlers of various cultural backgrounds. The fundamental intuition underlying the project is a conviction that the expellees are in a way present through things encountered by the new settlers.

Job description: The selected candidate will work in the context of the 5-year ERC project Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (Spectral Recycling). They will conduct extensive fieldwork, as well as archival study in Poland, Slovakia and Germany to evaluate the mutual encounters between things left behind (nonhumans) and the new settlers (humans), as well as examine how these encounters influence both humans and things.

The candidate will be responsible for leading their part of the study (Polish-Slovak comparison) from beginning to end, under supervision: developing research ideas, running fieldwork, analyzing archival materials, reporting results by writing up research papers and presenting at international conferences (a standard number of one paper and one presentation per year is expected, as well as taking part in the preparation of a final manuscript of the book that will be the final outcome of the study). The candidate will be encouraged to collaborate with researchers at the ISS PAS at all stages of their career by taking part in seminars and meetings. The core of the project will rely on fieldwork and archival studies in Poland, Slovakia and Germany. Also, they will be responsible for co-organizing two workshops in the course of the project, as well as for additional search queries, envisioned for the last year of the project.

PI and research group: The candidate will join the team led by Dr. Karolina Ćwiek-Rogalska (https://ispan.waw.pl/default/en/employee/karolina-cwiek-rogalska/). Apart from the candidate, the team will be composed of a post-doc researcher and one PhD student.

Benefits

 • Salary: total salary between 15 364 PLN and 10 043 PLN total (depending on the researcher advancement);
 • Entitlements and other benefits for employees of the ISS PAS;
 • Training opportunities;
 • Space in a shared office in Warsaw.

Selection process

To submit your application, please send the following documents:

 • An academic curriculum vitae with academic accomplishments (4 pages maximum);
 • A copy of the PhD diploma or a proof of being an advance PhD candidate;
 • A cover letter where the person presents themselves and their motivation to take part in the project, as well as prove a very good active knowledge of Polish, Slovak, English and at least good passive knowledge of German (e.g. previous research, publications, internships and foreign scholarships);
 • A list of scholarly achievements, including publications, conference and seminar papers, participation in research projects, academic internships, prizes and awards;
 • A list of publications with one selected publication attached in the form of a published article in English;
 • Contact information (including e-mail).

On the application, please include a clause: Pursuant to Article 6 (1) (a) of the GDPR, and the general regulation on the protection of personal data of 27.04.2016 (Journal of Laws UE L 119 of 4.05.2016), I consent to the processing of my personal data contained in the personal questionnaire, called CV, for the purposes of current and future recruitment.

Documents should be submitted by e-mail to sekretariat@ispan.waw.pl (the title of the document: post-doc ERC “Spectral Recycling”), or delivered to the office of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, 1b/17 Bartoszewicza Street in Warsaw before May, 10, 2022.

Documents submitted after the deadline specified in the recruitment announcement will not be assessed.

After verifying and assessing the submitted documents, selected candidates will be informed of the decision via email. Interviews will take place between May, 11 and 13, 2022. The interviews will take place via Zoom or similar electronic meeting services. Candidates will be asked about their motivation for work within the project, experience in fieldwork and archival work, as well as asked to interpret an archival source pointing to its relevance and potential uses in the project. Announcement of final recruitment results: May 16, 2022.

Additional comments

 • Deadline for application: 10.05.2022
 • Online interviews for pre-selected candidates: 11.05.2022–13.05.2022
 • Starting date: 1.06.2022

Offer requirements

Required languages:

 • English: Excellent
 • Polish: Excellent
 • Slovak: Excellent
 • German: Good

Skills/Qualifications:

 • PhD diploma or currently pursuing a PhD degree in anthropology, cultural studies, history or related disciplines;
 • Able to carry his/her own research;
 • Good knowledge of Central European history;
 • Expertize in Polish and Slovak culture and history;
 • Able to produce, analyze and interpret data under supervision;
 • Able to explain the outcome of research and value in written and oral format;
 • Strong background in anthropology and related disciplines;
 • Excellent written and oral communication skills in English.

Specific requirements:

 • Previous research experience in fieldwork / archival work;
 • Able to take ownership for and manage own career progression;
 • Able to set realistic and achievable career goals, and to identify and develop ways to improve employability.

Oferta pracy – pracownik/pracowniczka Zespołu Obsługi Badań Naukowych IS PAN

Wymagania

 • wykształcenie wyższe humanistyczne;
 • dobra znajomość języka polskiego;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
 • dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność samokształcenia.

Mile widziane

 • znajomość innych języków obcych, zwłaszcza ukraińskiego i/lub rosyjskiego;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i obsłudze administracyjnej projektów finansowanych z różnych źródeł krajowych (np. NCN, MNiE, MKiDN, NCBiR);
 • doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Obowiązki

 • prowadzenie programów z zakresu współpracy międzynarodowej;
 • obsługa administracyjna realizowanych przez Instytut zagranicznych projektów badawczych;
 • współpraca z naukowcami i naukowczyniami w przygotowywaniu projektów grantowych;
 • poszukiwanie nowych ofert programowych oraz nowych możliwości współpracy IS PAN z podmiotami zewnętrznymi w zakresie umiędzynarodowienia;
 • prowadzenie działań promocyjnych i upowszechniających osiągnięcia Instytutu za granicą;
 • bieżące prace administracyjne związane z pracą w Zespole Obsługi Badań Naukowych.

Terminy

 • zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres sekretariat@ispan.waw.pl do dnia 11.05.2022 r. 19.05.2022;
 • planowany termin zatrudnienia: 1.06.2022 r.

 

Oferujemy stabilną pracę w przyjaznym środowisku naukowym z możliwością rozwoju i awansu zawodowego.

Osoba, która zostanie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony, zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenia o podstawowym miejscu pracy. Po okresie próbnym oferujemy zatrudnienie na czas nieokreślony.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwość szkoleń w zakresie obsługi projektów badawczych, współpracy międzynarodowej oraz udziału w prowadzonych w IS PAN kursach językowych i warsztatach z zakresu kompetencji miękkich. Ponadto IS PAN oferuje pakiet socjalny.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom i kandydatkom. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 16–17.05.2022.

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferta pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej dla naukowca lub naukowczyni z Ukrainy w projekcie Narodowego Centrum Nauki pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)” (Opus; nr rej. 2018/31/B/HS3/00915)

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i schronieniem się w Polsce setek tysięcy uchodźców z tego kraju Narodowe Centrum Nauki umożliwia w ramach posiadanych w grancie środków finansowych, zatrudnienie w zespole badawczym naukowca lub naukowczyni z Ukrainy, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

 • osoba zatrudniona posiadać będzie co najmniej stopień naukowy doktora lub uprawnienia równorzędne (ukraiński kandydat nauk); [ze względu na specyfikę grantu wykształcenie w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych (preferowane kierunki: historia, kulturoznawstwo, socjologia)];
 • działalność i zainteresowania naukowe zatrudnionego badacza/badaczki związane będą z tematyką projektu badawczego;
 • osoba zatrudniona bezpośrednio przed wybuchem wojny pracowała i prowadziła badania w jednostce naukowej w Ukrainie, a w wyniku działań militarnych przybyła na terytorium Polski 24 lutego 2022 r. lub później;
 • zatrudnienie badacza/badaczki nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r.;

oraz związane bezpośrednio z projektem wymagania:

 • biegła znajomość języka ukraińskiego oraz polskiego lub angielskiego;
 • doświadczenie w pracy badawczej (kwerendy biblioteczne, analiza i interpretacja materiału źródłowego);
 • znajomość metodologii i umiejętność organizowania samodzielnej pracy badawczej w zakresie historii środkowoeuropejskich nacjonalizmów.

Mile widziane

 • zainteresowanie historią środkowoeuropejskich nacjonalizmów przełomu XIX/XX wieku, w szczególności nacjonalizmu ukraińskiego;
 • doświadczenie w pracy w zespole badawczym, dobra organizacja pracy.

Opis zadań

Zatrudniona osoba będzie współpracować przy realizowanym w Instytucie Slawistyki PAN projekcie „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”.

Do jej głównych zadań będzie należało:

 • przeprowadzenie kwerendy badawczej dotyczącej relacji między środowiskami narodowymi polskimi i ukraińskimi w Galicji przełomu XIX i XX wieku: kontakty, przepływ idei, wzajemne oddziaływania;
 • przeprowadzenie badań pozwalających na opis środkowoeuropejskiego kontekstu powstawania volkistowskich wyobrażeń w ramach ruchu nacjonalistycznego;
 • współpraca z Kierowniczką projektu w upowszechnianiu wyników badań;
 • współpraca z kierowniczką projektu w planowaniu jego kontynuacji (praca nad wnioskiem grantowym dotyczącym środkowoeuropejskich nacjonalizmów volkistowskich/integralnych).

Opis projektu:
https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/427353-pl.pdf

Więcej informacji o warunkach zatrudnienia na stronie NCN:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/NCN_Ukraina_pismo.pdf

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wymogami!

Termin składania ofert

 • 24.04.2022

Forma składania ofert

Z wybranymi osobami skontaktuje się Kierowniczka grantu, która zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w formie wideokonferencji/osobistego spotkania w siedzibie Instytutu.

Termin rozmów kwalifikacyjnych

 • do 6.05.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • do 16.05.2022 r.

Termin rozpoczęcia realizacji zadań

 • nie później niż 30.06.2022 r.

Warunki zatrudnienia

 • wynagrodzenie w wysokości 20 000 zł brutto brutto (w tym wszystkie narzuty na wynagrodzenia) na podstawie umowy cywilnoprawnej (ww. wynagrodzenie obejmuje łącznie 3 miesiące zatrudnienia)

Okres realizacji zadań

 • 3 miesiące

Liczba miejsc pracy

 • 1

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) w języku polskim lub angielskim wraz z wykazem dotychczasowych osiągnięć naukowych: prace dyplomowe, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych, uczestnictwo w konferencjach, staże naukowe; a także nagrody i wyróżnienia kandydata/kandydatki wynikające z prowadzonych badań;
 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędne (ukraiński kandydat nauk);
 • zaświadczenie o znajomości języka ukraińskiego oraz polskiego, angielskiego; w przypadku braku takich dokumentów, znajomość danego języka może być zweryfikowana podczas rozmowy z Kierowniczką projektu;
 • informacje kontaktowe (w tym e-mail).

Dokumenty powinny być złożone w języku polskim lub angielskim.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z kierowniczką projektu: claudia.snochowska-gonzalez@ispan.waw.pl.

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Ogłoszenie o pracę dla badacza lub badaczki z Ukrainy w ramach umowy cywilnoprawnej w projekcie pt. „Dokumenty i biurokracja w regionach poniemieckich: państwotwórczość, regulacja i kontrola w Polsce i Czechosłowacji (od lat 40. do 70. XX wieku)” (Opus; nr rej. 2021/41/B/HS3/00118) – kwerenda archiwalna

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i schronieniem się w Polsce setek tysięcy uchodźców z tego kraju Narodowe Centrum Nauki umożliwia w ramach posiadanych w grancie środków finansowych, zatrudnienie w zespole badawczym naukowca lub naukowczyni z Ukrainy, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

 • osoba zatrudniona posiadać będzie co najmniej stopień naukowy doktora lub uprawnienia równorzędne (ukraiński kandydat nauk) [w związku z tematyką projektu preferowane uzyskanie stopnia naukowego z dyscypliny historia, antropologia, kulturoznawstwo, socjologia lub nauki pokrewne];
 • działalność i zainteresowania naukowe zatrudnionego badacza/badaczki związane będą z tematyką projektu badawczego;
 • osoba zatrudniona bezpośrednio przed wybuchem wojny pracowała i prowadziła badania w jednostce naukowej w Ukrainie, a w wyniku działań militarnych przybyła na terytorium Polski 24 lutego 2022 r. lub później;
 • zatrudnienie badacza/badaczki nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r.;

oraz związane bezpośrednio z projektem:

 • znajomość historii Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku;
 • znajomość języka rosyjskiego w piśmie oraz polskiego bądź angielskiego w piśmie i w mowie;
 • doświadczenie w pracy z dokumentami archiwalnymi;
 • dobra organizacja pracy.

Opis zadań

Zatrudniona osoba będzie współpracować przy realizowanym w Instytucie Slawistyki PAN projekcie „Dokumenty i biurokracja w regionach poniemieckich: państwotwórczość, regulacja i kontrola w Polsce i Czechosłowacji (od lat 40. do 70. XX wieku)”. Do jej głównych zadań będzie należało:

 • wykonanie kwerendy archiwalnej w Archiwum Akt Nowych w Warszawie nt. kontaktów polskiej administracji na Ziemiach Odzyskanych (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza) z przedstawicielami Armii Czerwonej.

Zatrudniona osoba będzie miała możliwość konsultowania wyników kwerendy na bieżąco z członkiniami zespołu grantowego, jak również prezentacji jej wyników na otwartym zebraniu Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN lub seminarium Slawistyczna Środa.

Więcej informacji o warunkach zatrudnienia na stronie NCN:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/NCN_Ukraina_pismo.pdf

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wymogami!

Link do streszczenia opisu projektu:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-03-15bhga1/streszczenia/517271-pl.pdf

Termin składania ofert

 • 30.06.2022 r.

Zgłoszenia przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Liczba osób do zatrudnienia

 • 1

Forma składania ofert

Po ocenie złożonych dokumentów z wybraną osobą skontaktuje się Kierowniczka projektu, która zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (w formie wideokonferencji).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • najpóźniej do 6.05.2022 r.

Termin rozpoczęcia zatrudnienia

 • do 30.06.2022 r.

Warunki zatrudnienia

 • 5110 zł brutto brutto (w tym wszystkie narzuty na wynagrodzenia);
 • umowa cywilnoprawna.

Okres realizacji zadań

 • planowana data zatrudnienia: do 30.06.2022 r. (wymóg NCN);
 • okres trwania: 2 miesiące.

Wymagane dokumenty

 • CV (po polsku lub angielsku) z wykazem publikacji;
 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora (lub w ukraińskim systemie kandydat nauk) lub inne udokumentowanie posiadania stopnia;
 • informacje kontaktowe (w tym e-mail).

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Job offer – an open competition for the position of post-doc ERC StG Project – Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (SPECTRAL RECYCLING)

Research field

 • Anthropology, cultural studies, history and related disciplines

Researcher profile

 • First Stage Researcher (R1)
 • Recognised Researcher (R2)

Application deadline

 • 20.04.2022 23:00 – Europe/Brussels

Location

 • Poland › Warsaw

Type of contract

 • Temporary (5 years)

Job status

 • Full-time

Hours per week

 • 40

EU research framework programme

 • H2022 / ERC

Reference number

 • 101041946

Offer description

Information about the project: The main aim of the SpectralRecycling ERC project is to investigate the emergence of various resettlement cultures in post-displacement regions. It will explore the case of Slavic Central Europe, including Poland and Czechoslovakia (after 1993 Czechia and Slovakia), where after 1945 over 10 million Germans were expelled from and replaced by new settlers of various cultural backgrounds. The fundamental intuition underlying the project is a conviction that the expellees are in a way present through things encountered by the new settlers.

Job description: The selected candidate will work in the context of the 5-year ERC project Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (Spectral Recycling). They will conduct extensive fieldwork, as well as archival study in Poland, Slovakia and Germany to evaluate the mutual encounters between things left behind (nonhumans) and the new settlers (humans), as well as examine how these encounters influence both humans and things.

The candidate will be responsible for leading their part of the study (Polish-Slovak comparison) from beginning to end, under supervision: developing research ideas, running fieldwork, analyzing archival materials, reporting results by writing up research papers and presenting at international conferences (a standard number of one paper and one presentation per year is expected, as well as taking part in the preparation of a final manuscript of the book that will be the final outcome of the study). The candidate will be encouraged to collaborate with researchers at the ISS PAS at all stages of their career by taking part in seminars and meetings. The core of the project will rely on fieldwork and archival studies in Poland, Slovakia and Germany. Also, they will be responsible for co-organizing two workshops in the course of the project, as well as for additional search queries, envisioned for the last year of the project.

PI and research group: The candidate will join the team led by Dr. Karolina Ćwiek-Rogalska (https://ispan.waw.pl/default/en/employee/karolina-cwiek-rogalska/). Apart from the candidate, the team will be composed of another post-doc researcher and one PhD student.

Benefits

 • Salary: total salary of 15 364,20 PLN (net salary of app. 9 600 PLN)
 • Entitlements and other benefits for employees of the ISS PAS
 • Training opportunities
 • Space in a shared office in Warsaw

Selection process

To submit your application, please send the following documents:

 • An academic curriculum vitae with academic accomplishments (4 pages maximum);
 • A copy of the PhD diploma;
 • A cover letter where the person presents themselves and their motivation to take part in the project, as well as prove a very good active knowledge of Polish, Slovak, English and at least good passive knowledge of German (e.g. previous research, publications, internships and foreign scholarships);
 • A list of scholarly achievements, including publications, conference and seminar papers, participation in research projects, academic internships, prizes and awards;
 • A list of publications with one selected publication attached in the form of a published article in English;
 • Contact information (including e-mail).

On the application, please include a clause: Pursuant to Article 6 (1) (a) of the GDPR, and the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04/05/2016), I consent to the processing of my personal data contained in the personal questionnaire, called CV, for the purposes of current and future recruitment.

Documents should be submitted by e-mail to sekretariat@ispan.waw.pl (the title of the document: post-doc ERC “Spectral Recycling”), or delivered to the office of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, 1b/17 Bartoszewicza Street in Warsaw before April, 20, 2022.

Documents submitted after the deadline specified in the recruitment announcement will not be assessed.

After verifying and assessing the submitted documents, selected candidates will be informed of the decision via email. Interviews will take place between May, 4 and 9, 2022. The interviews will take place via Zoom or similar electronic meeting services. Candidates will be asked about their motivation for work within the project, experience in fieldwork and archival work, as well as asked to interpret an archival source pointing to its relevance and potential uses in the project. Announcement of final recruitment results: May 15, 2022.

Additional comments

 • Deadline for application: 20.04.2022;
 • Evaluation by committee: 21.04.2022–28.04.2022;
 • Online interviews for pre-selected candidates: 4.05.2022–9.05.2022;
 • Final candidate selection: 16.05.2022;
 • Feedback to all candidates: 17.05.2022–18.05.2022;
 • Starting date: 1.06.2022.

Offer requirements

Required languages:

 • English: Excellent
 • Polish: Excellent
 • Slovak: Excellent
 • German: Good

Skills/Qualifications:

 • PhD in anthropology, cultural studies, history and related disciplines;
 • Able to carry his/her own research;
 • Good knowledge of Central European history;
 • Expertize in Polish and Slovak culture and history;
 • Able to produce, analyze and interpret data under supervision;
 • Able to explain the outcome of research and value in written and oral format;
 • Strong background in anthropology and related disciplines;
 • Excellent written and oral communication skills in English.

Specific requirements:

 • Previous research experience in fieldwork / archival work;
 • Able to take ownership for and manage own career progression;
 • Able to set realistic and achievable career goals, and to identify and develop ways to improve employability.

Job offer – an open competition for the position of post-doc ERC StG Project – Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (SPECTRAL RECYCLING)

Research field

 • Anthropology, cultural studies, history and related disciplines

Researcher profile

 • First Stage Researcher (R1)
 • Recognised Researcher (R2)

Application deadline

 • 20.04.2022 23:00 – Europe/Brussels

Location

 • Poland › Warsaw

Type of contract

 • Temporary (5 years)

Job status

 • Full-time

Hours per week

 • 40

EU research framework programme

 • H2022 / ERC

Reference number

 • 101041946

Offer description

Information about the project: The main aim of the SpectralRecycling ERC project is to investigate the emergence of various resettlement cultures in post-displacement regions. It will explore the case of Slavic Central Europe, including Poland and Czechoslovakia (after 1993 Czechia and Slovakia), where after 1945 over 10 million Germans were expelled from and replaced by new settlers of various cultural backgrounds. The fundamental intuition underlying the project is a conviction that the expellees are in a way present through things encountered by the new settlers.

Job description: The selected candidate will work in the context of the 5-year ERC project Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (Spectral Recycling). They will conduct extensive fieldwork, as well as archival study in Czechia, Slovakia and Germany to evaluate the mutual encounters between things left behind (nonhumans) and the new settlers (humans), as well as examine how these encounters influence both humans and things.

The candidate will be responsible for leading their part of the study (Czech-Slovak comparison) from beginning to end, under supervision: developing research ideas, running fieldwork, analyzing archival materials, reporting results by writing up research papers and presenting at international conferences (a standard number of one paper and one presentation per year is expected, as well as taking part in the preparation of a final manuscript of the book that will be the final outcome of the study). The candidate will be encouraged to collaborate with researchers at the ISS PAS at all stages of their career by taking part in seminars and meetings. The core of the project will rely on fieldwork and archival studies in Czechia, Slovakia and Germany. Also, they will be responsible for co-organizing two workshops in the course of the project, as well as for additional search queries, envisioned for the last year of the project.

PI and research group: The candidate will join the team led by Dr. Karolina Ćwiek-Rogalska (https://ispan.waw.pl/default/en/employee/karolina-cwiek-rogalska/). Apart from the candidate, the team will be composed of another post-doc researcher and one PhD student.

Benefits

 • Salary: total salary of 15 364,20 PLN (net salary of app. 9 600 PLN)
 • Entitlements and other benefits for employees of the ISS PAS
 • Training opportunities
 • Space in a shared office in Warsaw

Selection process

To submit your application, please send the following documents:

 • An academic curriculum vitae with academic accomplishments (4 pages maximum);
 • A copy of the PhD diploma;
 • A cover letter where the person presents themselves and their motivation to take part in the project, as well as prove a very good active knowledge of Czech, Slovak, English and at least good passive knowledge of German (e.g. previous research, publications, internships and foreign scholarships);
 • A list of scholarly achievements, including publications, conference and seminar papers, participation in research projects, academic internships, prizes and awards;
 • A list of publications with one selected publication attached in the form of a published article in English;
 • Contact information (including e-mail).

On the application, please include a clause: Pursuant to Article 6 (1) (a) of the GDPR, and the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04/05/2016), I consent to the processing of my personal data contained in the personal questionnaire, called CV, for the purposes of current and future recruitment.

Documents should be submitted by e-mail to sekretariat@ispan.waw.pl (the title of the document: post-doc ERC “Spectral Recycling”), or delivered to the office of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, 1b/17 Bartoszewicza Street in Warsaw before April, 20, 2022.

Documents submitted after the deadline specified in the recruitment announcement will not be assessed.

After verifying and assessing the submitted documents, selected candidates will be informed of the decision via email. Interviews will take place between May, 4 and 9, 2022. The interviews will take place via Zoom or similar electronic meeting services. Candidates will be asked about their motivation for work within the project, experience in fieldwork and archival work, as well as asked to interpret an archival source pointing to its relevance and potential uses in the project. Announcement of final recruitment results: May 15, 2022.

Additional comments

 • Deadline for application: 20.04.2022;
 • Evaluation by committee: 21.04.2022–28.04.2022;
 • Online interviews for pre-selected candidates: 4.05.2022–9.05.2022;
 • Final candidate selection: 16.05.2022;
 • Feedback to all candidates: 17.05.2022–18.05.2022;
 • Starting date: 1.06.2022.

Offer requirements

Required languages:

 • English: Excellent
 • Czech: Excellent
 • Slovak: Excellent
 • German: Good

Skills/Qualifications:

 • PhD in anthropology, cultural studies, history and related disciplines;
 • Able to carry his/her own research;
 • Good knowledge of Central European history;
 • Expertize in Czech and Slovak culture and history;
 • Able to produce, analyze and interpret data under supervision;
 • Able to explain the outcome of research and value in written and oral format;
 • Strong background in anthropology and related disciplines;
 • Excellent written and oral communication skills in English.

Specific requirements:

 • Previous research experience in fieldwork / archival work;
 • Able to take ownership for and manage own career progression;
 • Able to set realistic and achievable career goals, and to identify and develop ways to improve employability.

Informacja RODO dla kandydatów do pracy w Instytucie Slawistyki PAN

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartoszewicza 1B/17, adres e-mail: sekretariat@ispan.waw.pl, numer telefonu 22 826 76 88, wpisana do rejestru instytutów naukowych RIN pod numerem RIN-I-30/98, numer NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Pan Krzysztof Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.
 5. Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
 7. Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W związku z tym, że dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close