Zbiory Specjalne

Zasób Zbiorów Specjalnych stanowią dokumenty aktowe związane z działalnością naukową pracowników Instytutu Slawistyki od momentu jego powstania w 1954 roku. Obejmują one materiały z następujących jednostek organizacyjnych:

  • II Pracownia Dialektologiczna Zakładu Językoznawstwa PAN 1954–1955
  • Zakład Słowianoznawstwa 1954–1976
  • Instytut Słowianoznawstwa PAN 1955–1992
  • Instytut Slawistyki PAN od 1992 r.

Zbiory Specjalne IS PAN gromadzą:

  • Materiały warsztatowe (są to materiały do Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (punkty na terenie Kaszub, Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, czy też pracowników związanych z Instytutem – m.in. doc. dr hab. Wandy Budziszewskiej, prof. dr hab. Kwiryny Handke, prof. dr hab. Hanny Popowskiej-Taborskiej, prof. dr hab. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, prof. dr hab. Jadwigi Zieniukowej).
  • Nagrania (wśród zgromadzonych nagrań znajdują się taśmy z zapisami tekstów gwarowych staroobrzędowców z północno-wschodniej Polski, Bułgarii, USA).
  • Unikatowe dokumenty kartograficzne (m.in. mapy napisowe do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny).
  • Kartoteki do atlasów gwarowych: Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, Atlasu językowego kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. W postaci kartoteki zachowały się materiały gwarowe z pogranicza polsko-laskiego ze wsi Krzanowice i Krzyżanowice; kartoteka bohemistyczna prof. dra hab. Janusza Siatkowskiego, zawierająca mikrofilmy XVI-wiecznych zabytków polszczyzny.
  • Elektroniczne bazy danych materiałów gwarowych (kartoteka do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny).

Kontakt

Kierowniczka Zbiorów Specjalnych: Dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska, prof. IS PAN
dorota.rembiszewska@ispan.waw.pl
ul. Szczęśliwicka 2 m. 17, 02-352 Warszawa

Godziny pracy czytelni Zbiorów Specjalnych, ul. Szczęśliwicka 2 m. 17: wtorki, czwartki 11.00–15.00.