Współpraca naukowa

Pracownicy i pracownice Instytutu Slawistyki PAN od wielu lat współpracują z badaczami i badaczkami z zagranicy nad projektami naukowymi. Efektem współpracy są dwustronne wymiany badawcze oraz wspólne projekty grantowe. Naukowcy i naukowczynie z Instytutu Slawistyki PAN korzystają także z zaproszeń zagranicznych instytucji naukowych, a podczas licznych wyjazdów wygłaszają gościnne wykłady.

Międzynarodowa współpraca naukowa odbywa się między innymi na podstawie protokołów o współpracy między PAN a zagranicznymi Akademiami i innymi placówkami naukowymi.

Obecnie w Instytucie Slawistyki realizowanych jest 18 projektów naukowych z badaczami i badaczkami z 11 krajów: Białorusi, Bułgarii, Czech, Litwy, Łotwy, Macedonii Północnej, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Włoch. Projekty mają charakter bilateralny i obejmują wyjazdy polskich naukowców i naukowczyni oraz przyjazdy zagranicznych badaczy i badaczek do IS PAN.

Umowy bilateralne w IS PAN w r. 2022
Umowy bilateralne w IS PAN w r. 2022.

Dodatkowo pracownicy Instytutu Slawistyki PAN współpracują bez zawartego formalnego porozumienia nad 4 projektami badawczymi z naukowcami z 4 krajów. Instytut Slawistyki PAN ma zawartych 6 umów naukowych z zagranicznymi placówkami:

  • Instytut Etnologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Czechy)
  • Instytut Języka Litewskiego w Wilnie (Litwa)
  • Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina)
  • Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach (Ukraina)
  • Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie (Ukraina)
  • Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michjła Kociubińskiego w Winnicy (Ukraina).

Pracownicy i pracowniczki IS PAN wygłaszają referaty podczas konferencji krajowych i zagranicznych.

W 2015 r. badacze i badaczki z IS PAN uczestniczyli z referatami w 66 konferencjach odbywających się zagranicą i wygłosili 32 wykłady na zaproszenie zagranicznych uczelni.

W 2020 r., mimo pandemii, która znacząco ograniczyła mobilność akademicką, uczeni i uczone z IS PAN uczestniczyli w 41 konferencjach odbywających się za granicą (w tym w trybie online) oraz wygłosili 11 wykładów na zaproszenie zagranicznych uczelni.

Z kolei w 2021 roku pracownicy i pracowniczki oraz doktoranci i doktorantki Instytutu Slawistyki PAN wygłosili 72 referaty na konferencjach międzynarodowych oraz 17 wykładów na zaproszenie zagranicznych instytucji.

Państwa, w których wygłoszono wykłady na zaproszenie zagranicznych uczelni to między innymi: Belgia, Czechy, Finlandia, Wielka Brytania, USA, Białoruś, Hiszpania, Łotwa, Francja, Rosja, Bułgaria, Litwa, Niemcy, Włochy, Ukraina.

W ramach projektów grantowych i stypendiów naukowych osoby afiliowane w IS PAN wyjeżdżają między innymi do następujących państw: Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Czarnogóra, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Macedonia Północna, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, USA, Węgry, Włochy, Wlk. Brytania, i in.

W 2022 roku w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami” Instytut Slawistyki PAN gościł pięć osób z Białorusi. Celem programu jest umożliwienie naukowcom i naukowczyniom z białoruskich uczelni i jednostek naukowych przyjazdu do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, w których realizują projekty badawcze lub prowadzą zajęcia dydaktyczne. Program jest wyrazem solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i ma na celu wsparcie represjonowanych naukowców i naukowczyń z Białorusi poprzez umożliwienie im nieskrępowanego prowadzenia badań i dydaktyki w jednostkach akademickich w Polsce.

Projekty realizowane w IS PAN w ramach programu „Solidarni z Białorusią”
Projekty realizowane w IS PAN w ramach programu „Solidarni z Białorusią”.

Informacje na temat programu dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/znamy-juz-wyniki-doboru-do-programu-solidarni-z-bialorusia-naukowcy-dowiedz-sie-wiecej-o-inicjatywie-nawa

W 2022 roku zintensyfikowano współpracę z ukraińskim środowiskiem akademickim. Od 24 lutego 2022 roku Instytut przyjął na stypendia 15 osób z Ukrainy na różnym szczeblu kariery naukowej. Wśród stypendystów znaleźli się zarówno młodzi uczeni i uczone oraz osoby z tytułem profesorskim.

Stypendia zostały ufundowane w ramach programu wsparcia współpracy z Ukrainą Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (6 osób) oraz w ramach programu wsparcia współpracy z Ukrainą Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych (9 osób).

Stypendia w ramach programu wsparcia współpracy z Ukrainą

Instytut Slawistyki PAN jest otwarty na różnorodne formy współpracy międzynarodowej w ramach wszystkich programów grantowych.

Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy!

Dr Olha Tkachenkoolha.tkachenko@ispan.waw.pl
emil.chrol@ispan.waw.pl

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close