Współpraca naukowa

Pracownicy i pracowniczki Instytutu Slawistyki PAN od wielu lat współpracują z badaczami i badaczkami z zagranicy nad projektami naukowymi. Efektem współpracy są dwustronne wymiany badawcze oraz wspólne projekty grantowe. Naukowcy i naukowczynie z Instytutu Slawistyki PAN korzystają także z zaproszeń zagranicznych instytucji naukowych, a podczas licznych wyjazdów wygłaszają gościnne wykłady.

Międzynarodowa współpraca naukowa odbywa się na podstawie protokołów o współpracy między PAN a zagranicznymi Akademiami i innymi placówkami naukowymi. Obecnie w Instytucie Slawistyki realizowane są 22 projekty naukowe z badaczami i badaczkami z 11 krajów: Białorusi, Bułgarii, Czech, Litwy, Łotwy, Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Włoch.

Kraje, z którymi została podpisana współpraca naukowa (umowy PAN w 2020 r.).

Dodatkowo pracownicy Instytutu Slawistyki PAN współpracują bez zawartego formalnego porozumienia nad 4 projektami badawczymi z naukowcami z 4 krajów. Instytut Slawistyki PAN ma zawartych 6 umów naukowych z zagranicznymi placówkami: Są to:

  • Instytut Etnologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Czechy)
  • Instytut Języka Litewskiego w Wilnie (Litwa)
  • Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina)
  • Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach (Ukraina)
  • Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie (Ukraina)
  • Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michjła Kociubińskiego w Winnicy (Ukraina).

W 2020 roku badacze z Instytutu Slawistyki PAN złożyli 5 projektów nowych umów, których realizacja została zaplanowana na lata 2020–2022.

Pracownicy i pracowniczki IS PAN wygłaszają referaty podczas konferencji krajowych i zagranicznych. W 2015 r. badacze i badaczki z IS PAN uczestniczyli z referatami w 66 konferencjach odbywających się zagranicą i wygłosili 32 wykłady na zaproszenie zagranicznych uczelni z następujących państw: Wielka Brytania, USA, Białoruś, Łotwa, Francja, Rosja, Bułgaria, Litwa, Niemcy, Włochy, Ukraina. Z kolei w roku 2020 uczestniczyli w 41 konferencjach odbywających się za granicą (w tym w trybie online), wygłosili 11 wykładów na zaproszenie zagranicznych uczelni z następujących państw: Białoruś, Hiszpania, Niemcy, Ukraina, USA.

Państwa, w których pracownicy Instytutu Slawistyki PAN wygłosili wykłady na zaproszenie zagranicznych uczelni (od 2015 r.).

W ramach projektów grantowych i stypendiów naukowych pracownicy wyjeżdżają do następujących państw: Belgia, Białoruś, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, USA, Węgry, Włochy, Wlk. Brytania, Chorwacja. W 2020 roku z powodu epidemii tylko 1 badaczka skorzystała z wyjazdu za granicę w ramach wymiany bezdewizowej PAN i odbyła pobyt badawczy w Łotwie. Dodatkowo w ramach projektów grantowych i stypendiów naukowych w 2020 roku 3 osoby wyjechały do następujących państw: Serbia, Niemcy, Wielka Brytania. W roku 2020 wszystkie przyjazdy zostały czasowo wstrzymane z powodu epidemii.

Państwa, w których w latach 2015–2020 przeprowadzono pobyty badawcze w ramach grantów naukowych i stypendiów.

Do Instytutu Slawistyki PAN w ramach wymiany bezdewizowej PAN przyjeżdżają również zagraniczni naukowcy i naukowczynie m.in. z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier oraz Włoch.

Państwa, z których pochodzą badacze wizytujący w Instytucie Slawistyki PAN.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close