Dr Olha Tkachenko

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o mediach

e-mail: olha.tkachenko@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0777-7897

Academia.edu: https://uw.academia.edu/OlhaTkachenko

Zainteresowania naukowe

  • Studia nad tożsamością,
  • Europa Środkowo-Wschodnia jako koncept,
  • dyskursy medialne, język medialny,
  • krytyczna analiza dyskursu,
  • analiza zawartości tekstu

Funkcje pełnione w IS PAN

Specjalista w Zespole Obsługi Badań Naukowych

Publikacje

  • Tkachenko, O. (2016). The Perception of Ukrainian Identity during Euromaidan in Polish Opinion-Making Press, Studia Medioznawcze, 1 (64), 75-85.
  • Tkachenko, O.(2016). Reinventing Ukraine: Ukrainian National and Supra-National Identity in Contemporary Polish Opinion-Making Press. Colloquia Humanistica, 5, 141-163.
  • Tkachenko, O. (2017) Text as a Source of Identity: Ukrainian Identity in Polish Press. Methodological Remarks and Empirical Examples. W E. Niedziałek, K. Usakiewicz & I.Wiencek (Red.), Tekst – Tożsamość – Twórca. Rozważania o humanistyce współczesnej. Eseje i rozprawy doktorantów Wydziału “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (ss.161-176). Zakład graficzny UW.