Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

Wymagania:

  • Stopień doktora nauk humanistycznych.
  • Dorobek naukowy w zakresie badań bohemistycznych lub/i słowacystycznych.
  • Znajomość języka czeskiego lub/i słowackiego, angielskiego oraz polskiego.

Mile widziane:

  • Znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków, zwłaszcza słowiańskich.
  • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów.
  • Doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

Kandydaci powinni złożyć:

  • Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN.
  • Życiorys naukowy wraz z listą publikacji.
  • Odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych.

Termin składania dokumentów: do dnia 18 listopada 2019.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada 2019 r.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2019. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Stefania Ulanowska upamiętniona w Wielonach, 4 sierpnia 2019 r.

Stefania Ulanowska (1839–?), folklorystka, autorka nowel, sztuk teatralnych, tekstów dotyczących symboliki roślin i zwierząt, znana jest głównie z pracy Łotysze Inflant polskich a w szczególności Gminy Wielońskiej, powiatu rzeżyckiego: obraz etnograficzny, dokumentującej obyczaje i kulturę Łatgalczyków. Badania dotyczące życia duchowego i materialnego mieszkańców wschodniej Łotwy Stefania Ulanowska prowadziła w miejscowości Wielony (obecnie Viļāni) i okolicach w latach 1889–1891. Wtedy to zapisała m.in. wiele podań, legend, baśni i przysłów zachowanych w pamięci mieszkańców badanego regionu.

Czytaj dalejStefania Ulanowska upamiętniona w Wielonach, 4 sierpnia 2019 r.

Wywiad z dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską na temat sytuacji polskiej humanistyki

„Humanistyka nigdy nie będzie – i nie powinna musieć – przynosić korzyści materialnych. Tymczasem jesteśmy finansowani i oceniani na podstawie całkowicie źle dobranych kryteriów, które nijak się mają do tego, czym się zajmujemy” – mówi dr hab. Nicole Dołowy, Zastępczyni dyrektora ds. naukowych IS PAN.

Polecamy lekturę wywiadu: https://www.tygodnikprzeglad.pl/biedanauka-biedahumanisci/

Prof. Joanna Goszczyńska na seminarium bohemistycznym w Ústí nad Labem

W dniach 14–20 lipca 2019 w Ústí nad Labem (Czechy) odbyło się międzynarodowe seminarium bohemistyczne z udziałem ponad 50 bohemistów z całego świata. Podczas seminarium prof. dr hab. Joanna Goszczyńska wygłosiła wykład zatytułowany „Recepce české literatury v Polsku (Příspěvek v rámci projektu Česká republika jako hlavní země varšavského veletrhu 2020)”. W wystąpieniu prof. Goszczyńska zaprezentowała historię recepcji, miejsce przekładów czeskiej literatury w niezależnym obiegu wydawniczym w latach 1978–1990 oraz obecny fenomen zainteresowania czeską literaturą w Polsce, a wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem zagranicznych bohemistów.

 

Nauka i biznes – udział dr Agnieszki Pluwak w projekcie „Senti Cognitive Services”

Nie wszystkie badania humanistyczne znajdują zastosowanie w biznesie, jednak językoznawstwo posiada bardzo duży potencjał udziału we wdrożeniach komercyjnych. Dzieje się tak ze względu na współpracę lingwistyczno-informatyczną w projektach związanych z przetwarzaniem języka naturalnego. Jednym z tego typu projektów jest grant badawczy „Senti Cognitive Services – nowa generacja usług do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych oparta o metody sztucznej inteligencji”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Komisji Europejskiej (POIR.01.01.01-00-0806/16), dotyczący nowej generacji usług do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych, opartej o metody sztucznej inteligencji. W jego realizację zaangażowana jest firma SentiOne oraz instytucje naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska we współpracy z Instytutem Slawistyki PAN, reprezentowanym przez dr Agnieszkę Pluwak.

Czytaj dalejNauka i biznes – udział dr Agnieszki Pluwak w projekcie „Senti Cognitive Services”

Oferta pracy – transkrypcja półortograficzna

Instytut Slawistyki PAN poszukuje pracownika/pracowniczki do transkrypcji półortograficznej w ramach projektu: „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych”, numer 2016/23/G/HS2/04369, pod kierunkiem dyrektor IS PAN prof. dr hab. Anny Zielińskiej oraz prof. dr. Björna Hansena z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Ratyzbonie. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Czytaj dalejOferta pracy – transkrypcja półortograficzna

Zaproszenie na „Kolokwia Wschodnie: Wokół zagadnień języka i kultury Mazurów Pruskich”, Ogródek k. Orzysza, 4 września 2019 r.

Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Muzeum Michała Kajki w Ogródku zapraszają na spotkanie naukowe z cyklu „Kolokwia Wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe”. Spotkanie IV zatytułowane „Wokół zagadnień języka i kultury Mazurów Pruskich” odbędzie się 4 września 2019 r. w Muzeum Michała Kajki w Ogródku (Ogródek 5, 12-250 Orzysz).

Czytaj dalejZaproszenie na „Kolokwia Wschodnie: Wokół zagadnień języka i kultury Mazurów Pruskich”, Ogródek k. Orzysza, 4 września 2019 r.

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska na Third Memory Studies Association Conference w Madrycie

W dniach 25–28 czerwca 2019 roku dr Karolina Ćwiek-Rogalska uczestniczyła w trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej, skupiającej badaczy pamięci z całego świata. W tym roku konferencję – oprócz Memory Studies Association – organizował Uniwersytet Complutense w Madrycie. W panelu poświęconym performatyce miejsc pamięci w perspektywie porównawczejbadaczka zaprezentowała referat pt. „Recycling of memory. German War Memorials in Poland after 1945”. Doroczna konferencja Memory Studies Association stanowi ważny punkt na mapie spotkań pamięcioznawców, będąc okazją do wymiany doświadczeń, porównania wyników badań i zapoznania się z najnowszymi tendencjami w obrębie memory studies.

Udział w konferencji został dofinansowany przez Instytut Slawistyki PAN.