Zawiadomienie o śmierci Profesora Wojciecha Chlebdy

W sobotę, 1 października, odszedł od nas Profesor Wojciech Chlebda − znany i niezmiernie ceniony zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym środowisku naukowym językoznawca, polonista i slawista. Autor ponad 300 prac dotyczących teorii frazeologii i frazeografii, leksykografii jednojęzycznej i przekładowej, przekładoznawstwa, samoświadomości językowej współczesnych użytkowników języka i ich językowego obrazu świata, tożsamości zbiorowych i pamięci / niepamięci wspólnotowej, technologii komunikacyjnych i podstaw technik komunikowania.

Profesor Chlebda jest autorem nowego paradygmatu badań frazeologicznych, twórcą koncepcji geografii mentalnej i jej mapowania, koncepcji ujęzykowienia pamięci / niepamięci. Szczególny nurt Jego zainteresowań tworzyła teoretyczna i praktyczna frazeografia przekładowa. Jej wyrazem było opracowanie koncepcji i redakcja tomów Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego. Swoje koncepcje Profesor rozwijał w monografiach i studiach: Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Fatum i nadzieja. Szkice do obrazu samoświadomości językowej dzisiejszych Rosjan, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Zarys polskiej geografii mentalnej, Tezy o niepamięci zbiorowej, O potrzebie mapowania polskiej pamięci / niepamięci zbiorowej i in. Był redaktorem tomu Europa Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów pod red. Jerzego Bartmińskiego. Aktywnie działał w Komisji Frazeologicznej i Komisji Etnolingwistycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Był członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN (w latach 2015–2019 jego przewodniczącym) i jego dwóch Komisji: Frazeologicznej i Etnolingwistycznej, członkiem Prezydium Komitetu Słowianoznawstwa PAN, przez dwie kadencje − członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W roku 2016 został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, a w roku 2019 – na członka Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Należał do rad i kolegiów redakcyjnych licznych czasopism, m.in. „Rocznika Slawistycznego”, „Slavii Orientalis”, „Etnolingwistyki”. Był wiceprzewodniczącym Rady Naukowej afiliowanego przy Instytucie Slawistyki PAN konwersatorium EUROJOS. Aktywnie uczestniczył w jego pracach. Wielokrotnie wspomagał nasz Instytut jako recenzent artykułów i monografii, gościł na organizowanych przez nas konferencjach naukowych, był recenzentem w przewodach doktorskich.

Odszedł Człowiek niezwykle prawy, życzliwy, szlachetny. Pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako Wielki Uczony, ale też serdeczny i oddany Przyjaciel.

Żegnamy Pana, Panie Profesorze.

Dyrekcja oraz pracownicy i pracowniczki Instytutu Slawistyki PAN

Prof. Joanna Tokarska-Bakir na konferencji “Holocaust Studies in Poland Today” w Toronto

Dn. 3.10. prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir weźmie udział w konferencji zatytułowanej „Holocaust Studies in Poland Today”, która organizowana jest przez The Anne Tanenbaum Centre for Jewish Studies.

Wykłady i panele będą transmitowane online.

Więcej informacji o konferencji: https://www.jewishstudies.utoronto.ca/sites/www.jewishstudies.utoronto.ca/files/PUBLIC%20PROGRAM%20-%20Oct%203.pdf

Zaproszenie na otwarte zebranie naukowe Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 4 października 2022 r.

Kierowniczka Zakładu Językoznawstwa IS PAN, dr hab. Ewa Golachowska, prof.
inst., zaprasza na pierwsze w tym roku akademickim seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się on-line 4 października 2022 r. W tym miesiącu wyjątkowo zebranie rozpocznie się o godzinie 12.00. Na seminarium prof. Ivana Lazić-Konjik oraz dr Dorota Pazio-Wlazłowska wygłoszą referat: Nominacje osób grubych w języku polskim i serbskim (dane ankietowe).
Osoby spoza IS PAN zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o kontakt z
sekretariatem IS PAN ( sekretariat@ispan.waw.pl ).

Dr Izabela Mrzygłód laureatką Konkursu im. Inki Brodzkiej Wald

Dr Izabela Mrzygłód otrzymała I nagrodę w X edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Nagroda została przyznana za rozprawę doktorską „Uniwersytety w cieniu kryzysu. Radykalizacja polityczna studentów Uniwersytetów Warszawskiego i Wiedeńskiego w okresie międzywojennym”, przygotowaną pod kierunkiem prof. Włodzimierza Borodzieja i obronioną w 2021 roku na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego.

Kapituła konkursowa nagrodziła cztery rozprawy, a dwie pracy wyróżniła. Celem konkursu jest promowanie wybitnych prac humanistycznych dotyczących szeroko pojętej współczesności.

http://www.funduszewieczyste.pl/pl/aktualnosci/item/114-znamy-laureat%C3%B3w-x-edycji-konkursu-im-inki-brodzkiej-wald

Dr hab. Maria Trawińska, prof. inst. laureatką konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN otrzymała dofinansowanie (431 846 PLN ) na realizację projektu „Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja łacińsko-polska” w module Dziedzictwo narodowe – konkurs 10 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH).
Do konkursu zgłoszono 83 wnioski. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 30 projektów na łączną kwotę 24 621 671,50 zł. Przedmiotem konkursu NPRH w module Dziedzictwo narodowe jest przedstawienie projektu nowego lub kontynuowanego, tworzącego podstawy do dalszych badań nad zagadnieniami szczególnie istotnymi dla polskiego dziedzictwa kulturowego, w szczególności mającego na celu opracowanie:  a) inwentarza zespołów archiwalnych oraz jego publikację,  b) zespołu zabytków materialnych albo niematerialnych dotyczących polskiego
dziedzictwa kulturowego,  c) edycji naukowej tekstów źródłowych.

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania dostępna jest online:
Konkurs 10:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-konkursu-dziedzictwo-
narodowe–konkurs-10
Informacje na temat konkursu NPRH znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i
Edukacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki

Курс польської мови для українців/Otwarty nabór na kursy języka ukraińskiego

Набір завершено/Rekrutacja zakończona


Курс польської мови для українців

Запрошуємо на безкоштовний он-лайн курс польської мови для українців.
Курс складається з 20 годин. Заняття проводяться двічі на тиждень. Одне заняття триває 90 хвилин. Курс розпочнеться 3 жовтня.
За додатковою інформацією звертайтесь, будь ласка, до координатора курсів  за електронною адресою: kursyjezykowe@ispan.waw.pl

Otwarty nabór na kursy języka ukraińskiego

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka ukraińskiego on-line w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Kurs trwa 20 godzin. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Jedno spotkanie trwa 90 minut (2 jednostki dydaktyczne).
Kurs rozpocznie się 3 października.
W sprawie szczegółów prosimy kontaktować się z koordynatorką kursów pod adresem mailowym: kursyjezykowe@ispan.waw.pl

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska z nominacją do Nagrody Naukowej „Polityki”

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska z nominacją do Nagrody Naukowej „Polityki” w kategorii nauki humanistyczne. Spośród finalistek i finalistów – których pełną listę można zobaczyć na stronie tygodnika lub w wydaniu papierowym – 16 października zostaną wyłonieni laureatki i laureaci. Jak zaznaczają organizatorzy, poszukują oni osób, które w ostatnim czasie minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym. Przypominamy, że dr Ćwiek-Rogalska w styczniu tego roku została jedną z laureatek ERC Starting Grant i wraz z zespołem prowadzi obecnie badania nad kulturami osiedleńczymi słowiańskiej Europy Środkowej na terenach dawniej zamieszkiwanych przez społeczności niemieckie.

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/2180984,1,psychologia-z-matematyka-przedstawiamy-finalistow-naszych-nagrod-naukowych.read

Wykłady prof. dr hab. Anny Zielińskiej na Uniwersytecie w Konstancji (Niemcy)

W dniach 27 czerwca – 2 lipca 2022 roku prof. dr hab. Anna Zielińska prowadziła wykłady w ramach programu ERASMUS+ dla studentów slawistyki na temat dwujęzyczności polsko-niemieckiej na Uniwersytecie w Konstancji w Niemczech. Wykłady dotyczyły następujących zagadnień:

  1. Die soziolinguistische Annotation im Korpus des polnisch-deutschen Bilinguismus. Theoretische und praktische Probleme (Anotacja socjolingwistyczna w korpusie polsko-niemieckiego bilingwizmu. Problemy teoretyczne i praktyczne)
  2. Sprachideologien und Sprachmanagement in den Sprachbiografien Zweisprachiger in Polen und Deutschland (Ideologie językowe i zarządzanie językiem w biografiach osób dwujęzycznych w Polsce i w Niemczech)
  3. Praktische Durchführung der Feldforschung (Prowadzenie badań terenowych)
  4. Korpus der gesprochenen Sprache LangGener (Korpus LangGener)

Czytaj dalej

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close