90-lecie urodzin profesor Hanny Popowskiej-Taborskiej

Profesor Hanna Popowska-Taborska – językoznawczyni, wybitna badaczka języka kaszubskiego, doctor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego – 22 marca 2020 roku obchodzi dziewięćdziesiąte urodziny. Pani Profesor jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (1952), pracę doktorską (pod opieką prof. Zdzisława Stiebera) obroniła w 1959 roku na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego (kaszubska zmiana ę >i oraz ĭ, y, ŭ > ë). Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1966 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1972 roku, a następnie tytuł profesora zwyczajnego w 1979 roku. Prof. Hanna Popowska-Taborska prawie 60 lat (w latach 1954–2012) pracowała w Instytucie Slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (wcześniej Zakład Słowianoznawstwa, Instytut Słowianoznawstwa).

Czytaj dalej90-lecie urodzin profesor Hanny Popowskiej-Taborskiej

Zaproszenie do lektury: „Polska – Ukraina. Ciężar przeszłości. Dwa narody w XX wieku na łamach ‚Karty’”

Polecamy uwadze dostępną online publikację „Polska – Ukraina. Ciężar przeszłości. Dwa narody w XX wieku na łamach ‚Karty’”, wydaną przez Wydawnictwo Ośrodek Karta. Praca jest wyborem tekstów źródłowych z historii relacji polsko-ukraińskich w XX wieku, uzupełnionym komentarzami historyków. Obejmuje polskie i ukraińskie świadectwa indywidualne (dzienniki, wspomnienia, relacje etc.) o szczególnym znaczeniu dla stosunków wzajemnych, publikowane od 1 do 101 numeru w kwartalniku historycznym „Karta”.

Bezpłatna publikacja jest dostępna w języku polskim https://ksiegarnia.karta.org.pl/produkt/polska-ukraina-ciezar-przeszlosci-dwa-narody-w-xx-wieku-na-lamach-karty/ oraz ukraińskim https://ksiegarnia.karta.org.pl/produkt/polsza-ukraina/.

„Rusałka: odwracanie jeziora” – seminarium Zespołu Badań nad Pokojem IS PAN

Dn. 27 lutego 2020 r. w Poznaniu odbyło się seminarium „Rusałka: odwracanie jeziora”, organizowane przez Zespół Badań nad Pokojem Instytutu Slawistyki PAN,  Stowarzyszenie Łazęga poznańska oraz Barak Kultury. Zgromadziło ono przedstawicieli władz miasta, działaczy społecznych, badaczy i badaczki, a także mieszkańców i mieszkanki miasta, zainteresowanych tematem.

Czytaj dalej„Rusałka: odwracanie jeziora” – seminarium Zespołu Badań nad Pokojem IS PAN

Wykład dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Dn. 29 lutego 2019 roku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, organizowanych przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska wygłosiła wykład popularnonaukowy „Czy angielski zastąpi wszystkie języki świata?”. Wykład poświęcony był obecnej sytuacji języków świata: przyczynom ich zagrożenia oraz działaniom podejmowanym od kilkudziesięciu lat na rzecz ich zachowania i rewitalizacji. Poruszony został też temat wpływu funkcjonowania języka angielskiego jako współczesnej lingua franca na żywotność innych, zwłaszcza mniejszych języków.

Fot: http://pstro.photo/

Monografia „Umjetnost na marginama. Hrvatski politički plakat u 20. i 21. stoljeću” autorstwa dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk

W wydawnictwie Instytutu Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu ukazała się monografia dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk pt. Umjetnost na marginama. Hrvatski politički plakat u 20. i 21. stoljeću. Monografia jest tłumaczeniem pracy Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny, którą w 2018 roku wydał Instytut Slawistyki PAN (we współpracy z Fundacją Slawistyczną oraz wydawnictwem LIBRON). Przekładu na język chorwacki dokonała Sandra Banas.

Czytaj dalejMonografia „Umjetnost na marginama. Hrvatski politički plakat u 20. i 21. stoljeću” autorstwa dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk

Zaproszenie na konferencję „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, Wilno, 9–11 września 2020 r.

Instytut Języka Litewskiego oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, która odbędzie się w Wilnie w dniach 9–11 września 2020 roku.

Czytaj dalejZaproszenie na konferencję „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, Wilno, 9–11 września 2020 r.