Stypendium Prezesa PAN dla Tymoteusza Króla

W dniu 11 grudnia 2019 r. Tymoteusz Król, słuchacz „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 i prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN, został wyróżniony Stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2019/2020. Podczas oficjalnej uroczystości wręczenia nagród, która miała miejsce o godz. 11.00 w Sali Lustrzanej w Pałacu Staszica, Doktorant Instytutu Slawistyki PAN, jedyny humanista wśród wyróżnionych, miał przyjemność przemawiać w imieniu wszystkich odznaczonych młodych badaczy. Serdecznie gratulujemy!!!

Zaproszenie do lektury „Hledání proluk” pod red. prof. Joanny Goszczyńskiej

W prestiżowym praskim wydawnictwie Karolinum ukazała się czeska wersja poświęconej Buhumilowi Hrabalowi monografii W poszukiwaniu przerw w zabudowieHledání proluk pod redakcją prof. Joanny Goszczyńskiej. Wpisuje się ona w dyskusję nad „fenomenem hrabalowskim” i konfrontując optyki badaczy zakorzenionych w różnych kulturach, odkrywa i uzupełnia tytułowe hrabalowskie „proluki” czyli „przerwy w zabudowie”.

Międzynarodowe seminarium doktoranckie z udziałem prof. Michała Głuszkowskiego, Warszawa, 2 grudnia 2019 r.

W dn. 2 grudnia gościem seminarium międzynarodowego, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – „Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”, był wybitny socjolingwista dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK w Toruniu.

Czytaj dalejMiędzynarodowe seminarium doktoranckie z udziałem prof. Michała Głuszkowskiego, Warszawa, 2 grudnia 2019 r.

Dr Małgorzata Kasner oraz dr hab. Maksim Duszkin na konferencji „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”, Wilno, 21–22 listopada 2019 r.

W dniach 21–22 listopada 2019 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”. Została ona zorganizowana z okazji kilku ważnych rocznic przypadających w tym roku: 450-lecia Unii Lubelskiej, 440-lecia założenia Akademii Wileńskiej oraz 100-lecia reaktywowania Uniwersytetu Wileńskiego pod nazwą Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Czytaj dalejDr Małgorzata Kasner oraz dr hab. Maksim Duszkin na konferencji „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”, Wilno, 21–22 listopada 2019 r.

Podziękowania dla Instytutu Slawistyki PAN za udział w Festiwalu Nauki

Miło nam poinformować, że Instytut Slawistyki PAN otrzymał podziękowania za udział w tegorocznym Festiwalu Nauki. Podziękowania kierowane są do koordynatorki dr Beaty Kubokovej oraz osób prowadzących spotkania i lekcje, tj.:

dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej
dr hab. Heleny Krasowskiej
dr Ireny Prawdzic
dr Agnieszki Ayşen Kaim
dr Anny Jorroch
mgr Tymoteusza Króla
mgr Piotra Szatkowskiego

XXIII Festiwal Nauki-podziękowania

Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, Warszawa, 3 grudnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 3 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w pracowni Instytutu Slawistyki PAN przy ulicy Jaracza 6/12. Na zebraniu dr Pavlo Levchuk wygłosi referat: „Studia przypadków osób trójjęzycznych na przykładzie ukraińsko-rosyjsko-polskiej trójjęzyczności Ukraińców niepolskiego pochodzenia”.

Dyplomy honorowe za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa dla Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Lecha Aleksego Suchomłynowa

18 listopada 2019 roku na plenarnym posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN w Pałacu Kultury i Nauki dyplom za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa w kategorii prac zespołowych otrzymała książka pt.: Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia-Ukraina wydana w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w 2018 roku. Autorami tej pracy są: dr hab. Helena Krasowska, dr Magdalena Pokrzyńska, prof. Lech Aleksy Suchomłynow. W imieniu Prezesa Polskiej Akademii Nauk dyplomy honorowe laureatom wręczył prof. Stanisław Filipowicz, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Serdecznie gratulujemy!

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII-XXI wiek, tom 5: Kultura, kształcenie, humanizm, pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 5].

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk jest dostępny piąty tom Leksykonu idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII-XXI wiek pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego, a zarazem piąty tom nowej serii IS PAN „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach” (https://hdl.handle.net/20.500.12528/1081).

Czytaj dalejLeksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII-XXI wiek, tom 5: Kultura, kształcenie, humanizm, pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 5].