Zawiadomienie o obronie mgr Gabrieli Augustyniak-Żmudy

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Jerzy Duma zawiadamia, że w dniu 29 października 2019 roku o godz. 13.00 w sali im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Augustyniak-Żmudy.

Tytuł rozprawy: Biografie językowe przesiedleńców ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej mieszkających w regionie lubuskim

Promotor: prof. dr hab. Anna Zielińska
Promotor pomocniczy: dr Anna Żebrowska
Recenzenci: dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN oraz prof. dr hab. Iwona Kabzińska

Rozprawa doktorska jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Bartoszewicza 1 B m. 17 w Warszawie, natomiast streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Slawistyki:

https://ispan.nowybip.pl/article/przewod-doktorski-mgr-gabrieli-augustyniak-zmudy

III Seminarium Naukowe „Co czytano w gettach”, Poznań, 29 października 2019 r.

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Józefa Rotblata oraz Barak Kultury zapraszają na trzecią odsłonę seminarium naukowego „Co czytano w gettach”, które odbędzie się 29 października 2019 r. (wtorek)

O godzinie 13 rozpocznie się część referatowa:

  • Małgorzata Jarmułowicz (UG), Teatralne zaklinanie zagłady w getcie warszawskim
  • Joanna Maleszyńska (IFP UAM), „Opór był cały czas: gazety, koncerty, szkoły”. Marka Edelmana lektura getta
  • Beata Przymuszała (IFP UAM), Poetycka refleksja nad sztuką z czasu Zagłady – pisane w gettach
  • Rafał Koschany (IK UAM), Kino i getto?
  • Joanna Roszak (Instytut Slawistyki PAN), Rozbitek buduje łódź. Przegląd wątków recepcyjnych „Robinsona Crusoe” w narracjach ocalałych z Zagłady

O godzinie 16.30 zapraszamy na pokaz filmu „Warszawa: miasto podzielone” autorstwa urodzonego w Kanadzie, mieszkającego w Warszawie, wielokrotnie docenianego Erica Bednarskiego (producenci: Mazowiecki Instytut Kultury, Instytut Adama Mickiewicza / Culture.pl, Telewizja Polska S.A., Pado Studio). W materiałach prasowych na temat tego przejmującego obrazu z 2019 roku można przeczytać:

„Rok 1941. Młody Polak, ryzykując życiem, kręci amatorski film ukazujący rzeczywistość po obu stronach muru warszawskiego getta. Archiwalny materiał, jedyny do tej pory nienazistowski i niepropagandowy dokument, wpleciony w film Bednarskiego staje się niemym świadkiem tragedii. […] Równolegle widzimy sceny z życia nowoczesnej, dynamicznej metropolii, w której ślady ran sprzed 75 lat wciąż są namacalne i widoczne, zmuszają do refleksji nad trudnym procesem z jednej strony odbudowy i rozwoju, a z drugiej – utrwalania pamięci”.

Spotkanie odbędzie się w Baraku Kultury przy Alejach Marcinkowskiego 21 w Poznaniu. Na obie części wydarzenia wstęp wolny. Dziękujemy Reżyserowi oraz Producentom za bezpłatne udostępnienie filmu na poznański pokaz.

Książka dr hab. Aleksandra Smalianchuka nagrodzona podczas VIII Kongresu Badaczy Białorusi w Wilnie

W dniach 27-29.10 w Wilnie odbył się VIII Kongres Badaczy Białorusi. Podczas kongresu ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą monografię historyczną za rok 2018. Zwycięzcą konkursu został dr hab. Aleksander Smalianchuk, prof. IS PAN, za pracę Raman Skirmunt (1868-1939): życciapis hramadzianina Kraju (Mińsk, 2018, 700 ss.).

Więcej informacji: http://icbs.palityka.org/naviny/vyiniki-premii-kangresa-za-navukovyiya-publikatsyii-2018-goda/

Kondolencje

Pracownicy, Rada Naukowa oraz Dyrekcja Instytutu Slawistyki PAN
składają wyrazy głębokiego współczucia
Profesor Grażynie Szwat-Gyłybowej

z powodu śmierci Ojca.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 października o godz. 12.30 w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej (kościół murowany) na Cmentarzu Bródnowskim.

Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.

Nagranie wykładu „Ratowanie ginących języków: od teorii do praktyki”, 27 września 2019 r.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wykładu pt. „Ratowanie ginących języków: od teorii do praktyki” wygłoszonego przez dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską, mgra Tymoteusza Króla oraz mgra Piotra Szatkowskiego w ramach Festiwalu Nauki Warszawa 27 września br. w Pałacu Staszica.

https://wszechnica.org.pl/wyklad/ratowanie-ginacych-jezykow-od-teorii-do-praktyki/

Nagranie i montaż Krzysztof Wierzbicki.

Dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN stypendystką Fundacji Lanckorońskich

Z wielką przyjemnością informujemy, że dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN otrzymała prestiżowe stypendium Fundacji Lanckorońskich. Stypendium umożliwia pobyt na Uniwersytecie w Bolonii. W Centro Ricerche e Analisi Manoscritti prof. Trawińska będzie prowadziła badania nad średniowiecznymi zabytkami prawniczymi, a także opracowywała wywodzącą się z prawa rzymskiego terminologię prawniczą. Terminologia ta jest także obecna w łacińsko-polskich XIV-wiecznych księgach sądowych, które zawierają pierwsze próby jej przekładu na język polski. Pobyt na Uniwersytecie w Bolonii stwarza także możliwość konsultacji merytorycznych i metodologicznych z włoskimi badaczami w zakresie prowadzonych badań.

Serdecznie gratulujemy!

 

Mgr Tymoteusz Król na XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Wrocław, 11–14 września 2019 r.

W dniach 11–14 września we Wrocławiu odbył się XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. W panelu „Antropologia zaangażowana — rola refleksji nad kulturą i działań pluralizujących w czasie nacjonalistycznego wzmożenia”, moderowanym przez prof. dr hab. Ewę Michnę oraz prof. dr hab. Grażynę Kubicę-Heller z Sekcji Antropologii Społecznej PTS, podjęto refleksję nad rolą antropologów w życiu publicznym, a także poszukano odpowiedzi na pytanie, czy zaangażowanie antropologów jest uprawnione czy wręcz, biorąc pod uwagę aktualne problemy polskiej sfery publicznej, konieczne. Mgr Tymoteusz Król, doktorant w IS PAN, wygłosił wraz z Justyną Majerską-Schneider, prezeską Stowarzyszenia „Wilamowianie”, referat „Brońcie nas zanim jesteście – Wilamowianie zaangażowani”, w którym autorzy przedstawili swoje podwójne role – badaczy i lokalnych aktywistów oraz konsekwencje takiej sytuacji. W trakcie referatu mówiono również o innych działania naukowców w Wilamowicach, szczególnie tych związanych z badaniem wysp językowych (Sprachinselforschung).