Otwarte seminarium Laboratorium Środkowoeuropejskiego przy IS PAN, Warszawa, 29 stycznia 2020 r.

Laboratorium Środkowoeuropejskie przy Instytucie Slawistyki PAN serdecznie zaprasza na otwarte seminarium, podczas którego dr Piotr Gierowski (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego) przedstawi wykład pt. „Superhero Josef Švejk”.

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia o godz. 15.30 w pracowni IS PAN przy ul. Jaracza 6/12.

Zaproszenie

„Mutual intelligibility between closely related languages in Europe” – seminarium z prof. Charlotte Gooskens z Uniwersytetu w Groningen

Dn. 14 stycznia 2019 doktorantki i doktoranci „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” uczestniczyli w międzynarodowym seminarium zatytułowanym „Mutual intelligibility between closely related languages in Europe”, poprowadzonym przez prof. Charlotte Gooskens z Uniwersytetu w Groningen. Seminarium dotyczyło badań nad wzajemnym rozumieniem języków europejskich należących do kilku rodzin językowych – słowiańskich, germańskich i romańskich.

Międzynarodowe warsztaty w ramach projektu „PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”

W dniach 13–15 stycznia 2020 roku w Instytucie Slawistyki PAN odbyły się warsztaty prowadzone przez dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską, prof. IS PAN, sfinansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach projektu „PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”. Gośćmi warsztatów byli: prof. Charlotte Gooskens (University of Groningen, Niderlandy), dr Cordula Ratajczak (Serbski institut/Sorbisches Institut, Niemcy) oraz prof. Itesh Sachdev (SOAS University of London, Wielka Brytania). Uczestnicy warsztatów przedyskutowali koncepcję projektu badawczego, o którego finansowanie ze środków europejskich będzie się starała dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska.

Międzynarodowe seminarium doktoranckie z udziałem prof. Itesha Sachdeva (SOAS, Londyn)

Dn. 13 stycznia 2020 roku odbyło się międzynarodowe seminarium doktoranckie, podczas którego uczestnicy i uczestniczki „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN przedstawili koncepcje swoich prac doktorskich. Wraz z prof. Iteshem Sachdevem z SOAS University of London przedyskutowali wątpliwości metodologiczne i etyczne swoich badań.

DARIAH-PL i CLARIN częścią Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję w sprawie utworzenia Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej skupiającej infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej. W obszarze nauk społecznych i humanistycznych znalazły się dwie infrastruktury, które współtworzy Instytut Slawistyki PAN: CLARIN (wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) oraz DARIAH-PL (cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce). Sieci zostały wpisane do Mapy na wniosek Politechniki Wrocławskiej (CLARIN) i Uniwersytetu Warszawskiego (DARIAH-PL).

Prof. dr hab. Ryszard Grzesik na konferencji „Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej”, Warszawa, 17–18 stycznia 2020 r.

W dniach 17 i 18 stycznia 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej”, podczas której prof. dr hab. Ryszard Grzesik wygłosi referat pt. „Władysław Łokietek a Węgry i kontynuacja dobrej tradycji”. Przedmiotem referatu będzie ukazanie stosunków polsko-węgierskich za panowania tego władcy jako kontynuacji ożywionych kontaktów między tymi krajami w XIII w.

Program konferencji

Zaproszenie do lektury: „Konstrukcje i destrukcje tożsamości” t. 5: „Granice stare i nowe”

W grudniu ukazał się tom piąty i ostatni cyklu „Konstrukcje i destrukcje tożsamości”, zatytułowany Granice stare i nowe, pod redakcją Ewy Golachowskiej i Doroty Pazio-Wlazłowskiej. Tom został opublikowany w repozytorium Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, w zbiorze Wydawnictwa IS PAN,  https://hdl.handle.net/20.500.12528/1094, w otwartym dostępie.

Czytaj dalejZaproszenie do lektury: „Konstrukcje i destrukcje tożsamości” t. 5: „Granice stare i nowe”