Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–1964) i jego środowiska” OPUS NCN

Informujemy, że w ramach projektu Opus Narodowego Centrum Nauki pt. „Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–1964) i jego środowiska”, nr 2019/35/B/HS3/01035, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN, odbył się konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta. Komisja konkursowa na podstawie oceny przesłanych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej podjęła decyzję o przyznaniu stypendium NCN pani Katarzynie Kwiatkowskiej-Moskalewicz.

Nicole Dołowy-Rybińska, „No One Will Do This For Us. The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities”, tłum. Daniel Sax. Berlin: Peter Lang 2020

W efekcie grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy (Toruń, 2017) dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, prof. IS PAN. Anglojęzyczna publikacja zatytułowana No One Will Do This For Us. The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities (Berlin, 2020) została przełożona przez Daniela Saxa. Monografia ukazała się jako 14 tom serii „Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik”.

Czytaj dalejNicole Dołowy-Rybińska, „No One Will Do This For Us. The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities”, tłum. Daniel Sax. Berlin: Peter Lang 2020

Monografia dr Doroty Dobrzyńskiej „Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej. Wybrane zagadnienia”

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze „Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk” została udostępniona monografia pt. Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej. Wybrane zagadnienia autorstwa dr Doroty Dobrzyńskiej. Publikacja stanowi dwunasty tom serii IS PAN „Literatura na pograniczach” i znajduje się w otwartym dostępie pod linkiem: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1522

Czytaj dalejMonografia dr Doroty Dobrzyńskiej „Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej. Wybrane zagadnienia”

Zawiadomienie o śmierci Pani Profesor Marii Janion

Z głębokim żalem żegnamy

Profesor Marię Janion
(1926–2020) 

wybitną humanistkę,
której dokonania intelektualne i wrażliwość etyczna
przemieniały sposób myślenia wielu pokoleń studentów i uczonych w Polsce.

Łączymy się w smutku z jej najbliższymi.

Dyrekcja, Rada Naukowa
oraz Pracownicy
Instytutu Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie

Ewa Masłowska, „Mediating the Otherworld in Polish Folklore: A Cognitive Linguistic Perspective”, tłum. Maria Fengler i Piotr Styk, Peter Lang 2020

Dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Mediating the Otherworld in Polish Folklore: A Cognitive Linguistic Perspective autorstwa dr hab. Ewy Masłowskiej, prof. IS PAN. Autorami przekładu są Maria Fengler i Piotr Styk. Monografia stanowi 28 tom serii „Polish Studies. Transdisciplinary Perspectives” (Berlin 2020). Wydanie angielskie przybliża międzynarodowemu audytorium drugie wydanie monografii Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i kulturze polskiej, które opublikowało Wydawnictwo Agade Bis w 2016 roku (pierwsze wydanie: 2012).

Czytaj dalejEwa Masłowska, „Mediating the Otherworld in Polish Folklore: A Cognitive Linguistic Perspective”, tłum. Maria Fengler i Piotr Styk, Peter Lang 2020

Ewa Golachowska, „Conversations with God: Multilingualism among the Catholics in Belarus in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Sociolinguistic Study”, tłum. Benjamin Koschalka, Peter Lang 2020

Dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Conversations with God: Multilingualism among the Catholics in Belarus in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Sociolinguistic Study, autorstwa dr hab. Ewy Golachowskiej, prof. IS PAN. Przekładu dokonał Benjamin Koschalka. Monografia ukazała się jako 12 tom serii „Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik”. Stanowi angielską wersję monografii Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, opublikowanej w 2012 roku przez Instytut Slawistyki PAN (SOW) oraz Wydawnictwo Agade Bis.

Czytaj dalejEwa Golachowska, „Conversations with God: Multilingualism among the Catholics in Belarus in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Sociolinguistic Study”, tłum. Benjamin Koschalka, Peter Lang 2020

Zagraniczni doktoranci w IS PAN (PROM, NAWA)

Komisja ds. rekrutacji doktorantów z zagranicy do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PROM – „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” (umowa nr PPI/PRO/2019/1/00003/U/00001) – realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN, przyznała środki na czternastodniową kwerendę w Polsce panu Frederikowi Lange (Uniwersytet w Ratyzbonie).

Gratulujemy!