Otwarte online zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 8 grudnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się 8 grudnia 2020 roku w godzinach 14.30–16.30 w trybie online.

Podczas zebrania dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN oraz dr Natalia Szejko (Katedra i Klinika Neurologii, Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny) wygłoszą referat pt. „Zagadka zbrodni w Skotoprigoniewsku (Analiza zdarzenia w powieści Fiodora Dostojewskiego Bracia Karamazow w perspektywie literaturoznawczej i medycznej)”.

Czytaj dalejOtwarte online zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 8 grudnia 2020 r.

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”

Informujemy, że w ramach projektu Opus Narodowego Centrum Nauki pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”, nr 2018/31/B/HS3/00915, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN, odbył się konkurs na stanowisko stypendysty. Komisja konkursowa na podstawie oceny przesłanych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej podjęła decyzję o przyznaniu stypendium NCN pani Michalinie Augusiak.

Mgr Sara Mičkec laureatką konkursu Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że projekt „Strategie zachowania i transmisji języka mniejszościowego w mieszanych językowo górnołużycko-niemieckich rodzinach na Górnych Łużycach w Niemczech” mgr Sary Mičkec, uczestniczki studiów doktoranckich „Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” realizowany w ramach programu POWER 2014–2020 w IS PAN, uzyskał dofinansowanie w konkursie Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki.

PRELUDIUM przeznaczone jest dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie Preludium 19 w panelu „Kultura i twórczość kulturowa” (HS2) złożono 109 wniosków, z czego do finansowania wybrano 15.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Mętraka

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 1 grudnia 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr. Macieja Mętraka.

Tytuł rozprawy: „Mapa świata z jarmarcznej ulotki – czeska dziewiętnastowieczna twórczość kramarska w perspektywie etnolingwistycznej”.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Greń (UW).

Recenzenci: dr hab. Renata Bura (UJ) i prof. dr hab. Anna Tyrpa (IJP PAN).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#metrak

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 23.11.2020 r. do godz. 9.00 w dniu 25.11.2020 r.

Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN laureatką konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki

Z ogromną radością informujemy, że projekt „Topos »wmurowanej kobiety« w kulturach Europy południowo-wschodniej i Węgier dr hab. Grażyny Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie OPUS 19 złożono 2424 wniosków, z czego do finansowania wybrano 352. W panelu „Kultura i twórczość kulturowa” (HS2) do finansowania skierowano ostatecznie 16 projektów. Warto zaznaczyć, że jest to jedyny projekt instytutu Polskiej Akademii Nauk skierowany do finansowania w panelu HS2 w konkursie OPUS 19.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!

ZOBN

Zaproszenie na promocję książki „Meddah, turecki teatr jednego aktora. Spotkanie tradycji kultury ustnej z kulturą widowiskową”, 20 listopada 2020 r.

Okładka książki Meddah turecki teatr jednego aktora

Stowarzyszenie „Grupa Studnia O.” zaprasza na spotkanie wokół książki Agnieszki Aysen Kaim Meddah, turecki teatr jednego aktora. Spotkanie tradycji kultury ustnej z kulturą widowiskową (seria „Communicare” Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020).

Dyskusja jest planowana na platformie zoom pod linkiem: https://us02web.zoom.us/j/9302277781?pwd=YkFSeXduS0JnZWhibnhtU3lrL1BpQT09

Meeting ID: 930 227 7781

Passcode: Baha2008

Transmisję na Facebooku można obejrzeć tutaj: https://fb.me/e/7MXwSNBUV

Spotkanie odbędzie się 20 listopada, piątek, godz. 14.00–15.30.

Spotkanie prowadzić będzie prof. Paweł Rodak z  Instytutu Kultury Polskiej , redaktor serii „Communicare” (WUW). To spotkanie w wirtualnej przestrzeni, jedynej obecnie dostępnej, jest formą promocji książki i towarzyszy XV Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Opowiadania  Po/Piśmienni 19–22 listopada 2020 https://festiwalopowiadania.pl.

Czytaj dalejZaproszenie na promocję książki „Meddah, turecki teatr jednego aktora. Spotkanie tradycji kultury ustnej z kulturą widowiskową”, 20 listopada 2020 r.

Podziękowania dla Instytutu Slawistyki PAN za udział w Festiwalu Nauki 2020

Podziękowanie dla Instytutu Slawistyki PAN za udział w Festiwalu Nauki

Pani Dyrektor
prof. dr hab. Anna Zielińska
Instytut Slawistyki PAN

Szanowna Pani Dyrektor,

W imieniu Rady Programowej i Sekretariatu Organizacyjnego Festiwalu Nauki w Warszawie chcielibyśmy gorąco podziękować za udział Państwa Instytucji w tegorocznej edycji mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią.

Szczególnie chcieliśmy podziękować dr Agnieszce Aysen Kaim oraz wszystkim osobom zaangażowanym w 24 edycję.

Jesteśmy przekonani, że imprezy festiwalowe organizowane przez Instytut Slawistyki PAN w znaczącym stopniu przyczyniły się do popularyzacji nauki.

Z poważaniem,

prof. dr hab. Krzysztof Meissner
Przewodniczący Rady Programowej FN

dr Zuzanna Toeplitz
Dyrektor FN w Warszawie

Zakończenie grantu „Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych”

W ostatnich dniach października 2020 roku odbyły się warsztaty z tzw. transferable skills, zatytułowane „Skuteczna komunikacja w środowisku akademickim – narzędzia i dobre praktyki”. Zajęcia online połączone z superwizją zawodową przeprowadził kolektyw edukacyjny „Future Simple” – Paulina Czapska i Anna Szapert.  Podczas warsztatu zaprezentowano i przećwiczono skuteczne techniki i strategie rozwijające efektywne porozumiewanie się w pracy w środowisku akademickim. Wspólnie dokonano ewaluacji wybranych kompetencji komunikacyjnych uczestników i uczestniczek, a także przeglądu najczęściej spotykanych barier w procesach komunikowania się w środowisku akademickim. Prowadzące warsztat przybliżyły również asertywne zachowania komunikacyjne, ułatwiające delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej. Z kolei superwizja zawodowa umożliwiła wymianę dobrych praktyk.

Czytaj dalejZakończenie grantu „Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych”

Jakub Lubomir Banasiak, „Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego)”

W repozytorium Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk iReteslaw, w kolekcji „Prace Slawistyczne. Slavica” została opublikowana monografia dr Jakuba Lubomira Banasiaka Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego). Książka jest dostępna po kliknięciu w ten link: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1524

Czytaj dalejJakub Lubomir Banasiak, „Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego)”

Otwarte zebranie Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 24 listopada 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 24 listopada 2020 roku o godzinie 12.00 na platformie Zoom.

Podczas zebrania dr Dorota Pazio-Wlazłowska wygłosi referat pt. „Cerkiew w kręgu wartości rodzinnych”.

Osoby spoza IS PAN zainteresowane udziałem w zebraniu proszone są o kontakt z sekretariatem: sekretariat@ispan.waw.pl.