Zaproszenie na ogólnoinstytutowe seminarium naukowe pt. „Slawistyczne środy”, 27 października 2021 r.

Od października wracamy z cyklem ogólnoinstytutowych seminariów naukowych pt. „Slawistyczne środy”. Podczas pierwszego spotkania, które odbędzie się 27 października 2021 r. w godz. 16.00–17.30 wysłuchamy wystąpienia dr Eweliny Drzewieckiej pt. „Od rewolucjonistów do ekumenistów. Święci Cyryl i Metody w okresie socjalizmu w Bułgarii”.

Czytaj dalej

Zaproszenie do lektury 21. tomu czasopisma „Cognitive Studies | Études cognitives”

Właśnie ukazał się 21. tom czasopisma „Cognitive Studies | Études cognitives”, dostępny na platformie czasopism IS PAN:  https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/issue/view/127.

Tom zawiera 19 prac, wśród których znajdziemy 7 artykułów z zakresu semantyki i lingwistyki konfrontatywnej w ujęciu kognitywnym, 8 artykułów z socjolingwistyki oraz 4 recenzje monografii językoznawczych.

Czytaj dalej

Zaproszenie na seminarium naukowe, 21 października 2021 r., Poznań

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe w poznańskiej siedzibie IS PAN. Podczas zebrania dr Wojciech Mądry przedstawi referat pt. „Pamięć o panujących poprzez miejsca ich pochówków na przykładzie nekropolii piastowskich – ciągłość tradycji czy fałszerstwo”.

Zebranie odbędzie się 21 października 2021 r. o godz. 12.00 na żywo w sali seminaryjnej Pałacu Działyńskich (II piętro).

Wizyta mgra Frederika Lange w IS PAN w ramach programu PROM

W dniach od 11 do 24 października br. w Instytucie Slawistyki PAN przebywa w ramach programu „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów oraz kadry akademickiej” Frederik Lange, doktorant z Uniwersytetu w Ratyzbonie. W najbliższy czwartek, 14 października br. o godz. 15.00, nasz gość wystąpi podczas seminarium doktoranckiego w Instytucie Slawistyki PAN z prezentacją pt. „Border River vs. Borderline in the River: Negotiating the Disputed Boundary on the Drina and the Habsburg-Serbian Antagonism, 1878–1914”.

Serdecznie zapraszamy!

Link do spotkania: https://zoom.us/j/92009900186

STANOWISKO RADY NAUKOWEJ I DYREKCJI INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W SPRAWIE SYTUACJI NA GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ

Z niepokojem obserwujemy sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Potępiamy instrumentalne traktowanie uchodźców przez władze Białorusi, które wykorzystują nieszczęście tych ludzi do własnej gry politycznej. Jednocześnie jest dla nas nie do przyjęcia taktyka przemocy wobec uchodźców stosowana przez władze naszego kraju. Grozi to katastrofą humanitarną, a w dłuższej perspektywie – upadkiem autorytetu Polski na arenie międzynarodowej.

Domagamy się przestrzegania praw człowieka i międzynarodowych konwencji, których Polska jest sygnatariuszem. Osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową w Polsce należy umożliwić złożenie wniosków zgodnie z obowiązującym prawem oraz zagwarantować pomoc humanitarną i prawną w trakcie trwania procedury. Za niedopuszczalne uważamy stosowanie taktyki „push-backów” przez polskie służby mundurowe, działające pod presją sił politycznych.

Apelujemy o umożliwienie organizacjom pomocowym oraz dziennikarzom zgodnego z ich misją działania w strefie objętej stanem wyjątkowym. Sprzeciwiamy się kreowaniu takiego wizerunku uchodźców i uchodźczyń, który ich odczłowiecza. W naszej ocenie ma to na celu zwrócenie przeciwko nim opinii publicznej, a w konsekwencji społeczne uprawomocnienie działań podejmowanych przez władze.

Stanowisko Rady Naukowej IS PAN

 

Zaproszenie na otwarte online zebranie naukowe Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 19 października 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku o godzinie 14.30 w trybie on-line na platformie zoom.

Na seminarium referat „Gwary Mazur wschodnich w XIX wieku (na podstawie ankiet Georga Wenkera do Niemieckiego atlasu językowego)” wygłosi dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. inst.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zebraniu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: sekretariat@ispan.waw.pl

Wizyta studyjna dr Inny Horofianiuk z Uniwersytetu w Winnicy

Dr Inna Horofianiuk z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy im. Mychajła Kociubyńskiego (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) gościła w Instytucie Slawistyki PAN w dniach 25–30 października 2021 r.

Celem wizyty była praca nad przekładem na język ukraiński XIX-wiecznego Słownika prowincjonalizmów podolskich (1870) Aleksandra Kremera. W przyszłości planuje się wydanie tego słownika w wersji dwujęzycznej, z szerokim komentarzem filologicznym. Opracowaniem części polskiej zajmuje się dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN.

Czytaj dalej

Zaproszenie na otwarte online zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 12 października 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się w dniu 12 października 2021 roku w godzinach 14.30-16.30 w trybie on-line na platformie zoom.

Podczas zebrania dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk wygłosi referat pt. “Imagine All The People”. Populistyczna i antypopulistyczna retoryka serbskich i chorwackich manifestacji ulicznych po roku 2000.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zebraniu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: sekretariat@ispan.waw.pl.

Czytaj dalej

Wyniki konkursu na dwa stanowiska stypendystów-doktorantów / stypendystek-doktorantek w projekcie pt. „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”

Informujemy, że w ramach projektu Sonat Bis Narodowego Centrum Nauki pt. „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”, nr 2020/38/E/HS2/00006, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN, odbył się konkurs na dwa stanowiska stypendystów-doktorantów / stypendystek-doktorantek. Komisja konkursowa na podstawie oceny przesłanych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej podjęła decyzję o zatrudnieniu na tych stanowiskach Kamila Czaińskiego oraz Andrzeja Żaka. Serdecznie gratulujemy.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close