Projekt „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy” na konferencji German Studies Association w Waszyngtonie, 01–04 października 2020 r.

W dniach 01–04 października 2020 roku odbyła się 44. Konferencja German Studies Association, która z powodu pandemii została w tym roku zorganizowana wirtualnie.

Czytaj dalejProjekt „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy” na konferencji German Studies Association w Waszyngtonie, 01–04 października 2020 r.

„Rusałka: odwracanie jeziora” – seminarium Zespołu Badań nad Pokojem IS PAN

Dn. 27 lutego 2020 r. w Poznaniu odbyło się seminarium „Rusałka: odwracanie jeziora”, organizowane przez Zespół Badań nad Pokojem Instytutu Slawistyki PAN,  Stowarzyszenie Łazęga poznańska oraz Barak Kultury. Zgromadziło ono przedstawicieli władz miasta, działaczy społecznych, badaczy i badaczki, a także mieszkańców i mieszkanki miasta, zainteresowanych tematem.

Czytaj dalej„Rusałka: odwracanie jeziora” – seminarium Zespołu Badań nad Pokojem IS PAN

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Instytutu Slawistyki PAN w Poznaniu

W dniu 12 lutego 2020 roku odbyła się uroczysta inauguracja nowej siedziby Instytutu Slawistyki PAN w Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku w Poznaniu, połączona z prezentacją wybranych projektów naukowych pracowników filii poznańskiej. Spotkanie zorganizowano w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich, a obrady otworzył prof. dr hab. Tomasz Jasiński, dyrektor Biblioteki Kórnickiej i gospodarz Pałacu. Obecni byli m. in. prezes Oddziału PAN w Poznaniu – prof. dr hab. Marek Świtoński, prorektor UAM – prof. dr hab. Bogdan Walczak, prodziekan Wydziału Historii UAM – prof. dr. hab. Przemysław Matusik, kierownik Archiwum PAN w Poznaniu – dr Jarosław Matysiak, kierowniczka Wydziałowej Biblioteki UAM – p. Barbara Trzcińska, dyrekcja i pracownicy Biblioteki Kórnickiej oraz Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie, przedstawiciele Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM, Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Instytutu Historii UAM. Honorowym gościem uroczystości była prof. dr hab. Irena Kwilecka, pierwsza kierowniczka poznańskiej pracowni IS PAN. W imieniu Instytutu Slawistyki PAN głos zabrała prof. dr hab. Anna Zielińska, dyrektor IS PAN, która przedstawiła historię obecności Instytutu Slawistyki PAN w Poznaniu oraz najważniejsze kierunki badań podejmowane przez jego pracowników. Zapowiedziała także, iż regularnie zwoływane otwarte zebrania naukowe będą odtąd stałą wizytówką poznańskiej placówki Instytutu.

Czytaj dalejUroczyste otwarcie nowej siedziby Instytutu Slawistyki PAN w Poznaniu

Seminarium polsko-niemieckiego zespołu realizującego projekt LANGGENER, Ratyzbona, 2–4 września 2019 r.

W dniach 2–4 września 2019 r. w Ratyzbonie odbyło się spotkanie robocze dotyczące projektu „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych” (Narodowe Centrum Nauki, nr projektu 2016/23/G/HS2/04369).

Czytaj dalejSeminarium polsko-niemieckiego zespołu realizującego projekt LANGGENER, Ratyzbona, 2–4 września 2019 r.

Nauka i biznes – udział dr Agnieszki Pluwak w projekcie „Senti Cognitive Services”

Nie wszystkie badania humanistyczne znajdują zastosowanie w biznesie, jednak językoznawstwo posiada bardzo duży potencjał udziału we wdrożeniach komercyjnych. Dzieje się tak ze względu na współpracę lingwistyczno-informatyczną w projektach związanych z przetwarzaniem języka naturalnego. Jednym z tego typu projektów jest grant badawczy „Senti Cognitive Services – nowa generacja usług do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych oparta o metody sztucznej inteligencji”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Komisji Europejskiej (POIR.01.01.01-00-0806/16), dotyczący nowej generacji usług do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych, opartej o metody sztucznej inteligencji. W jego realizację zaangażowana jest firma SentiOne oraz instytucje naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska we współpracy z Instytutem Slawistyki PAN, reprezentowanym przez dr Agnieszkę Pluwak.

Czytaj dalejNauka i biznes – udział dr Agnieszki Pluwak w projekcie „Senti Cognitive Services”

Konferencja podsumowująca łużyckie badania prowadzone w ramach projektu SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe), 31 maja 2019 r., Budziszyn

Dnia 31 maja 2019 roku w Domu Łużyckim w Budziszynie (Niemcy) odbyła się konferencja podsumowująca łużyckie badania prowadzone w ramach projektu SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe) finansowanego przez Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage i realizowanego przez dr Cordulę Ratajczak (Instytut Łużycki) oraz dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk). Konferencja zorganizowana przez Instytut Łużycki w Budziszynie stała się okazją do przedstawienia wyników badań dotyczących stanu rewitalizacji języka górno- i dolnołużyckiego, dyskusji nad polityką językową prowadzoną na Łużycach, a także działaniami, które społeczość łużycka może podjąć, aby zwiększyć ilość domen, w których języki łużyckie są używane, oraz wesprzeć nowych użytkowników tych języków.

Czytaj dalejKonferencja podsumowująca łużyckie badania prowadzone w ramach projektu SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe), 31 maja 2019 r., Budziszyn

Staż naukowy doc. dr Oleny Pelekhatej w Instytucie Slawistyki PAN

W dniach 01.10–9.11.2018 r. doc. dr Olena Pelekhata, pracowniczka Katedry Slawistyki Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina), odbyła staż naukowy w Instytucie Slawistyki PAN. Podczas stażu docent Pelekhata pracowała nad rozprawą habilitacyjną pt. Język polski Stanisławowa. Opiekunem stażu z ramienia Instytut Slawistyki PAN była dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN.

Czytaj dalejStaż naukowy doc. dr Oleny Pelekhatej w Instytucie Slawistyki PAN

Wykonawczynie projektu „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy” na Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej

Pod koniec września (22.09) we Wrocławiu odbył się VI Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej. Jak podaje Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, we wrocławskiej Hali Stulecia zgromadziło się tego dnia od 6 do 7 tys. ludzi, a na scenie wystąpiło aż 450 artystów. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zaprezentowania projektu naukowego „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy”, afiliowanego w Instytucie Slawistyki PAN i na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Prezentacja miała charakter popularnonaukowy i odbyła się dzięki uprzejmości Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, który zaprosił uczestników festiwalu na spotkanie ze świadkami czasu. Debacie towarzyszyły prelekcje dr hab. Felicji Księżyk, prof. UO i dr Ireny Prawdzic z IS PAN.

Celem projektu jest opis polsko-niemieckiego bilingwizmu w Polsce i w Niemczech na podstawie biografii językowych ludzi dwujęzycznych oraz analiza wzajemnego wpływu obu języków. Efektem badań będzie korpus językowy polsko-niemieckiego bilingwizmu, monografia, dwie prace doktorskie oraz publikacje m.in. w polskich i niemieckich czasopismach naukowych.

Zgodnie z harmonogramem w tym roku pary naukowców z Polski i z Niemiec przeprowadziły wywiady z przedstawicielami najstarszej generacji osób dwujęzycznych w Polsce. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie podobnych wywiadów z reprezentantami średniego pokolenia, którzy w latach 70. i 80. wyemigrowali z Polski do Niemiec i tam postanowili zostać. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft.

IP