Seminarium polsko-niemieckiego zespołu realizującego projekt LANGGENER, Ratyzbona, 2–4 września 2019 r.

W dniach 2–4 września 2019 r. w Ratyzbonie odbyło się spotkanie robocze dotyczące projektu „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych” (Narodowe Centrum Nauki, nr projektu 2016/23/G/HS2/04369).

Czytaj dalejSeminarium polsko-niemieckiego zespołu realizującego projekt LANGGENER, Ratyzbona, 2–4 września 2019 r.

Nauka i biznes – udział dr Agnieszki Pluwak w projekcie „Senti Cognitive Services”

Nie wszystkie badania humanistyczne znajdują zastosowanie w biznesie, jednak językoznawstwo posiada bardzo duży potencjał udziału we wdrożeniach komercyjnych. Dzieje się tak ze względu na współpracę lingwistyczno-informatyczną w projektach związanych z przetwarzaniem języka naturalnego. Jednym z tego typu projektów jest grant badawczy „Senti Cognitive Services – nowa generacja usług do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych oparta o metody sztucznej inteligencji”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Komisji Europejskiej (POIR.01.01.01-00-0806/16), dotyczący nowej generacji usług do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych, opartej o metody sztucznej inteligencji. W jego realizację zaangażowana jest firma SentiOne oraz instytucje naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska we współpracy z Instytutem Slawistyki PAN, reprezentowanym przez dr Agnieszkę Pluwak.

Czytaj dalejNauka i biznes – udział dr Agnieszki Pluwak w projekcie „Senti Cognitive Services”

Konferencja podsumowująca łużyckie badania prowadzone w ramach projektu SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe), 31 maja 2019 r., Budziszyn

Dnia 31 maja 2019 roku w Domu Łużyckim w Budziszynie (Niemcy) odbyła się konferencja podsumowująca łużyckie badania prowadzone w ramach projektu SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe) finansowanego przez Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage i realizowanego przez dr Cordulę Ratajczak (Instytut Łużycki) oraz dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk). Konferencja zorganizowana przez Instytut Łużycki w Budziszynie stała się okazją do przedstawienia wyników badań dotyczących stanu rewitalizacji języka górno- i dolnołużyckiego, dyskusji nad polityką językową prowadzoną na Łużycach, a także działaniami, które społeczość łużycka może podjąć, aby zwiększyć ilość domen, w których języki łużyckie są używane, oraz wesprzeć nowych użytkowników tych języków.

Czytaj dalejKonferencja podsumowująca łużyckie badania prowadzone w ramach projektu SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe), 31 maja 2019 r., Budziszyn

Staż naukowy doc. dr Oleny Pelekhatej w Instytucie Slawistyki PAN

W dniach 01.10–9.11.2018 r. doc. dr Olena Pelekhata, pracowniczka Katedry Slawistyki Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina), odbyła staż naukowy w Instytucie Slawistyki PAN. Podczas stażu docent Pelekhata pracowała nad rozprawą habilitacyjną pt. Język polski Stanisławowa. Opiekunem stażu z ramienia Instytut Slawistyki PAN była dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN.

Czytaj dalejStaż naukowy doc. dr Oleny Pelekhatej w Instytucie Slawistyki PAN

Wykonawczynie projektu „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy” na Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej

Pod koniec września (22.09) we Wrocławiu odbył się VI Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej. Jak podaje Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, we wrocławskiej Hali Stulecia zgromadziło się tego dnia od 6 do 7 tys. ludzi, a na scenie wystąpiło aż 450 artystów. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zaprezentowania projektu naukowego „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy”, afiliowanego w Instytucie Slawistyki PAN i na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Prezentacja miała charakter popularnonaukowy i odbyła się dzięki uprzejmości Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, który zaprosił uczestników festiwalu na spotkanie ze świadkami czasu. Debacie towarzyszyły prelekcje dr hab. Felicji Księżyk, prof. UO i dr Ireny Prawdzic z IS PAN.

Celem projektu jest opis polsko-niemieckiego bilingwizmu w Polsce i w Niemczech na podstawie biografii językowych ludzi dwujęzycznych oraz analiza wzajemnego wpływu obu języków. Efektem badań będzie korpus językowy polsko-niemieckiego bilingwizmu, monografia, dwie prace doktorskie oraz publikacje m.in. w polskich i niemieckich czasopismach naukowych.

Zgodnie z harmonogramem w tym roku pary naukowców z Polski i z Niemiec przeprowadziły wywiady z przedstawicielami najstarszej generacji osób dwujęzycznych w Polsce. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie podobnych wywiadów z reprezentantami średniego pokolenia, którzy w latach 70. i 80. wyemigrowali z Polski do Niemiec i tam postanowili zostać. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft.

IP